Minister Homans: “Moslims moeten Koran best letterlijk interpreteren”

kbbTijdens de zitting van het Vlaams Parlement gisteren deed minister Liesbeth Homans van de N-VA een opmerkelijke uitspraak. De aanleiding was een tussenkomst van Chris Janssens (Vlaams Belang) over de godsdienst die de laatste tijd nogal vaak in het nieuws komt en die – zoals we in het verleden hebben mogen vaststellen – weinig kritisch benaderd wordt door diezelfde N-VA.

lhvpk

U leest het goed: de koran kan in het kader van extremisme beter ‘letterlijk’ geïnterpreteerd worden. De uitspraak is opmerkelijk omdat enerzijds de koran een aantal passages bevat die rechtsreeks oproepen tot moord en anderzijds de ‘gematigde’ moslims toch beweren dat men de koran ‘juist’ moet interpreteren en dat men bijgevolg die moordlustige passages vanuit een soort symbolisch oogpunt moet lezen.

Bijvoorbeeld: 8:12 “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen,” betekent volgens gematigde moslims dat men een muntthee gaat drinken met de niet-gelovigen om de dialoog aan te gaan, teneinde een constructieve samenwerking op te bouwen. Of toch niet, mevrouw Homans? Wordt dit beter letterlijk geïnterpreteerd?

Nu goed, we willen de minister op haar woord geloven en hopen dat de N-VA haar eigen programma en statuten voortaan letterlijk zal willen uitvoeren. Zo lezen we in de statuten (laatst aangepast op 12 oktober 2015): “In haar streven naar een beter bestuur en meer democratie kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie logischerwijs voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie.” Dat ziet er alvast goed uit!

Of uit het partijprogramma inzake de staatshervorming: “Dit land heeft verandering nodig. Géén staatshervorming zoals de zes vorige. Geen staatshervorming waarbij Vlamingen in ruil voor een grote zak geld, stukjes en brokjes van bevoegdheden krijgen.” Nochtans gaf De Wever recent toe dat “Vlaanderen wel meer bevoegdheden heeft gekregen, maar bijlange niet de centen die nodig zijn om die bevoegdheden uit te kunnen voeren.

Het mag duidelijk zijn dat voor de N-VA echter in de toekomst geldt: geen woorden, maar daden. Hun onvoorwaardelijke strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen komt in een stroomversnelling en Vlaanderen krijgt alle middelen die het nodig heeft om degelijk te kunnen besturen. Het ziet er veelbelovend uit. En dat bedoelen we letterlijk.

13 comments

 1. Mijn post worden die geweigerd, wees dan eerlijk en zeg het gewoon, dan weet ik dat ik moet stoppen met commentaar te zenden, speel niet met een oude man zijn kloten.

 2. Thor kijk in een spiegel man en ge ziet een enorme loser staan , maar pas op dat de duivel niet achter uw oren slaat

 3. Misschien moeten onze politici de koran letterlijk interpreteren zoals ze toegepast wordt door de “gematigde” gemeenschap; letterlijk. Moge de wijze woorden van Komehi in Iran onze al wetende eencelligen tot voorbeeld stellen.

 4. Het probleem is dat we hier in het Westen naar de koran kijken vanuit een Bijbels-Christelijk perspectief. Voor alle duidelijkheid: de Bijbel werd geschreven door 39 auteurs over een periode van1500 jaar. Sommige van de 66 boeken (zoals Openbaring) zijn geschreven in een soort codetaal die we vandaag niet meer begrijpen. Om die redenen laat de Bijbel veel ruimte voor interpretatie.

  De koran daarentegen is geschrijven door één persoon in een korte tijdspanne, en is vooral een soort instructieboek: dit mag, dit moet, dat mag niet. Veel interpretatie komt er verder niet aan te pas. Er zijn weliswaar veel stromingen binnen de islam, maar de verschillen zitten hem in kleine details. De kloof tussen Sjiiten en Sunnieten bijvoorbeeld is niet theologisch van aard maar gaat terug op een dynastiek conflict.

  Ahmadiyyah en Soefisme worden soms aangehaald als voorbeelden van gematigde islam met een eigen interpretatie, maar dat zijn relatief marginale stromingen, die bovendien als ketters vervolgd worden. Het laatste is strikt genomen trouwens geen islamitische maar een pré-islamitische praktijk.

  Om al die redenen ben ik uiterst pessimistisch omtrent de “islamitische verlichtingfase” waar veel linkse gutmenschen van dromen. De islamitische doctrine is te strikt om veel verandering toe te laten.

 5. Het is al dikwijls gezegd De NVA is een overschotje van de verraderlijke VU in haar ondergang, groot gemaakt door de CVP zijn ze nu aan de macht, het volk moet bloeden voor hun vroegere ondergang door absurde belastingen en taksen, om nog maar te zwijgen over de verworven rechten die ze afnemen, Dat een deel van hun eigen volk in diepe armoede verzeilt geraakt, raakt hun kouwe kleren niet. ze Outen zich als Vlaams nationalisten maar dat zijn ze zeker niet, onder deze schijnvertoning wonnen ze de verkiezingen. het is een rasechte Belgische partij, die zelfs de meerderheid van hun kiezers niet eens respecteert , door een waal die amper Nederlands kan praten gaven ze zomaar de post van eerste minister. Het ergste is volgens de peilingen dat dit makke volk er blijft in trappen, de logica van de kiezers is ver te zoeken, ook deze partij doet wat de andere al jaren doen, vreemd volk eerst, eigen volk betaald het gelag. Meer dan een miljoen avonturiers halen ze zonder protest binnen ,laf wijzen ze naar de bevelen van een wereld vreemd Europa, terwijl de woning nood hier al heel groot is.in steden en dorpen worden massaal appartementen gebouwd, het huur geld is amper betaalbaar door tweeverdieners, die de eindjes ook aaneen moeten knopen om een beetje status hoog te houden voor de buitenwereld, zieken gehandicapten en mensen die niet passen in de kille wereld van de industrie, kunnen amper het hoofd boven water houden, zelfmoorden blijven uit de media, maar zijn schering en inslag, er is alleen oog voor al wat vreemd is, dagelijks vinden ze wel nieuw pestwetjes uit en verbod pesterijen, de horeca sluit massaal hun deuren , moeten sluiten door het rook verbod en worden op hun kop gezet om de laatste euro uit hun broekzakken te halen. Walen steken ongestraft autostrades in brand want de Minister van binnenlandse zaken laat gewoon begaan durft niet optreden. dus wanorde en chaos en gevaar voor ongelukken is het handels merk geworden van de NVA en deze regering. wie logisch nadenkt moet echt bang zijn voor hun nakomelingen, en sommigen die in hun links fanatiek gedachte goed zullen het maar eerst beseffen als in de toekomst het parlement bevolkt zal zijn door boerka’s en baardmannen.
  toekomstige generaties zullen zich zelf moeten aanpassen aan de islam.

  1. Wat een loser ben jij man,
   waarschijnlijk socialistische opvoeding gehad

   1. Kijk eens in de spiegel man, maar opgepast dat de duivel in achter uw oren slaat.

 6. Madame Homans heeft dat haatboek waarschijnlijk zelf nog nooit gelezen.
  Hilarisch!

 7. ik word echt moedeloos en doodmoe van die tweeslachtigheid van de nva Dit wordt met de dag erger en erger , telkens ik denk ; nu hebben we het wel gehad , vinden ze toch weer het middel om de Vlaming op stang te jagen ………

 8. Opnieuw een bevestiging van het gegeven dat de mensen die in dit land (en elders) beslissingen moeten nemen over deze kwesties, niet in het minst beseffen waarover het gaat wanneer gesproken wordt over de islam: een extreem racistische ideologie gestoeld op haat, terreur en vernietiging, die geen ruimte laat voor andersdenkenden.

 9. Ik kan Homans begrijpen hoor. Dan is het tenminste duidelijk. Net zoals hoofddoeken verbieden.
  fout! Zo blijven ze herkenbaar en da’s geen nadeel in de tijden die ons te wachten staan.

 10. Laat ons hopen dat één deze dagen een of andere losgeslagen Imam eens een fatwa (doodsvonnis) over haar uitspreekt, daarna zal ze op de hoogte zijn wat de letterlijek interpretatie van de koran inhoudt.

Comments are closed.