Verslag Debatclub: Vlaanderen is vol?

asielmiddDat de niet aflatende vreemdelingen-tsunami die dagelijks onze grenzen overstroomt, de Vlaming in de straat allesbehalve onverschillig laat, was op woensdagavond 23 september jongstleden maar al te duidelijk merkbaar in zaal De Basiliek in Edegem. Het was dringen geblazen om daar binnen te geraken, het vrij vranke weekblad ’t Pallieterke in aanslag om afslag te krijgen, en een zitje te bemachtigen. Het aangekondigde onderwerp van debat zal met dat gedrum allicht wel veel, zo niet alles, te maken hebben gehad: VLAANDEREN VOL OF NIET?

Ook de twee kemphanen die naar de Basiliek waren komen afzakken om de figuurlijke degens te kruisen, zullen aan de toeloop niet vreemd zijn geweest. Aan de averechtse kant van de debattafel zat Jaak Peeters uit de (niet meer zo) stille Kempen, gewezen sekretaris van het gewezen Vlaams Blok, medestichter van de N-VA, polemist en schrijver van het lezenswaardige boek “Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen”. Aan de rechtse kant, vanuit de zaal bekeken, troonde Chris Janssens uit het Limburgse Genk, de flink van de tongriem gesneden fraktievoorzitter van het Vlaams Belang in het zogenaamde Vlaams parlement.

Hoewel het tussen die twee nooit tot een echt debat is gekomen, wat min of meer voorspelbaar was, werd de levendige gedachtenwisseling door het applauslustige publiek én door uw dienaar, toch geprezen als een van de betere debatten uit de geschiedenis van de Debatklub, die sinds enkele maanden samenwerkt met de Vlaamse Volksbeweging. Zonder ook maar enige afbreuk te willen doen aan de dossierkennis en de welbespraaktheid van beide tegenvoeters, zou ik het welslagen van het debat-dat-er-geen-was, toch graag als een sierpluim op de hoed willen steken van de overtuigde en overtuigende moderator Lawrence Urbain die zich ronduit schitterend van zijn niet zo simpele taak heeft gekweten, al moest hij daar af en toe, de debatkultuur ten bate, voor optreden als advokaat van de duivel.

De vrij jonge man kent de Vlaamse Beweging en is belezen genoeg om te weten waarover hij spreekt en kan doén spreken. Als “advokaat van de duivel” wierp hij in het vuur van het debat Jaak Peeters onbeschroomd de vraag voor de voeten waarom de partij die hij mee had gesticht, de N-VA dus, als grootste regeringspartij zo bitter weinig wist te verwezenlijken van wat zij haar kiezers had beloofd, onder andere omtrent de migratieproblematiek. Het antwoord van Jaak Peeters, die langs zijn neus weg meedeelde dat hij al vier jaar niet meer in het partijbestuur zat, was even kort als rechtzinnig: “Machteloosheid”. Iets minder kort duidde hij dat antwoord met een verwijzing naar het moeilijke land waarin wij leven en waarin de Vlaamse N-VA in de federale regering machteloos staat tegenover de franstaligen, die niets liever wensen dan een zoveel mogelijk azielzoekers, omdat de meesten waarvan in Vlaanderen worden opgevangen en in Wallonië bijna geen.

Ik hoorde “tegenstander” Chris Janssens als het ware hardop denken: “Dank u, Jaak, het Vlaams Belang verkondigt al jààààren dat deelnemen aan een belgische regering tot niks anders kan leiden dan tot… machteloosheid”. Al legden de twee kemphanen af en toe lichtjes, héél lichtjes andere aksenten, ze uitten zich allebei als tegenstanders van een verdere overstroming van onze grenzen door islamitische vreemdelingen, al dan niet op de vlucht, en ook Jaak Peeters, medestichter van de N-VA bestempelde zichzelf onomwonden als een eurokritische Vlaming. Hij verwijt trouwens de doorsnee Vlaming zijn gebrek aan ambitie om op te komen voor zijn bedreigde identiteit, terwijl Chris Janssens zichzelf trots een VOLKSvertegenwoordiger noemt met de klemtoon op het VOLK dat hem heeft verkozen om voor zijn belangen op te komen. Die belangen zijn niet gediend met open grenzen en een islamitische overstroming van die grenzen in het nadeel van de eigen bejaarden die met hun pensioentje geen rusthuis meer kunnen betalen en van de eigen hulpbehoevenden die jarenlang op een wachtlijst staan en van de eigen ouders die geen kinderopvang meer kunnen krijgen. Besluit van het debat-dat-er-geen-was, zònder enige tegenspraak van een van beide knappe kemphanen: VLAANDEREN IS VOL!

 hvo

3 comments

  1. Inderdaad ! Sinds de definitieve toevoeging der Oostkantons aan onze tricolore farce en staatskundige fictie Belzijikistan is het grondgebied niet meer vergroot. Dit geldt ook voor onze toekomstige Vlaanderen Vrijstaat. Hoe alarmeren hoog is echter de bevolkingsdichtheid toegenomen, ondanks de bedroevend lage nataliteit bij Stamboek-Vlamingen ? VOL=VOL !

  2. Als N-VA echt machteloos is, dan moeten ze tegenover de kiezer de eerlijkheid hebben om deze regering te laten vallen. Als je toch in de regering blijft zitten zonder iets van wat je belooft hebt hard te maken dan is de conclusie van Jan-met-de-pet dat het allemaal om de postjes draait.

  3. De Vlamingen moeten gelijkberechtiging eisen: indien er in Wallonië bijna geen gelukszoekers worden opgevangen moet dit hetzelfde zijn voor de Vlamingen. Kwestie van niet-discriminatie.Er moet ook een einde gesteld worden aan de multiculturele verrijking (= islamisering) want die betekent eigenlijk sociale verarming. en negatieve discriminatie van het eigen volk (of zijn op de autochtoon de Rechten van de Mens niet van toepassing, vallen zij er buiten?) . Of denkt men werkelijk dat een anderskulturige die niet eens weet hoe een wc moet worden gebruikt onze cultuur echt komt verrijken? Moeten daarom ONZE kinderen uit hun scholen en Onze bejaarden uit hun rusthuizen worden verjaagd? Dat Vlaanderen vol is getuigt van de identitaire laksheid van de Vlamingen: Vlaanderen had leeg moeten blijven. De opvangcentra voor asielzoekers moeten kunnen omgedoopt worden in terugkeercentra voor ongewenste volksverhuizers die noch aan cultuur, noch aan onze economie iets bijbrengen. Europa ligt al, onder de dictatuur van de EU, demografisch, kultureelen sociaal in ruïne. De enige soevereine Europese staten die nog overblijven zijn Zwitserland en de Russische Federatie. Als ik dat zo allemaal zie , begin ik echt te twijfelen of WOII wel door de juiste partij gewonnen is geworden en bekruipt mij een zeker gevoel van verdriet en heimwee.

Comments are closed.