EU werft ambtenaar aan in Brussel: 10.657 euro basissalaris belastingvrij per maand

EU-flag‘Waarom willen die Britten nou toch in ‘s hemelsnaam uit de EU stappen?’, hoor je dezer dagen wel eens.

Zaken als dit zouden er wel eens iets mee te maken kunnen hebben:  In het officiële publicatieblad van de EU verscheen op 21 juni, twee dagen voor de Brexit, deze aankondiging van een aanwervingsprocedure die wordt opgestart door de EU in Brussel.  Er wordt een directeur gezocht die verantwoordelijk is voor het uitdelen van de honderden miljoenen euro’s belastinggeld aan de ‘Europese politieke partijen’, een nieuwe vorm van partijfinanciering met belastinggeld die de EU in het leven heeft geroepen.

Deze persoon (M/V), die dus als taak krijgt Sinterklaas te gaan spelen, krijgt:

  • een basiswedde van 10.657 euro (TIENDUIZEND ZESHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO) per MAAND;
  • betaalt daarop GEEN nationale belastingen in België (zo ongeveer 55% op dat bedrag), want wordt daarvan VRIJGESTELD;
  • betaalt enkel de Europese belasting (ongeveer 15%);
  • en krijgt daar bovenop nog een reeks extra VERGOEDINGEN, die het bedrag vlotjes met enkele duizenden euro’s doen stijgen.

Voor wie het niet gelooft: je kan het HIER nalezen in alle talen van de Unie.

vacaturedirecteurEUdirectoreu

5 comments

  1. Dit is een directeursfunctie. Allesbehalve gewone ambtenaar. In London verdien je meer.

  2. Duh… het gaat hier om een directeursfunctie, niet om een dopper he. Maar goed, betalen jullie iemand maar 1500 euro per maand. Binnen de kortste keren zijn de mensen met de juiste competenties voor de functie vertrokken naar een multinational waar ze 25.000 euro + dikke auto + onkostenvergoeding verdienen. En voor Europa blijven dan de incompetente exemplaren over. Alles zal dan beter zijn. Dream on.

  3. Wel braaf blijven belasting betalen en niks in het zwart (laten) doen hé mensen, het zou immers politiek-correct moeten blijven, ha ja hé….

  4. Toen in het begin van de jaren ’90 een toenmalige collega bij de staatspolitie (3 talig) en lid van het ACOD overstapte naar de EU, konden wij onze ogen niet geloven welke decadente verloning en pensionering hij zou genieten in de toekomst. Natuurlijk waren er veel gegadigden, maar blijkbaar was dit enkel weggelegd voor een “elite”. De verplichting om deze vacante betrekking openbaar te maken is slechts schijn. Laat eventuele kandidaten voor een Europese job liefst komen uit een politieke familie of loge-gestuurde kandidaat.

Comments are closed.