Rechtzaak Nederlandse volk versus Nederlandse staat

Op 11 mei vond het kortgeding plaats dat werd aangespannen door het Forum voor Democratie tegen de Nederlandse staat inzake het EU-referendum. De bedoeling van de rechtszaak was een beslissing te forceren bij de treuzelende Nederlandse regering.

De Nederlandse regering besloot in weerwil met de wet een beslissing uit te stellen tot ergens in de zomer. Lees ‘na het referendum in Groot-Brittannië over een Brexit op 23 juni‘. Over de achtergronden van de aangespannen rechtszaak berichtten wij eerder (lees hier).

Een kort geding kan worden aangespannen als het belang van de eiser spoedeisend is. Aangezien het Forum – en in casu het Nederlandse volk – wordt bedonderd door een overheid die zich niet aan de wet houdt, leek een kortgeding aan eerder genoemde vereiste te voldoen.

De advocaat van de Nederlandse staat betoogde dat de regering meer tijd nodig heeft voor een doordachte beslissing en dat een kortgeding niet in het belang was van het Nederlandse volk. De rechter ging in deze gedachtegang mee. Of het een kwestie was van slechte coördinatie of een rechter die de tactiek doorzag van de Nederlandse regering, dat zullen we nooit weten. Maar deze rechter besloot wel dat het kortgeding doorgang vindt op 22 juni. Inderdaad, één dag voor het Britse referendum.

Normaliter is er op dezelfde dag van een kortgeding een uitspraak.

11mei.png