paterdanielmaesDe Norbertijnerpater Daniël Maes zal voor lezers van deze tegendraadse computerkrant zeker geen onbekende zijn, want er zijn hier al meer pakkende artikels gewijd aan zijn “alternatieve” kijk op de niet aflatende oorlog in Syrië, die deze dagen zoveel duizenden dompelaars op de vlucht jaagt naar het vermeende paradijs dat Europa heet. Tussen haakjes en omdat de waarheid haar rechten heeft (die ze, helaas wel heeft, maar zelden krijgt…), wil ik hier toch even aanstippen dat niet-Syrische vluchtelingen beduidend talrijker zijn dan Syrische…

Goed, laten we dat, een Franse politieke snoodaard parafraserend, maar een detail in de geschiedenis noemen. Wat er in dat verre Syrië dagelijks gebeurt, is allesbehalve een detail en dan verwijs ik naar een van de jongste berichten van pater Daniël vanuit het Sint-Jakobsklooster Mar Yakub tussen Damascus en Aleppo, waar hij sinds vijf jaar missiewerk verricht zonder onderscheid te maken tussen geloofsovertuiging of ideologie. De kijk van de Kempense missionaris op wat er in zijn tweede vaderland gebeurt en vooral wat er zou moeten gebeuren, wijkt wel oceaanwijd af van wat de duiders in het “vrije” Westen de gehersenspoelde massa dagelijks als een soort nieuw evangelie door de strot proberen te duwen. Die Westerse massa-oplichters deinzen er zelfs niet voor terug aan lijkenpikkerij te doen om hun bedrieglijke visie wereldkundig te maken.

Juist, lezer, ik bedoel wel degelijk het misbruik dat door wereldpolitiek en –media schaamteloos is gemaakt van het aangespoelde lijkje van de 3-jarige Aylan, wiens vader onlangs is ontmaskerd als een van die beruchte mensensmokkelaars die zich verrijken aan de armoe van mensen op de vlucht. Lijkje aangespoeld? Zal wel, maar volgens pater Daniël is het lijkje van Aylan vooral… gemanipuleerd. Ik lees: “De wereldwijd verspreide foto was blijkbaar maar de helft. Het tweede deel van de foto toont Turkse paramilitairen waarvan een fotograaf en verderop enkele mensen die aan het pootje baden zijn. Dat er gemanipuleerd is, wordt duidelijk als je ziet dat het kind loodrecht op de golven ligt. Het kan nooit op die wijze aangespoeld zijn. Een lichaam wordt door de golven gedragen en met de richting van de golven aangespoeld. Het kind is dus zo gelegd voor de foto. (ZieThierry Meyssen, La fausse ‘crise des réfugiés, Réseau Voltaire, 7 september 2015). Alle moderne oorlogen werden gerechtvaardigd door emotionele monsterleugens”.

syriëOnze missionaris uit de stille Kempen drijft het niet zo ver hem tot de monsterleugenaars te rekenen, maar onze (?) minister van staat Mark Eyskens, die in zijn verwaandheid dacht het vluchtelingenvraagstuk te kunnen oplossen met een tienpuntenprogeamma, krijgt er van de pater danig van langs en ik laat jullie over mijn sterke schouders meelezen: “Hij blijft intelligent, perfect en diplomatisch tussen de ‘politiek correcte’ lijntjes. Dat de VS-Israël en de NAVO met hun bondgenoten van de genoemde landen (EU, Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije, Frankrijk…) een chaos hebben gemaakt, heeft hij niet opgemerkt. Dat staat ook in geen enkel erkend officieel document. Neen, die landen zelf met hun regering zijn de schuld. Zij zijn het die ‘burger- en godsdienstoorlogen’ voeren en wij moeten die stoppen… met nog meer Westerse militaire vernietiging! Zo zeggen de officiële rapporten het duidelijk. En jawel, juist deze dagen roept de voorzitter van zijn partij op om militair in te grijpen in Syrië. De foto van de klein Aylan heeft gewerkt. De soevereiniteit van een land komt niet ter sprake”.

Onze onbevangen ooggetuige uit Syrië, die in zijn open missiepost meeleeft en meelijdt met de bevolking, noemt de aan die bevolking opgelegde sancties ronduit “niets anders dan economisch terrorisme” en Assad een president die door de overgrote meerderheid van zijn volk gesteund wordt en moet aanblijven tot het volk anders beslist. De Syriërs betalen sinds 2011 de zware prijs van het expansionisme en de hebzucht van de VS en hun bondgenoten in het Midden-Oosten, striemt de missionaris: “Om hun plannen te realiseren, hebben ze gerekend op een snelle omverwerping van de regering in Damascus en daarom hebben ze de meest barbaarse terroristengroepen opgericht, gefinancierd en bewapend. Het doel is niets minder dan een volkerenmoord van de Syriërs”.

Het is dus niet alleen de Turkse volkenmoord op de Koerden die op geen officiële erkenning mag rekenen, ook die hedendaagse op de Syriërs mag niet erkend worden. Wie het met het besluit van pater Daniël Maes in zijn brief uit oorlogsgebied niet eens is, mag zijn vinger opsteken: “Zolang de misdaden tegen vredeievende, soevereine volken blijven doorgaan, gerechtvaardigd door de wet van de sterkste en gehuld in diplomatieke monsterleugens, zal ook de misdaad van de vluchtelingenstroom blijven toenemen. Dat kan niet technisch opgelost worden door robotten en machines, maar door mensen met een persoonlijk geweten”. Hallo VS, hallo EU, zijn jullie nog aan het lijntje?…

 hvo

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Syrië: de moderne volkerenmoord die niet erkend wordt”

  1. Wat een verademing eindelijk eens objectief-correcte info over Syrie !

  2. Leven we hier in een democratie met vrije meningsuiting ?Ja als je instemt met alles wat de media
    ons voorschotelt en akkoord gaat met hun n iet aflatende hersenspoelingen

Trending

%d