mbacMeer dan een menselijk drama is de asielcrisis in Europa een politieke zaak. Gisteren verkocht Junckers – zowat de baas van de EU – Europa uit aan de asielzoekers, ongeacht hun afkomst of verhaal. “Europa heeft ze nodig,” was de kern van zijn boodschap. Laten we dan ook even de reacties van zowel de N-VA als het Vlaams Belang erbij nemen, die naar onze bescheiden mening vrij dicht bij elkaar lagen.

Vanop de webstek van de N-VA: 

De N-VA zal enkel een pakket van maatregelen steunen dat bestaat uit de volgende drie elementen: een sterker grenzenbeleid, een Europa dat geen rem vormt op het activeringsbeleid van de EU-lidstaten, en als sluitstuk een verplicht spreidingsplan waarin álle Europese lidstaten hun verantwoordelijkheid opnemen en meestappen in de asielsolidariteit. “Dus ook – en vooral – de Oost-Europese landen, die heel wat Europese sociaal-economische steun krijgen en verwachten maar tot nu toe halsstarrig weigeren om die asielsolidariteit te betonen. In dat verhaal van verantwoordelijkheid kan er ook geen sprake zijn van een afkooprecht tot verplichte spreiding van asielzoekers, een idee dat nu op tafel zou liggen. Vrijstellingen van verantwoordelijkheid leiden gegarandeerd tot een mislukt Europees asielbeleid”, voorspelt Loones.

Blijven werken aan structurele oplossing

N-VA-Europarlementslid Helga Stevens merkt op dat Juncker de deur openzet om een land als Turkije als veilig land te erkennen. “In het spoor van onze partij zijn er dus ook anderen die aan dezelfde analyse werken. Binnen dat kader begrijp ik niet dat Juncker ‘push-backs’ naar veilige havens in Turkije afwijst. Die moeten er immers voor zorgen dat asielzoekers de gevaarlijke oversteek niet wagen, maar meteen voor een veilige opvangplaats kiezen.” Stevens verwacht ook dat de EU blijft werken aan een structurele oplossing in de conflictregio’s. “Rust en stabiliteit in het Midden-Oosten zijn essentiële middelen om de vluchtelingenstroom te stoppen”, besluit Stevens.

Boodschap van Gerolf Annemans, Europees parlementslid van het Vlaams Belang:

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Asielcrisis: Vlaams Belang versus N-VA”

  1. Annemans is de enige Vlaamse politicus die de realistische taal van de zwijgende meerderheid spreekt, eieren zijn dan ook niet besteed aan stommelingen die onze samenleving mee naar de kloten helpen, zet uw brilletje op en lees (als je U niet geil en blind staart op al wat links is tenminste), de lezers rubrieken maar eens, hoe de media ook hun best doen om de vele asiel zoekers waarvan we niet eens weten wat hun achtergrond is door onze strot te jagen, als men de gevaarlijke gek Verhofstadt bezig hoort en zijn lichaamstaal ziet, dan pas beseft men pas wat daar hokt in dat euro parlement. en begrijpt men dat ze hun eigen volk verachten door massaal moslims op ons dak te sturen terwijl het hier al vergeven is van hun soort.. Ik zou in alle geval nu eens willen weten moesten het nu verkiezingen zijn, welk bakkes de NVA en de rest van alle zakkenvullers zouden trekken en hun postjes aanhang waarbij U ook wel zult behoren van Schael, kwestie om bij de eieren te blijven noem ik U zo dat klinkt beter bij uw imago.. En als U blijft zwemmen in de mestputten van dit regiem en hun verraders dan bent U gewoon een masochist die aan zelfkastijding doet. ik wenst U dan ook veel billenkoek toe.. en veel plezier met de duistere kant van de islam dat ons eerlang nog meer te wachten staat. als ge dan toch zoveel jannestreken hebt om iemand laf te noemen nijp uw kont dicht en loop misschien eens door de getto’s van Brussel bij nacht en ontij, wedden dat ge minstens op uw bakkes krijgt door een meute krapuul, en dat ge met uw staart tussen de benen en zonder portefeuille en GSM het hazenpad zult kiezen.

  2. Uitverkoop van ons continent.

    Onze voorouders draaien zich om in hun graven.

    Onze nakomelingen bedanken de EU bandietenbende!

  3. Schelden en beledigen tekent u persoonlijk negatief

  4. Koen, in een partij die zoals je zegt achteruit gaat moet jij je even informeren naar de ware toedracht van zijn verhuis. Het is wel een foutieve voorstel in VB heeft ieder zijn taak een platzak naar Europa sturen maakt weinig indruk en iemand die de feiten kent is daar op zijn plaats. Het konijn heeft ook al dikwijls bot gevangen dat is pas een lafaard die zijn zakken vult. Wees gerust dat de VB kiezers veel spijt hebben dat ze naar NVA zijn over gegaan let op de volgende verkiezingen wat er gaat gebeuren je zal pas dan wel eieren lusten van deze boer die de kar trekt

  5. Annemans? Is dat niet de lafaard die naar Europa is gevlucht toen zijn partijtje achteruit ging? Van deze boer geen eieren…

Trending

%d