Donderdag 17 maart betoogt de Nationalistische Studentenvereniging in Leuven, onder het motto “Pro grenzen, pro natie – Een toekomst voor onze generatie!” Reden genoeg voor ReAct om eens een interview te doen met Senior seniorum Jeroen Bolckmans.

nsvb20162

Jeroen, welkom. De Atlantisten kunnen gerust zijn, want het is geen betoging tegen de NAVO dit jaar?

Wel, ja en nee eigenlijk. (Lacht) Dit jaar was het natuurlijk duidelijk waarrond we onze manifestatie moesten organiseren. In het najaar van 2015 hebben we de immense stroom van asielzoekers naar Europa gezien. De kloof tussen de werkelijkheid van viriele jongemannen en het valse beeld dat de media schepte, gesymboliseerd door haar morbide obsessie met het verdronken kleutertje, kon niet dieper zijn.

Later op het jaar hebben we dan de aanslagen in Parijs gehad. Moordcommando’s die ditmaal geen politiek incorrect krantje, maar gewone Europese mensen in hun eigen land neermaaiden. Een bloederig spektakel, dat blijkbaar vanuit Molenbeek werd georkestreerd.

En rond Nieuwjaar waren er dan de massale aanrandingen en verkrachtingen die niet alleen in Keulen, maar doorheen heel West-Europa plaatsvonden. Dit alles illustreert natuurlijk het complete failliet van de multiculturele samenleving. De botsing tussen beschavingen wordt meer en meer realiteit, met breuklijnen die steeds dieper, intenser en korter op elkaar duidelijk worden. Onze eigen beschaving lijkt daarbij niet in staat zich te verweren, maar laat zich steeds verder wegdrukken terwijl we nota bene over ons eigen continent spreken. Paradoxaal genoeg houdt links nog steeds de tegenovergestelde mythe in stand: die van de Europeaan als boosaardig dadervolk, tegenover de rest van de wereld als eeuwige slachtoffers.

Toch zullen we de Atlantisten teleur moeten stellen. In onze analyse van de oorzaken en oplossingen van deze enorme migratiestroom raken we immers ook de rol van de oorlogshaviken van de NAVO aan.

Leg eens uit?

Wanneer je migratie bekijkt, zijn er altijd verschillende ‘push-factoren’ en ‘pull-factoren’. De eerste zetten mensen aan hun land te verlaten, de andere trekken mensen net aan om hun land te verlaten. Binnen de nationalistische beweging wordt vaak op de ‘pull-factoren’ ingespeeld – en terecht: de Europese heersende kaste biedt migranten rijkelijk uitkeringen aan, beloont illegalen die lang genoeg ‘volharden in de boosheid’, weigert de facto haar grenzen te bewaken en speelt waar nodig zelfs voor veerdienst. Dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat je gelukszoekers aantrekt.

Maar daarnaast is een ellendige situatie die ze in eigen land kennen natuurlijk ook een factor – en die vergeten we te vaak. Wanneer blijkt dat het Westen bovendien medeplichtig is aan die ellendige situatie, moeten we het daar ook over hebben.

Als we kijken naar Irak, naar Syrië, naar Libië – dan spreken we over landen die een behoorlijk niveau van ontwikkeling hadden bereikt en die een stabiel regime kenden tot de NAVO hen destabiliseerde. Steeds in naam van de democratie of de mensenrechten – maar in feite natuurlijk om geopolitieke redenen: vanuit een zeker ‘Arabisch nationalisme’ weigerde deze landen zich namelijk als nuttige idioten van het Westen op te stellen.

Europa wordt absoluut niet beter van dit soort perfide spelletjes, met de volksverhuizingen, de terreur en de oorlog die het veroorzaakt. Wij zouden beter streven naar stabiliteit, vrede en voorspoed aan de rand van ons continent – en naar gezonde relaties met onze buren.

Je verwees ook naar de kloof tussen de werkelijkheid en dat wat de media presenteren.

Dat klopt. Feitelijk gaat het om de illusies van heel huidige West-Europese elite: de media, de systeempolitici – maar bijvoorbeeld ook een Rik Torfs, die als rector van de KU Leuven verklaart dat het een taak van de universiteit is om vluchtelingen op te vangen.

Allen leven ze in een ideologische illusie die ze kunstmatig in stand proberen te houden. Men moet maar De Standaard of de Knack open slaan om te zien hoe wereldvreemd deze mensen feitelijk zijn. Eindelijk zien we echter dat de bubbel begint te barsten. De gebeurtenissen in Keulen – en de manier waarop politie en media er grofweg over gelogen hebben, zijn volgens mij een breekpunt geweest.

De meerderheid van de bevolking ziet wél wat er gebeurt. Zij willen niet nog meer asielzoekers binnenhalen. Ze krijgen schrik om nog door Brussel te wandelen. Met onze manifestatie willen we deze zwijgende meerderheid een stem geven. Laat je horen, en kom donderdag 17 maart met de NSV! op straat voor grenzen, voor de natie en tegen de massamigratie!

Zijn er nog praktische zaken die je onze lezers mee zou willen geven?

De NSV! Betoging gaat door op donderdag 17 maart, 20u00. We vertrekken in Leuven aan het Hooverplein, op wandelafstand van het station en vlakbij parking Ladeuze.

BUSSEN naar de NSV!-betoging:

Er worden ook bussen ingelegd vanuit Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas.

Inschrijven daarvoor, kan via www.nsv.be/nl/nieuws/2016/02/11/nsv-betoging-pro-grenzen-pro-natie/ of door een mailtje naar info@nsv.be. Het precieze uur en de opstapplaats worden dan volgende week aan de ingeschrevenen bekendgemaakt. Graag tot dan!

Tot dan!

nsvb2016

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “NSV!-betoging “Pro grenzen, pro natie – Een toekomst voor onze generatie!””

  1. […] NSV!-betoging “Pro grenzen, pro natie – Een toekomst voor onze generatie!” […]

  2. TERECHT komt de EigenVolkse jeugd op voor HUN toekomst , het behoud van een EUROPEES Europa dat geen kalifaat kolonie van Saudie-Arabie mag worden. Ze vormen het schild tegen islamisering en schrijven zich zo in bij een eeuwenlange Europese traditie van zelfverdediging tegen islamisering ; Kruisvaarders, Roland de Roncevaux, Karel Martel, Spaanse Reconquista, herhaald Beleg van Wenen, Slag van Lepanto en al het (nog te geringe) weerwerk tegen de muzelmanse terreur in Europa, al die aanslagen nadat het Amerikaanse nine-eleven in NYC kennelijk het startschot gaf.

  3. Dat gebeurde in Belgie maar hoe staat het met Nederland?Ik heb liever dat wij het met de God van Abraham doen,

Trending

%d bloggers liken dit: