Onthoofd Syrisch kind (13) was Abdullah Issah

A still image taken on July 20, 2016 from an undated video posted on social media shows a boy before he was beheaded, on the back of a truck being taunted by rebel fighters in what is said to be Syria. Social MediaATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. ORG XMIT: SYR16De wereld went aan gruwelbeelden uit Syrië, maar gisteren werd toch nog eens met afgrijzen gereageerd op een nieuwe onthoofdingsvideo uit Syrië.  Zogenaamde ‘gematigde’ rebellen van de militie Nur al-Din al-Senki, gesteund met ultramoderne zware wapens door de VS, staan eerst lachend en plagend rond Abdullah Issa (13), om hem dan brutaal op de laadklep van een pick-uptruck het hoofd af te snijden.   Intussen is er een reactie van de Palestijnse militie Liwa al-Kuds, die meer duidelijkheid schept over de context van de horrormoord.

Syrië is een groot land, maar bestaat voor een groot stuk uit woestijn; controle over de steden is dus in de oorlog van het grootste belang.  De grootste stad is niet de hoofdstad Damascus, maar wel de stad Aleppo, die 2,7 miljoen inwoners telt.  Bij het begin van de opstand tegen President Assad kwam ook een deel van de bevolking op straat, maar het protest veranderde van karakter toen gewapende rebellengroepen het leger van Assad militair aanvielen en de stad als dekking gebruikten.  Omdat Turkije jihadisten ongehinderd via haar grens naar Syrië liet gaan (en weer terug) werd vooral het noorden van Aleppo uitgebouwd tot een rebellenbolwerk, van waaruit zowel de troepen van Assad als de Assadgetrouwe wijken genadeloos bestookt werden.

reactonthoofdpalestijnskindsyriëDe regering van Assad leek einde 2015 te gaan vallen, maar de interventie van Rusland vanaf september 2015 veranderde alles.  Zowel IS als de andere rebellengroepen moesten terugtrekken.  Momenteel woedt de strijd in alle hevigheid om Aleppo.  De stad rechtstreeks veroveren met grondtroepen op de rebellen blijkt voorlopig onmogelijk, maar het leger van Assad koos voor een omsingeling langs het noorden: daarbij worden de aanvoer- en evacuatielijnen van het noorden van Aleppo naar Turkije afgesneden, en kunnen de overgebleven rebellen in noord-Aleppo uitgehongerd worden.

De strijd op het terrein wordt uitgevochten door milities, die diverse kanten kiezen.  De slachters die hier in beeld komen behoren tot de militie Nur al-Din al-Senki, die sterk staat in het noordwesten van Aleppo.  Zij worden gesteund door de Verenigde Staten via een programma van de CIA om zogenaamde ‘gematigde’ rebellengroepen te steunen; aldus ontvingen zij onder andere de gesofisticeerde Amerikaanse TOW-raketten, die vanop grote afstand tanks kunnen uitschakelen.  De intrede van deze raketten zorgde voor grote verliezen bij de tankbemanningen in het leger van Assad.

reactonthoofdkindsyrië3De gevechten ten noorden van Aleppo spelen zich momenteel af rond Hararat; daar werd Abdullah Issa (13) gevangen genomen, aldus de Palestijnse militie Liwa al-Kuds.  In Syrië zijn er een aantal dorpen die soms nog ‘vluchtelingenkampen’ worden genoemd; zij worden bevolkt door (afstammelingen van) de Palestijnen, die na de stichting van Israël naar de buurlanden moesten vluchten.  Liwa al-Kuds is trouw aan de regering van President Assad, en is in Aleppo één van de belangrijkste milities die de regering blijven steunen.

Liwa al-Kuds heeft laten weten dat Abdullah Issah werd ontvoerd in Hararat en daarna vermoord in het stadje Mashhad.  Volgens al-Kuds woonde hij daar als burger.  Op een nieuwe video, die intussen door zijn moordenaars verspreid is, is hij te zien in het uniform van al-Kuds;  het is dus mogelijk, dat hij als kindsoldaat actief was.  Maar als de militie Nur al-Din al-Senki daarmee de gruwelmoord probeert te rechtvaardigen, dan slaat dat nergens op:  niet alleen de executie van een burger, ook de executie van een gevangen genomen soldaat is uiteraard verboden door elke regel van het oorlogsrecht.

De militie Nur al-Din al-Senki heeft laten weten dat het gaat om ‘een fout van enkelingen’ en dat de verantwoordelijken van de moord ‘zijn overgedragen aan een juridisch komitee’.  Wat we ons daarbij in de puinhopen van Aleppo moeten voorstellen mag iedereen zelf invullen…  De kwestie is natuurlijk ook een zware blamage voor de VS.  ‘Als deze groep inderdaad betrokken is bij deze feiten zal dat onze hulp doen pauzeren, en zelfs helemaal doen stoppen’, aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken van de VS.  Alsof de praktijken van de zogenaamd ‘gematigde’ rebellen niet al veel langer bekend waren…

Hieronder een beeld van de schade die door Amerikaanse TOW-raketten aan Syrische troepen wordt aangericht, uiteraard steeds vergezeld van een luid ‘Allah Akbar’:

2 comments

Comments are closed.