Apartheid ingevoerd in Duitse asielcentra: “om conflicten te vermijden…”

In Duitsland zal er voortaan bij de opvang van asielzoekers rekening gehouden worden met de religieuze achtergrond. Zowel de politie als de politiek zijn het hierover eens. “Het kan niet zijn dat mensen een conflictgebied ontvluchten, om vervolgens hier in Duitsland te moeten vrezen voor geweld,” zo klinkt het.

Het is ondertussen geen publiek geheim meer dat her en der in de verschillende asielcentra – ook in Vlaanderen – conflicten zijn ontstaan tussen moslims en andere minderheden. Ook de beelden tussen vechtende Turken en Koerden van enkele weken terug zitten nog vers in het geheugen.

Om deze conflicten in te dijken zullen er bij onze oosterburen voortaan asielcentra zijn voor moslims, voor Christenen enzovoorts. Hans-Peter Friedrich (CSU) vindt het noodzakelijk, maar betreurt het tegelijkertijd: “Het is in feite triest dat een onderbrenging van vluchtelingen op basis van hun achtergrond nodig is.” Cem Özdemir, de voorzitter van de Duitse groenen, legt het als volgt uit: “De islam behoort tot Duitsland, het islamisme daarentegen niet!”

Een meer volledige uitleg krijgen we van de Duitse politie: “Wanneer er 4000 asielzoekers samenzitten in een opvangcentrum met 750 plaatsen, dan kunnen er spanningen ontstaan. Die uiten zich bijvoorbeeld op weg van de kantine naar de wc’s. Wanneer er dan een conflict ontstaat en vervolgens minderheden met dezelfde achtergrond elkaar steunen, krijg je al snel massale vechtpartijen.”

Duitsland voert met andere woorden een apartheidssysteem in om de goede vrede te bewaren, met de steun van de linkse partijen. Het kan verkeren, zei Bredero nog.

3 comments

  1. “Appartheid”, welk een groot en beladen woord! Europa gaat ten onder aan zijn naïeve waanideeën van globale “gelijkschakeling”. Van in de beginne moest er rekening zijn gehouden geworden met de sociale en religieuze herkomst van de zgn. asielzoekers. In een groep mensen van verschillende afkomst zijn er altijd conflicten. Het is een bewijs van onbekwaamheid zulks niet te voorzien. Ten andere, er heerst overal “apartheid”. Ik herinner mij nog goed de apartheid tussen mannen en vrouwen ttijdens de zondagmis, de scheiding tussen jongensscholen en meisjesscholen. Gezien ik dat allemaal persoonlijk heb meegemaakt en nog leef kan ik wel stellen dat dit allemaal nog recent is. Twee culturen op “één hoofdkussen daar slaapt immer de duivel tussen. En dan die nonsens; “De islam behoort tot Duitsland maar het islaùisme niet. De islam is een onwerkelijk begrip net als het begrip Staat, een taalvoorkomen en anders niet, terwijl het islamisme een dodelijke werkelijk is. En daarbij, wat is er verkeerd aan een politie die alle mogelijkheden aangrijpt om rust en orde te bewaren.?

  2. Is dat dan echt nog geen reden om ze onmiddellijk met hun IS klikken en klakken buiten te gooien, in plaats van deze fanatieke smeerlappen los te laten op de bevolking, als ze al kristenen met de dood bedreigen in opvang centrums.( L.N ) Hoe hopeloos laf en onbekwaam zijn de huidige lege zakken die voor politici van wereld niveau moeten doorgaan. het gepeupel dat voor deze sukkels gekozen hebben zijn morgen vogelvrij verklaard. het is om te kotsen als ge die groene ratelende Turk en die rode kluts bezig hoort geven op de onmacht van de NVA. die het Vlaams belang vandaag naar de mond klappen, denkende dat de kiezers geen mening hebben.

  3. Het zal wel niet politiek-correct zijn zich objectief-correct af te vragen waarom er destijds “Apartheid” was in Zuid-Afrika. Nu die “racistische” en “discriminatoire” maatregel opgeheven is in Zuid-Afrika en het blijkbaar politiek-correct beschouwd niet meer nodig is om objectief-correct constateerbare “conflicten te vermijden”, kwamen er de talrijke anti-blank racistische “plaasmoorde” de politiek-correct geïndoctrineerden verblijden. Uiteraard worden deze massaal objectief-correct constateerbare anti-blank racistische gruwelijkheden tegenover Afrikaners, nazaten der Boers , politiek-correct weggecensureerd in onze PoCo-desinformatie media .

Comments are closed.