Tussen de krijttekeningen, de bloemetjes en de zangkoren, waren er in Brussel ook enkele betogingen, aanrijdingen met vluchtmisdrijf en relletjes met ‘jongeren’. Nochtans was er een algemeen samenscholingsverbod van kracht.

lpem

Dat samenscholing in Brussel gold enkel voor extreemrechtse groeperingen, zegt de Brusselse burgemeester Mayeur (PS) nu. De extreemlinkse kaviaarsocialist is boos, zeer boos, omdat zijn ‘kameraden’ aan de Beurs werden opgepakt. Nu goed, hij mag boos zijn, iedereen mag boos zijn. Maar als burgemeester moet hij neutraal blijven en mag hij zeker niet liegen. Maar dat liegen (wie liegt en bedriegt, steelt, wordt weleens gezegd) zit hem blijkbaar in het bloed.

Eerst en vooral was er het besluit van 1 april 2016 van de minister-president van het Brussels Gewest, dat elke samenscholing op het gehele grondgebied van het gewest verbood. Daarvoor baseerden ze zich op een of andere bestaande ordonnantie.Dan was er het besluit van Mayeur zelf. Heeft hij zijn eigen tekst niet gelezen of zat hij te lang in ‘La Femme du Sommelier’, wie zal het zeggen. Lees gewoon wat er in de officiële tekst staat over dat samenscholingsverbod: ‘participants, organisateurs ou opposants’ (deelnemers, organisatoren en tegenbetogers).

Mayeur gaat zijn korpschef  nu ondervragen over de 99 aanhoudingen aan de Beurs, waaronder de fameuze Alexis Deswaef, voorzitter van de ‘Ligue des Droits de l’Homme.’ “Als ik als burgemeester van Brussel een gemeentelijk besluit uitvaardig dan moet mijn politiekorps dat respecteren. Punt. Het manifestatie- en samenscholingsverbod gold enkel voor extreemrechtse groeperingen”, zegt Mayeur.

De politie heeft een ander versie: “in onderschepte sms’jes van extreemlinkse groepjes werd wel degelijk opgeroepen om de samenleving te beschermen tegen racisten en fascisten.” Bovendien was er ook een gewestelijk besluit van kracht, die extreemrechtse én extreemlinkse tegenbetogingen verbood.

Het is duidelijk dat Mayeur  LIEGT. Nog maar eens, zouden we zeggen. Het is bovendien een lafaard die zijn eigen besluit ontkent, alleen maar om goed te staan bij zijn linkse achterban. Doe zo maar verder en het voltallig politiekorps keert u de rug toe, Mayeur. Voor ons niet gelaten. Hoe sneller we van u verlost zijn, hoe beter!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Yvan Mayeur(PS), de man die het liegen niet laten kan”

  1. Gelukkig waren er de talrijke PoCo-kaarsjes die aangestoken waren. Ongetwijfeld zullen die magische PoCo-kaarsjes WEL een toekomstige muzelmanse bomaanslag kunnen afweren door hun PoCo-magische vlamkracht. “Met een PoCo-kaars tegen muzelmannen, alle terreur verbannen !” . Koop ze nu in solden op de PoCo-Vogelmarkt ; “2 kopen en slechts 3 betalen” en “niet warm, niet willen” !

  2. jean marie TYTECA

    Niettegenstaande burgemeester “MAJEUR” (pak een tiende) uit hoofde van zijn beroep officier van bestuurlijke orde is, kan hij uit dien hoofde ook geen psychiater zijn. Volgens mij zijn de klachten tegen hem door de “VLAMINGEN” over hun deel absurd en dient de onontvankelijkheid bij UNIA (Belgica) volgens de rechtbank bij spoed behandeld te worden.

  3. Niet alleen liegt hij, maar hij geeft eigenlijk toe dat hij discrimineert op basis van politieke overtuiging. Nochtans een strafbaar feit. Hallo gelijkekansencentrum?

Trending

%d bloggers liken dit: