Leerlinge in gezicht gespuwd door allochtoon? Dialoog over ‘culturele verschillen’ als oplossing…!

Vlak voor de jongste examenperiode vonden er aan een provinciale school in het centrum van Antwerpen enkele vreemde feiten plaats. Een laatstejaars werd in haar gezicht gespuwd door een allochtoon omdat ze hem wees op een afspraak die gemaakt werd door de leerkracht en waar hij zich niet aan hield. De reactie van de school kan men op zijn minst wereldvreemd noemen…

AgrPs
Wanneer je door een allochtone medeleerling wordt uitgescholden en bespuwd, is het tijd voor een les in ‘culturele diversiteit’, aldus een provinciale school in Antwerpen.

Het meisje – dat anoniem aan de redactie haar verhaal doet en we voor het gemak Marieke zullen noemen – ging die bewuste dag in klasverband naar de cinema. Ze rondt haar zesde jaar scheikunde af aan één van de provinciale scholen in Antwerpen. Een cinemabezoek is steeds een gezellig uitje, zo dacht aanvankelijk ook Marieke.

Een medeleerling van haar, laten we hem Ahmed noemen, staat bij de school geboekstaafd als zijnde een ‘onrustige’ knaap. In de klas pocht hij weleens met zijn IS-sympathieën en ook over de Turkse president Erdogan laat Ahmed zich regelmatig lovend uit.  In de cinemazaal aangekomen vraagt de leraar aan Ahmed om een plaats naast hem vrij te laten, zodoende dat de leerkracht zélf kan plaatsnemen naast de knaap. Eens de leerkracht zijn rug draait, sluit Ahmed alsnog aan bij zijn vrienden naast hem. Marieke wijst hem er met de beste bedoelingen op dat dit niet volgens de afspraak met de leerkracht was.

Marieke krijgt vervolgens een scheldtirade over haar heen, gevolgd door een fluim recht in haar aangezicht. Marieke is echter geen poppemieke en slaat meteen Ahmed met de vlakke hand op zijn tronie. Bam! Het spel zit op de wagen. Gelukkig voor Marieke zitten er in haar klas nog echte mannen die de ziedende Ahmed in bedwang kunnen houden. Enkele gesprekken later met de directie en leerkrachten wordt besloten om Ahmed te ‘bestraffen’ voor zijn agressief gedrag. En dit is dan de uiteindelijke uitspraak van de tuchtcommissie: “Er zal een klasgesprek volgen met de godsdienstleraars om de culturele verschillen te duiden…

We noteren dus dat de wensen van een leerkracht negeren, het uitschelden van een medeleerling en het spuwen in het gezicht van een medeleerling te maken hebben met… culturele verschillen. Onze anonieme en moedige getuige vraagt zich terecht af of zulke individuen wel geschikt zijn om in de toekomst te gaan werken in een chemisch bedrijf of in een kerncentrale!?! Als Ahmed nu in het provinciaal onderwijs leert dat agressief gedrag bestraft beloond wordt met een simpele ‘dialoog’ omwille van ‘culturele’ onevenredigheden, dan houden wij inderdaad ons hart vast voor de toekomst…

Ook ervaring met de multiculturele chaos?  STUUR ONS JOUW NIEUWS!  Alle tips en info welkom via react@re-act.be

6 comments

  1. Werd bij mij ook gedaan,omdat ik met mijn hondje in het park liep,als het een rothweiler was geweest was hij wel een stukje omgelopen denk ik.Dus het is bij ons in Nederland net als bij jullie in Belgie hoor.En wij hebben alles maar te accepteren anders wordt dat tuig weer gediscrimineerd he.

  2. Pure en onversneden OIKOFOBIE vanwege deze schooldirectie. Indien een autochtone nozem zoiets bij een allochtoon meisje zou gedaan hebben, quod non, zou het WEL racisme” genoemd worden, dan natuurlijk WEL, door het politiek-correct ontaard, autochtonofobe TWEEZAKKERIJ Systeem. Wat wilt ge, volk uit volkomen OVERbeschermde minderheden krijgt vanwege het politiek-correcte gedegenereerde Systeem immers carte blanche, heu…veeleer “carte brune” om zich letterlijk ALLES te mogen permitteren ten nadele van autochtonen. Om dergelijk wangedrag te faciliteren bedacht het politiek-correct geobsedeerd Systeem het laffe, politiek-correcte, autochtonofoob discriminerend concept om autochtonofobe discriminatie te kwalificeren als “positieve discriminatie”(sic) en er huichelachtig in Orwelliaanse “newspeak” vaak het etiket “positieve actie”(sic) ter intentionele misleiding op te kleven, blijkbaar hierin bijgetreden door hun PoCo-trawanten van de xenofiele EU.S.S.R. Potverteerders Dictatuur. Dan is het maar een stap verder en erger in de politiek-correcte infectie waarvan het Tweezakkerij Systeem ten prooi is gevallen om de autochtonofobe discriminatie NOG verder te doen escaleren. Zo komen wij bij het onweerlegbaar, overduidelijkste voorbeeld van autochonofobe discriminatie vanwege het PoCo-Systeem. Dit is het objectief-correct constateerbare feit dat er politiek-correct WEL subsidies verleend worden aan een “Minderhedenforum” maar autochtonofoob discriminatoir NIET aan enig “Meerderhedenforum” !!!!!!!!!! Nochtans is het bij autochtonen dat, wegens hun numerieke meerderheid, het hoogste debiet aan allerlei uiteenlopende belastingen wordt afgetapt, afgeperst en afgetroggeld, kennelijk dus om autochtonofoob discriminatoir achteruitgestoken te worden als tweederangsburgers ! Onmiskenbaar “politiek-correcte, autochtonofoob discrimineerde stank als autochtone dank”. Onthouden in het stemhokje !

  3. Zeg maar gerust “arm Europa”, want ‘t is overal hetzelfde!

  4. Of men het nu wil of niet maar dat is de toekomst met dank aan de beleids -en andere idioten !!!!!!!!!arm vlaanderen

    1. zeg maar gerust arm België want langs deze kant van de taalgrens is het echt niet beter jammer genoeg

  5. En dan moten wij respect hebben,voor dat onrespectvol gespuis in mijn ogen….. Neen dank u

Comments are closed.