Jean-Marie Dedecker terug in de politiek? Vlaams Belang aast op samenwerking

In het rechtse politieke landschap tekenen zich stilaan enkele tendensen af: de N-VA zakt bij elke peiling verder weg en het Vlaams Belang krijgt er telkens enkele procenten bij. De vaten communiceren nog niet helemaal gelijk, maar de trend is gezet: een écht rechts antwoord op het centrumrechts regeringsbeleid dringt zich op.

lddcb

Dat het Vlaams Belang niet dieper kon zakken, is een open deur intrappen net zoals zeggen dat de N-VA aan een electoraal plafond zat, zeker nadat het bekend maakte het communautaire in de diepvries te hebben gestoken. De voedingsbodem van uw verkiezingsoverwinning wegnemen, is gelijk aan uw eigen graf delven, daar is zowat iedereen het over eens.

Maar nu er op rechts terug ademruimte vrijkomt, duikt plots de LDD terug op. Dedecker leek de politiek voor bekeken te hebben gehouden, maar zijn twee grootste officieren, Peter Reekmans en Boudewijn Bouckaert hopen nu toch dat Jean-Marie de fakkel terug opneemt en de politieke strijd aangaat in West-Vlaanderen. Maar dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren, er is namelijk een kaper op de kust die hoopt Dedecker en zijn partij ervan te kunnen overtuigen om voor… het Vlaams Belang te kiezen.

Wouter Vermeersch is de voormalig nationaal politiek secretaris van LDD, maar thans de rijzende ster voor het Vlaams Belang in West-Vlaanderen. En Wouter schreef via Facebook een bericht aan zijn oude kennissen Dedecker, Reekmans en Bouckaert, lees even mee:

Peter Reekmans, Boudewijn Bouckaert, Jean Marie Dedecker, N-VA is met het LDD-programma naar de kiezer getrokken en heeft zelfs het wollige communautaire programma van LDD overgenomen (confederalisme). N-VA is het beste bewijs, dat een partij – zoals LDD – die binnen België blijft redeneren en werken, het NIET beter doet dan pakweg de PS. Ondertussen is de politieke realiteit veranderd: de multiculturele etterbuil is letterlijk ontploft en geen enkele begroting valt nog te sluiten. Het is niet vijf voor twaalf, het is erger: we staan aan de vooravond van een definitieve verduistering van onze Europese cultuur, maatschappij en economie.

Volg de moed van uw overtuiging en vervoeg de rangen van de laatste verdedigingslinie, het Vlaams Belang. Het heeft geen enkele zin mekaar vliegen af te vangen, want het resultaat in West-Vlaanderen is ondertussen duidelijk: noch VB, noch LDD haalde federaal een zetel. Bakken Vlaamse en rechtse stemmen in de linkse prullenmand.

Getekend, uw voormalig nationaal politiek secretaris, Vlaams ondernemer en vandaag overtuigd lid van het Vlaams Belang.

Wij juichen alvast elke samenwerking op het rechtse front toe. Het argument dat je met twee sterker staat dan alleen houdt zeker steek en vooral in West-Vlaanderen op dit moment, maar de vraag is of het Vlaams Belang nood heeft aan een liberale stem binnen haar rangen. We wachten met spanning het antwoord af, al zullen we dat waarschijnlijk niet via de sociale media vernemen.

5 comments

  1. nationalisme is onverenigbaar met liberalisme. Het is niet omdat alletwee ‘rechts’ zouden zijn dat we maar moeten samengaan

    1. Dit vind ik nogal kort door de bocht. Nationalisme is vooral een opvatting over de staatsinrichting, die in principe los staat van het hele sociaal-versus-liberaaldebat. Het is perfect mogelijk om tegelijkertijd Nationalist en liberaal te zijn, net zoals er mensen rondlopen (gelukkig niet teveel) die zich tegelijkertijd Nationalist en socialist noemen. JMDD is trouwens toch eerder een puur economische liberaal dan een ethische.

  2. “maar de vraag is of het Vlaams Belang nood heeft aan een liberale stem binnen haar rangen.” die hebben ze al ruimschoots sinds Vlaams Belang Antwerpen in 2011 de macht heeft overgenomen. Dat was de start van een veel liberaler programma (en ook een neerwaartse spiraal bij de verkiezingsuitslagen).

  3. Dedenker had tig jaren geleden al moeten toetreden tot VB. Probleem is alleen dat hij een over een zeer traag voortschrijdend inzicht beschikt…

  4. Ik ben er alvast niet tegen. Ik heb LDD na VB altijd als mijn nummer twee beschouwd. Hun politieke programma’s zijn trouwens heel complementair.

Comments are closed.