Zonnige en evenwichtige IJzerwake 2015

2015_IJzerwake_0001Alles was aanwezig op deze zondag 30 augustus 2015 bij de IJzerwake, stralend weer, een goed geoliede organisatie, meerdere tenten met snuisterijen en een goed gevuld programma. Toch viel het aantal bezoekers tegen, men haalde niet langer de 5.000 personen van de voorgaande jaren. Dat is onterecht, want ook dit jaar was de manifestatie er één om te bezoeken, al was het maar vanwege de talloze nationalistische organisaties die zich hieraan verbinden.

Het programma had als titel ‘1915: dodendraad door een gebroken staat’ en dus met een duidelijke heel-Nederlandse insteek, met een verwijzing naar de ijzerdraad gespannen tussen Nederland en Vlaanderen om er tijdens de Eerste Wereldoorlog voor te zorgen dat niemand vanuit Vlaanderen daar naar toe kon vluchten. Daarnaast werd er gewezen op de geest van de Frontbeweging, het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, nooit meer oorlog en godsvrede.

Gastspreker was dit jaar Bart de Valck, de voorzitter van de Vlaamse Volks Beweging. (VVB). Hij opende zijn toespraak met de opmerking dat de IJzertoren dan wel niet meer voor de bedevaart in gebruik is, maar het monument van de Gebroeders van Raemdonck meer dan een goed alternatief is. De Valck hekelde de rol van de francofone krachten in België, die enkel meer geld en meer grond voor zich opeisen. Het antwoord zou volgens hem NON en “geen morzel Vlaamse grond” moeten zijn.

Daarnaast legde de VVB-voorzitter zich neer bij mogelijkheden van de partijpolitiek, om de brede Vlaamse beweging op te roepen om zich vooral hier niet blind op te staren, maar zelf in actie te komen. Een van de doelen daarbij is de afbouw van de tweetalige faciliteiten gemeenten rondom Brussel. Spreker wilde daarnaast het stilleggen van de benoemingsmolen en dat alle Brusselse akkoorden van tafel worden geveegd.

Wim de Wit, de voorzitter van de IJzerwake, raakte in zijn toespraak meerdere onderwerpen aan, te beginnen met de godsvrede, van het ‘nooit meer oorlog’ over de afschuwelijke oorlogshandelingen van de Eerste Wereldoorlog tot aan vandaag. De IJzerwake-voorzitter wees de Vlamingen erop dat zij zichzelf moeten zijn, normen bewaren en deze doorgeven aan de kinderen. Vreemdelingen zijn welkom, maar zouden eerst aan de plichten moeten voldoen en dan pas rechten ontvangen.

Over Europa keurde Wim de Wit het huidige model van de EU en een Verenigde Staten van Europa af, en ziet meer in een verenigd Europa met oude én nieuwe staten, met daarin en plek voor een onafhankelijk Vlaanderen. Tevens gaf de spreker aan dat de EU per direct de toetredingsonderhandelingen met Turkije stop moet zetten, mede vanwege de oorlogskeuze tegen de Koerden boven het indammen van de Islamitische Staat.

Daarnaast wees de IJzerwake-voorzitter er op dat Brussel een Vlaamse stad is, dat de Vlaamse regering het project Parking C moet voorkomen en moet aansturen op de hereniging met Noord-Nederland.

Naast de twee belangwekkende toespraken, waren er ook nog andere optredens op het programma . Zo trad de Vlaams kleinkunstenaar Bart de Bard op, werd een brief van een frontsoldaat voorgelezen, was er de bloemhulde en vlaggenparade, een gedicht over oikofobie, een aantal liederen én een sprankelend optreden door speelschaar Ossaert.

One comment

  1. Het zou kunnen dat sommigen zich nog lieten afschrikken door mogelijk verder onweer. Wat ik evenwel niet kan begrijpen is waar al die Vlaams nationalisten waren terwijl hun plaats op de IJzerwake is !

Comments are closed.