De Vlaamse Volksbeweging keurt de braafheid van Binnenlandminister Jambon m.b.t. de Brusselse politiezones af. De VVB roept de N-VA en de hele regering op om verantwoordelijkheid te nemen en buiten de lijntjes van het regeerakkoord te durven kleuren wanneer dringende omstandigheden dat vergen.

jjpk

In een gesprek met het blad De Zondag zei Binnenlandminister Jan Jambon afgelopen weekeinde dat de eenmaking van de Brusselse politiezones geen regeringszaak is en ook niet zal worden. Fusies vallen wel “aan te moedigen”. Elders in het vraaggesprek verkondigde de minister dat hij het regeerakkoord strikt wil volgen en communautaire dossiers ongeopend moeten blijven. Het begrotingsevenwicht in 2018 blijft het primaire doel van deze regering. 

De Vlaamse Volksbeweging is resoluut gekant tegen dit conformisme, omdat:

  1. slechts een eengemaakte politiezone voor een duidelijke bevelstructuur kan zorgen, zonder verwarring van en door parallelle diensten; 
  2. een eenmaking van de zones voor schaalvoordelen zal zorgen, die  kunnen zorgen voor meer nabijheidspolitiewerk; 
  3. een fusie van politiezones zal zorgen voor informatievoordelen, wat ertoe zal leiden dat de Brusselse politie sneller en gerichter op de bal zal kunnen spelen door het beter delen van inlichtingen; 
  4. Jambons besluiteloosheid deels is ingegeven door het valse Franstalige argument dat Brussel ‘te divers’ is voor één politiezone (Brussel, dat heel wat Vlaamse dotaties ontvangt, is blijkbaar heel verscheiden, maar toch één en ondeelbaar genoeg om een rist Vlaams-Brabantse gemeenten graag in te lijven). Internationale experts raden eenmaking ten sterkste aan.

De Vlaamse Volksbeweging vraagt gezond (crisis)verstand. Gehoorzaamheid aan het regeerakkoord mag niet betekenen dat dringende noden en behoeften – de veiligheid van alle burgers van dit land – geen gehoor vinden. Enkele maanden geleden introduceerde het kernkabinet wegens de uitzonderlijke omstandigheden extra terreurmaatregelen, ook buiten het regeerakkoord. Ook in het Brusselse politiezonedossier moet de N-VA en bij uitbreiding de hele regering verantwoordelijkheid opnemen. Dat kan betekenen dat een addendum over een Brusselse politiefusie komt bij de regeringsafspraken-in-uitvoering.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “VVB: “Jan Jambon moet maar eens buiten de lijntjes van het regeerakkoord kleuren!””

  1. NVA denkt dat de financiële toestand nog te redden valt, dat die gegevens statisch zijn en maakbaar, en stelt dat waanidee prioritair aan inderdaad dringender noodzaken. Wat een brave jongens toch, ze mogen vooraan in de klas komen zitten van Juncker en consoorten.

  2. Werner van Steen

    En dan wordt de voorzitter van de VVB verkozen in het parlement en klinkt er ineens een andere wind, het doet me denken aan het IJzerbedevaartcomité vroeger, inderdaad veel wind, verder niets en nog iets eigenlijk verbied ik hen de naam Volksbeweging te gebruiken, want dat zijn ze helemaal niet, het Vlaamse volk staat aan geen kanten achter jullie!

  3. De Nv-a is een pseudo-Vlaamse partij. Zero zero zero, zero karakter.

Trending

%d bloggers liken dit: