[OPINIE] Capituleert ons onderwijs voor de islam?

De definitieve capitulatie is ingezet. Kennelijk is het katholiek onderwijs van plan moslims een volwaardige plek in zijn scholen te geven. Er komt o.a. plaats voor hoofddoeken (een grote trendbreuk met eerder beleid), plekken om te bidden en islamles buiten de schooluren. Volgens Lieven Boeve, topman van het katholieke onderwijs, is het een ‘ambitieus’ project en bleek uit ‘onderzoek’ dat de identiteit helemaal zou verwateren als ze niets deden.

KruisKapot.jpg

‘Katholiek’ onderwijs: what’s in a name?

Hoe zou dat toch komen? Op zich is het een interessante opmerking. Het katholiek onderwijs is inderdaad niet meer wat het geweest is, heeft geen effectieve eigenheid meer en is zeker niet meer (zo) katholiek. Uitzonderingen vanzelfsprekend in acht nemend, maar in de meeste gevallen lijken de godsdienstlessen meer en meer op de zedenleer van het gemeenschapsonderwijs en spendeert men meer tijd aan andere godsdiensten tijdens deze lessen dan aan het katholieke geloof. Het katholicisme wordt zelfs weggelachen door tal van leerkrachten en directies. Hierdoor klopt de stelling van Boeve dat hun identiteit volledig is geërodeerd.

Multi-culturele agenda en nivellering

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de (vroegere) top van het katholieke net. In plaats van de erosie tegen te gaan, het katholieke karakter te versterken, de eigen cultuur en identiteit te promoten, m.a.w. weerwerk bieden tegen een stroom van modernistische verlangens, hebben zij de deur steeds verder open getrokken. De dystopie van een open, diverse, multiculturele, politiek-correcte samenleving werd hardhandig door de strot van elke leerling geduwd. Het was en is een akelige hersenspoeling die geen tegenspraak tolereert. Om dit te bereiken werd kwaliteitsvol onderwijs eveneens zonder probleem opzij geschoven. Jan en alleman werd toegelaten. De nivellering (sic) naar beneden is op dat gebied ook finaal ingezet.

Wir schaffen das nicht, wir schaffen uns ab!

Als iemand u vraagt wat ‘dé islamisering’ nu eigenlijk inhoudt, heeft u vanaf heden een perfect voorbeeld. Onze godsdienst en ons onderwijs gaan plat op de buik voor een volksvreemde geloofsovertuiging én wij vinden dat normaal. Niemand komt in opstand, niemand doet er iets aan, we ondergaan gewoon met een politiek-correcte glimlach onze eigen ondergang. We schaffen ons zelf af en merken niet eens op dat we buigen naar nieuwe heersers.

Het gaat hier helemaal niet om de bescherming van andersgelovigen of atheïsten tegen de bekeringsdrang van ‘stoute’ katholieken. Het gaat hier niet om een groot deel niet-katholieke scholieren, wat om een representatieve spiegeling zou vragen. Het gaat om de wezenlijke verandering in en van onze maatschappij: het katholieke net biedt hier geen enkele tegenkanting, maar loochent zelfs de eigen waarden.

Zulke valse ‘openheid’ roept walging op – afschuw voor de dhimmi-mentaliteit van de katholieke top (en de ‘weldenkenden’ in het algemeen), en de vrees dat met deze ommezwaai de doos van Pandora geopend is voor de islambekering van de Vlaamse jeugd. Want als er nog één godsdienst is met wél een grote bekeringsdrang, dan is het de islam.

 Vbr. OS Michel Cardon v. Check
KVHV Antwerpen

6 comments

 1. Ik ben het geheel eens met dit artikel. Met verbijstering constateer ook ik hoe in het onderwijs het christelijke geloof in snel tempo ondergraven wordt door de islam.
  Het gaat niet zozeer om welke geloofsstroming dan ook, zoals in dit artikel met name het katholicisme genoemd wordt, maar om het christelijke geloof in het algemeen dat in het onderwijs ondergesneeuwd raakt en zelfs geheel aan het verdwijnen is!
  Dat hier een groter plan achter schuilt heb ik beschreven in mijn boek: Twee Goden. Graag ontvang ik ook reacties op mijn website: http://www.levensreis.nl over dit verontrustend onderwerp.

 2. Het Katholiek onderwijs in België is reeds decennia verbrijzeld door de afgoden van de Franse Omwenteling, zodanig dat men die afgoden hier als Katholieke waarden presenteert. In werkelijkheid erkent de Katholieke Religie geen bestaansrecht voor andere godsdiensten, en eist zij de onderwerping van alle aspecten van de civiele samenleving aan het geloof en de moraal, waarvan de Katholieke Kerk de authentieke bewaarster is.

  Vandaar dus dat men vroeger op school terecht te horen kreeg dat Mohammed een moordenaar en dwaallichter was, en dat zijn verderfelijke erfenis, die hij op aarde achtergelaten heeft, geen religie maar een duivelse sekte is. Nu gaat men echter een speciale troon bereiden voor dat anti-christ systeem, dat als “islam” (“onderwerping”) genoemd is naar de geestelijke slavernij waarvoor Ismaël, de fysieke vader van de Arabieren en Mohammed, als beeld staat. Ismaël is volgens de Gelukzalige Apostel Paulus, als historisch persoon tegelijkertijd een beeld van alle slavenzonen die de kinderen van de vrije vrouw, van Sarah (de Katholieke Christenen), vervolgen en uitmoorden. Dat vervolgen is dan ook een van de fundamentele grondslagen van die pseudo-religie, waarvan de uitwerkingen van in het begin van de islamitische geschiedenis tot op heden manifest zijn. Bloed en weeklacht volgen de zonen van Hagar in al hun schreden, en elke plaats waar zijn hun voeten zetten wordt tot een ruïne gereduceerd. Islamieten zelf hebben een vaag en verminkt besef van de apocalyptische rol die zij in de geschiedenis vervullen, want vroeger was het onder hen een gezegde, dat waar het paard van de sultan zijn poten zet, geen gras meer groeit.

  Europa, indien u niet terugkeert naar de God van uw voorvaderen, de God van Clovis, Charlemagne en Sint Lodewijk, dan zal u van uw apostasie nog vele bittere vruchten plukken. En gedwongen gaat men de heiligheid van het principe van de Kruistocht moeten erkennen. “Dieu le veut!”

 3. Sponsoring vanuit Iran of Saudie-Arabie voor het GEWEZEN “Katholiek” Onderwijs ?

 4. Ik woon naast een katholieke lagere en middenschool. Tijdens de periodes dat de kinderen op de speelplaats verblijven hoor ik op tijd en stond reclame roepen voor Allahs snackbar. De integratie van onze kinderen wordt snel in de hand gewerkt door een tiental “Syrische ?” “vluchtelingen”. Een leuk spelletje is ook het werpen van stenen, tot 1kg, naar andere kinderen. Wat zou men kunnen verwachten van hun verblijf van één jaar Spanje en drie jaar Frankrijk ? De vrije opvoeding van deze school heeft hen tot nu toe niets geleerd van enige normen en waarden.

 5. Ja, dat zal ze doen.
  (ik las op internet de volgende vraag (uit de morgen – een gazet naar ‘ t schijnt) quote : legt het VB de kiemen van een burgeroorlog ? unquote
  Pek en veren voor diegenen die L. Boef op de wereld hebben gezet !!!
  Zulke figuren leggen die kiemen voor een burgeroorlog !! Die Boef het land uitjagen !!!

 6. Als atheïst ben ik ooit de toegang tot verder zetting van de lessen, door een opdringerige priester-opvoeder, geweigerd in een katholieke school. Daar ik mijn studies volledig in een neutrale staatsschool heb genoten (lessen godsdienst door een psychisch-ziekelijke Willem Vermandere) kan ik alleen maar afkeer voelen tegenover mensen die persé hun kinderen laten brainwashen door moslimterroristen. Jihad niet in de strijd, maar door het woord ( zie koran , hadith en soena.)

Comments are closed.