[VIDEO] Calais, the Jungle

ctjf

Onderstaande reportage toont beelden vanuit Calais en ‘The Jungle’ in Calais. We zien de hopeloze strijd die de ordetroepen er voeren om de eindeloze instroom van asielzoekers tegen te houden, maar evengoed een linkse collaborateur die het nodig acht om deze asielzoekers naar Engeland te helpen en bijgevolg de vluchtelingenstroom naar Calais en Duinkerke (en uiteindelijk Zeebrugge) in stand houdt. De reportage is in het Frans.

5 comments

  1. Kleine opmerking bij de Engelse jongeman, die alles geloofd wat de Peshmerga Koerden hem vertellen. Het hoofd van de Iraakse Peshmerga is Massoud Barzani. Deze man is volgens de wet al lang geen president meer. De koerden in deze streek hebben een zekere autonomie waarbij ze een groot deel van hun olie-export, via Turkije, voor de ontwikkeling en betaling van hun ambtenaren en milities mogen gebruiken. Barzani, goede vriend van Erdogan, heeft zoals het past, een groot deel van dit geld in eigen zak gestoken. Met de gedaalde olieopbrengsten eist hij nu dat Bagdad de ongeveer 400.000 Koerdische staat-afhankelijken betaald (met achterstal). De grote wapenleveringen van Duitsland,Canada en vele andere landen verdwenen gewoon vanuit Erbil en belandden op de zwarte markt in Bagdad, waar de ultra moderne wapens door sjiitische milities worden opgekocht.

  2. Bovendien…”de hopeloze strijd die de ordetroepen voeren…”

    Geef die mannen carte blanche om de boel op te kuisen en retourticket.
    Maar politiek correct heeft ‘t zo ver laten komen zonder ingrijpen voordat ‘t zo uit de hand liep.

  3. Eén (kleine) opmerking: de naam van Calais is Kales in het Nederlands…

  4. En nu wijkt er nog een roedel illegale asielkolonisten uit naar Zeebrugge om daar te gaan wildkamperen en een kalifaat-kolonie van Camping-Resort ; “Calais Jungle” te gaan promoten. De Overheid staat er bij en gaapt ernaar zoals een rund in de wei naar een trein die passeert. Nochtans betalen we belasting voor een Landmacht, onderdeel van het Defensieapparaat om indringers buiten te houden. Nochtans is illegaal verblijf evenals collaboratie (hen voederen) daarbij een “misdrijf” waarop celstraf staat volgens het Strafwetboek. Nochtans geldt er sinds 1974 een met democratische meerderheid gestemde Immigratiestop die nooit werd herroepen. Nochtans werd de notie “nochtans” nog niet met de PoCo-censuurgom door de politiekbenoemde, volkomen OVERgesubsdiëerde ambtenaartjes van het C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur) uit de dikke Van Dale verwijderd, wat hun illuster inquisitoir voorbeeld, Tomàs de Torquemada niet posthuum zal verheugen …..Nochtans, kunnen wij BLIJVEN belasting betalen om Portier Theofiel Asiel van de NV-Asociaal de poort te laten wijd open houden van het vol-pension Hotel “Belzjika” ; “Hier is het te doen, Theofiel ontvangt met een dikke zoen, elke dag Sinterklaas zet gerust uw schoen, de Belastingbetaler levert wel de poen”

Comments are closed.