VVB organiseerde eigen Gordel: Groen én Vlaams

Tot voor enkele jaren was De Gordel een politiek geïnspireerd massaevenement om de verbrusseling van de Vlaamse Rand aan de kaak te stellen. Organisator Bloso trok enkele jaren geleden het politieke element eruit en koos voor het geld: De Gordel mocht geen politieke connotatie meer hebben en werd een Gordelfestival. De VVB liet dit gisteren niet zomaar aan zich voorbijgaan.

gordel2

De beelden van de actie van het Vlaams Belang werden gretig gedeeld: drie home-trainers moesten de stilstand van de regering(en) op gebied van communautaire thema’s symboliseren. Mede de verfransing van de Rand rond Brussel is één van die thema’s. Een originele actie, maar ook de VVB (Vlaamse Volksbeweging) was in de Vlaamse Rand aanwezig.

Bart De Valck: “Vandaag, daags na de editie 2015 van het Gordelfestival, stelt de Vlaamse Volksbeweging (VVB) met spijt vast dat deze nieuwe formule niet aanslaat bij het grote publiek. Meer zelfs, de VVB betreurt het dat de organisatie haar publiek misloopt.” Hiervoor geeft hij enkele redenen aan: “Heel veel randactiviteiten liggen te ver verspreid van het oorspronkelijke parcours rondom Brussel. Daarenboven was Londerzeel, dat niet aanleunt bij Brussel, dit jaar kerngemeente. Dit is helemaal weg van het oorspronkelijke opzet.”

gordel3

Heel wat Vlamingen trokken daarom zelf hun fietskledij aan en fietsten langs het traject dat de VVB had uitgestippeld: “De VVB reed gisteren van Dilbeek naar Rode, tegen de richting van het Gordelfestival in, maar er waren weinig tot geen fietsers te zien.” VVB-voorzitter Bart De Valck benadrukte zijn bekommernis over het wegvallen van de oorspronkelijke Gordel: “Minister Ben Weyts beloofde in de loop van 2015 aan de VVB tegen 2016 opnieuw voor een oorspronkelijke Gordel te zorgen. Deze editie is hoe dan ook geen goede stap in die richting. Durf drastisch het roer omgooien, mijnheer de minister. Onze steun zal je hebben.”

Het nieuwe logo van De Gordel, ontworpen door de VVB. "De Gordel Groen én Vlaams - in ere hersteld".
Het nieuwe logo van De Gordel, ontworpen door de VVB. “De Gordel Groen én Vlaams – in ere hersteld”.

De IJzerbedevaart die voor het geld koos, alle idealen wegwierp en nu zelf verdwenen is en nu ook De Gordel die dezelfde weg opgaat… Wat is het volgende?

VVB-voorzitter Bart De Valck sprak bij de heropening van het Gordelsecretariaat in Sint-Genesius-Rode een tekst uit die hij had opgevat als een toespraak van Vlaams minister Ben Weyts.

De voor de VVB betere boodschap namens het kabinet Weyts

Geachte leden van de VVB en TAK,
Beste inwoners van Sint-Genesius-Rode.
Beste liefhebbers van de oorspronkelijke Gordel,

Men zegt dat groot staatsmanschap wordt afgewogen aan de zorg voor de zwaksten in de samenleving. Inderdaad. Als minister van de Vlaamse rand, moeten onze bekommernissen en eerste zorgen eerst uitgaan naar onze verzwakte kinderen, de Zes Vlaamse faciliteitengemeenten. Toegegeven. De maatregelen van mijn voorgangers waren onvoldoende om ons van de indruk te ontdoen dat de Vlaamse regering de zes faciliteitengemeenten als verwaarloosde weeskinderen in de schoot van de Brusselse stiefmoeder dumpte.

Vlaamse vrienden van de oorspronkelijke Gordel, dat de Gordel ooit het grootste sportieve familiefeest van Vlaanderen was, is echt niet uit het collectieve Vlaamse geheugen verbannen. Wij herinneren ons nog de gloriedagen toen zich meer dan 100 000 sportievelingen inschreven om de Vlaamse lus van de 100 kilometer rond Brussel, inclusief de faciliteitengemeenten, rond te maken. Fietsliefhebbers uit het hele Vlaamse land kwamen die dag meedoen met een groot hart voor een Vlaamse en groene rand.

Beste vrienden van de echte Gordel, “zij die zonder zonde zijn werpen de eerste steen.” In het verleden werden op cruciale momenten enkele zware politieke inschattingsfouten gemaakt. Eentje ervan willen we vandaag alleszins rechtzetten. Toegegeven. Ook wij, Vlaamse politici, laten ons vangen door valse Belgische sirenenzangen. Na de onverwachte verklaring van Carla Galle in 2013, kort na de kramakkelige splitsing van BHV, dat Bloso er de brui aan gaf, hebben wij te lang getwijfeld en getalmd.

Maar Vlaamse vrienden, wij blijven als Vlaamse regering het strategische belang van een stevige Gordel voor het behoud van het Vlaamse karakter, ook van de sterk verfranste door de francofonie begeerde corridorgemeente Sint-Genesius-Rode erkennen.

Vrienden van de Vlaamse en groene rand, ik beken. Ook wij politici worden soms verblind door macht en zelfpositionering. Mijn grote stokpaardje, de bouw van een cultuurtempel in Ruisbroek, heeft mijn vertroebelde ogen afgeleid van de kern van onze taak: onze Vlaamse rand groen, Vlaams, dus leefbaar houden.

Recent werd een onmiskenbaar oude rots in de Vlaamse branding, het oude Bloso-secretariaat, onder onze neus verkocht. Ik beken: we stonden erbij en we keken erna. Meer dan een vergetelheid of daad van politieke “nonchalance”.

Ik ben trots u vandaag te kunnen meedelen dat het oude Bloso-pand terug in onze handen is. Wees gerust Vlaamse Gordelaars. Voor vzw De Rand is de aankoop van het Bloso-secretariaat veel meer dan een symbolische daad. vzw De Rand zal hier een permanente dienst vestigen waar wakkere burgers met vragen over de taalwetgeving en het taalbeleid van het gemeentebestuur terecht kunnen.

En vanzelfsprekend ook een klacht kunnen indienen tegen mogelijke inbreuken op de taalwetgeving en de Vlaamse decreten die ook van toepassing zijn in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten. Een Vlaams ankerpunt waar ook anderstaligen welkom zijn om de weg te vinden naar de brede waaier aan inburgeringscursussen of brede info krijgen over de werking van onze Vlaamse instellingen.

Tijdens de jaarlijkse Gordel die terug in volle glorie wordt hersteld, zullen de duizenden sportievelingen weer langs het Gordelsecretariaat hun stempel kunnen afhalen en opnieuw door hun massale aanwezigheid bevestigen dat Sint-Genesius-Rode in Vlaanderen ligt en niet de riante achtertuin is van Brussel.

Beste vrienden van de echte Gordel, vzw De Rand zal vanaf 7 september al het nodige doen om de vorige Gordelpunten opnieuw te activeren, contact nemen met de gemeentebesturen en vanaf morgen op zoek te gaan naar verenigingen die voldoende vrijwilligers op de been kunnen brengen om te zorgen voor de sfeer van weleer.

U hoort het. Er waait een nieuwe wind door de Vlaamse regering en vzw De Rand. Genoeg getalmd en gepraat. De Vlaamse regering slaat de hand aan de ploeg voor een echt en doordacht Vlaams beleid in de rand.

Meer eerst klinken wij op de heropening van ons Bloso-secretariaat.

Namens de Vlaamse regering en vzw De Rand,
Op een groene en Vlaamse Gordel,

Proost

Namens een daadkrachtige Vlaamse regering,
Ben Weyts