Knettergek: regering NVA-CD&V betaalt 78.791 euro aan terrorist Trabelsi

trabelsiDe Belgische Staat betaalde recent 78.791,51 euro “schadevergoeding” aan de terrorist Nizar Trabelsi. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens op een vraag van Filip Dewinter.

Trabelsi behoort tot wat we de eerste generatie moslimterroristen in dit land kunnen noemen. Nadat hij hier een voetbalcarrière had uitgebouwd, ontpopte hij zich tot één van de belangrijkste handlangers in Europa van de islamitische terreurorganisatie Al Qaida. In dat kader werd hij in september 2003 onder meer veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het beramen van een aanslag op de Belgische luchtmachtbasis van Kleine Brogel, waar ook Amerikanen gestationeerd zijn. Tevens werd hij verdacht van de voorbereiding van een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. In dat verband dienden de Verenigde Staten in 2008 aan België een verzoek in tot uitlevering van Trabelsi. Het had evenwel heel wat voeten in de aarde voor het in oktober 2013 zover kwam.

Deze uitlevering werd evenwel aangevochten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat België hiervoor in september 2014 effectief veroordeelde tot het betalen van 60.000 euro morele schadevergoeding (sic!) en 30.000 euro voor gedane onkosten (resic!). Het Hof was namelijk van oordeel dat mijnheer Trabelsi niet mocht worden uitgeleverd aan de VS omdat er in dat land geen strafvermindering bestaat voor veroordeelden en dat dit een inbreuk zou vormen op het Europees Mensenrechtenverdrag.  In Brussel zijn ze zot, in Straatsburg nog zotter.

In Kamerzitting van 3 mei 2015 sprak Filip Dewinter zijn grote verontwaardiging uit over zoveel wereldvreemdheid van het EHRM, maar suggereerde aan de minister van Justitie de openstaande schulden van Trabelsi aan de Belgische Staat in rekening te brengen, om de schande een terrorist te moeten vergoeden niet te moeten ondergaan. Uiteindelijk kon op die basis slechts 11.208,48 euro in rekening worden gebracht – wat beter is dan helemaal niets – maar heeft de Belgische Staat deze veroordeelde terrorist toch nog moeten “vergoeden” voor niet minder dan 78.791,51 euro.

Filip Dewinter op het De Coninckplein in actie nadat enkele dagen voordien de kogels in het rond vlogen in een nabijgelegen straat.

Het is voor Filip Dewinter bijzonder wraakroepend, en getuigt van de totale wereldvreemdheid van het EHRM, dat het morele schadevergoedingen toekent aan veroordeelde terroristen wegens vermeende schending van hun mensenrechten, met als motivering dat ze worden uitgeleverd aan een land waar ze geen strafvermindering kunnen krijgen. Na de aanslagen in Parijs en Brussel laat dit bij Dewinter een bijzonder wrang gevoel na: “Dat uitgerekend iemand zonder enig moreel besef, die er niet voor terugdeinst zijn medewerking te verlenen aan moorddadig geweld, schadevergoeding moet worden uitbetaald, is hemeltergend. Dit is het surrealisme voorbij, een ware kaakslag, een grove belediging aan alle slachtoffers van terroristisch geweld. Het EHRM is dan ook heel dringend aan bezinning toe over zijn bestaansreden. Het zou zich veel beter inzetten voor de verdediging van onze waarden en normen zoals onder meer verwoord in het Europees Verdrag voor de Mensenrechten, in plaats van de rode loper uit te rollen voor sujetten die erop uit zijn om met moordend geweld onder meer diezelfde mensenrechten naar de verdoemenis te helpen.”

Overigens zou de regering NVA-CD&V ten onrechte aanvoeren dat het wel ‘verplicht’ is de arresten van het EHRM uit te voeren.  Dat is helemaal niet zo.  Turkije werd door het EHRM al herhaaldelijk veroordeeld wegens de bezetting van Noord-Cyprus, maar veegt die arresten feestelijk aan zijn laars.  Als het echter over het plezieren van moslims gaat wil België steeds het braafste leerlingetje van de klas zijn.  En de NVA?  Die voert, zoals altijd, braaf uit…

5 comments

  1. Minstens de perceptie wordt gewekt dat de PoCo’s van het EHRM de “Rechten vd Crapuleuze Mens” politiek-correct willen laten primeren op de Rechten vd (potentiële) Slachtoffer Mens”

  2. Er is een fout geslopen in de titel van dit Artikel, er zou moeten staan: Knettergekste regering ter wereld, Nieuwe Islamitische Alliantie – Christelijke Volksverraders en Decadenten maken terrorist rijk! met belastinggeld. Nooit gehoord van art.29/2 van de UVRM? Nooit de verschillend decreten gelezen die zeggen dat de soevereine staten gewoon dergelijke decreten naast zich mag en kan neerleggen? Leve Filip De Winter. Ook van mijn stem is hij zeker!

  3. Eigenaardig als het EVRM bij de Raad van State als argument wordt gebruikt door een autochtone “Vlaming” wordt dit niet in rekening gebracht. Doch de minste aanvraag van een criminele vreemdeling wordt door deze linkse raad en het dito linkse Europese Hof volmondig gebruikt , niet tegenstaand de Sharia deze EVRM onbestaand acht. Bewijzen in overvloed.

Comments are closed.