70-puntenplan Vlaams Blok als N-VA-leidraad: “Aparte sociale zekerheid voor asielzoekers!”

70ppDe asielinvasie begint ongezonde proporties aan te nemen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) volgt slaafs Europa en wil steeds meer opvangplaatsen creëren, in Duitsland wil de overheid zelfs huizen van burgers in beslag nemen om er asielzoekers te huisvesten en overal in Europa ontstaan er letterlijk en figuurlijk brandhaarden door de toegestroomde asielzoekers die nu al weigeren zich aan te passen aan de lokale gewoonten.

Al deze onheilspellende en weinig goed-belovende berichten werden opgepikt door Theo’s voorzitter Bart De Wever. Is het om politiek-strategische redenen of toch vanuit een gezond buikgevoel, we willen niet gokken, maar De Wever sprak logische taal gisteren in Terzake: “Migranten komen en masse naar landen als België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, omdat daar de voorzieningen het grootst zijn. Die landen krijgen dan ook de hele crisis over zich heen en dat terwijl er landen zijn als Griekenland die financieel ondersteund worden, en alle vluchtelingen gewoon vrij over de buitengrenzen van Europa heen laten trekken.

Het kan zijn dat Francken er hetzelfde over denkt, zijn beleidsdaden tonen ons helaas iets anders. De Wever begrijpt evenmin waarom bijvoorbeeld Turken hier asiel komen aanvragen: “Dat vluchtelingen uit Syrië niet worden teruggestuurd is niet meer dan logisch, dat land is een failed state, maar dat mensen uit Turkije toegang wordt verleend is absurd. Dat is nota bene een land dat zelf wil toetreden tot de EU.” Het vat een beetje het mislukte asielbeleid van zijn partijgenoot samen. Uiteraard een beleid dat socialistische wortels heeft, maar ging de N-VA daar geen verandering in brengen?

az

Tot slot komt De Wever af met een programmapunt uit het 70-puntenplan van het Vlaams Blok uit 1992. Zo wil hij een aparte sociale zekerheid voor asielzoekers: “Eens iemand erkend is als vluchteling, krijgt hij een leefloon, kan hij een sociale woning aanvragen, krijgt hij kindergeld. Bovendien krijgen ze vaak ook nog eens voorrang op andere burgers, omdat ze dakloos zijn. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die al hun hele leven aan het systeem bijdragen. Dus ik denk dat een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen iets is waarover nagedacht moet worden.” En wat schreef het Vlaams Blok 23 jaar geleden?

Punt 49: “DE SOCIALE ZEKERHEID SPLITSEN – Een splitsing van het systeem in een sociale zekerheid voor Europese gerechtigden en een sociale zekerheid voor niet-Europese gerechtigden, zal de reïntegratie van de niet-Europese vreemdelingen in hun landen van herkomst bespoedigen. Een autonome financiering betekent eveneens dat onze bevolking niet langer zal moeten opdraaien voor het onderhoud, via de sociale zekerheid, van een al te grote groep niet-actieve vreemdelingen. Deze splitsing van de sociale zekerheid zal uiteraard gerealiseerd moeten worden via een nieuwe wet en aanpassing of afschaffing van wetten die de toepassing van dit principe in de weg staan.

Willen we Europa redden van haar ondergang zullen er inderdaad consequente en logische stappen moeten gezet worden, alle opgelegde asieleisen (lees -dreigementen) van Europa negerend. De Wever zegt echter achter Schengen te staan, met een betere controle van de buitengrenzen, maar waarschuwt ervoor dat desnoods de Europese lidstaten hun eigen grenzen opnieuw moeten controleren. Dit laatste impliceert natuurlijk een opheffing van Schengen, net zoals het Vlaams Belang dat al lang voorstelt. We kijken hoopvol uit naar het gevolg dat Francken hieraan gaat geven in zijn asielbeleid.

13 comments

 1. Bart de Wever is een politieke strateeg zoals dit land nog nooit gekend heeft, voelend dat zijn partij klop gaat krijgen speelt hij op twee paarden, zijn uitlatingen in terzake dat de politiek erkende vluchtelingen niet de zelfde voordelen zouden krijgen, goed wetende dat de andere en zeker de rechtse partijen zouden steigeren moeten dus met een grote korrel zout genomen worden, maar het door zijn partij uitgemolken gepeupel , zien plots terug het licht en een aureool boven de kop van de zaligmaker , Weer heeft hij het Vlaams belang gecounterd door goedkope praat te verkopen wetende dat geen haar op zijn kop meent wat hij zegt, een partij die wil verwezenlijken wat hij uitkraamt moet 51 % van de stemmen halen, en dan nog is de slaagkans tegen het linkse gevaar miniem. We zitten er mee opgescheept en we zullen ons er moeten bij neerleggen. het gepamper kan beginnen, vreemd volk eerst eigen volk weg ermee.

 2. Dat voorstel van BDW tot aparte, (karigere) sociale voorzieningen voor “ocharme die vluchtelingskes” omdat ze niks bijgedragen hebben, gaat zeker NIET ver genoeg ! In tempore non suspecto , 66 jaar geleden, TOEN had de Conventie van Genève nog WEL zin, vermits er onmogelijk te voorzien was wat NU aan het gebeuren is ; een tsunami-diarree invasie die Fort Europa in de voegen doet kraken en budgetair volkomen ONbetaalbaar is. Zogenaamd “progressieven” leven in een fata- morgana gebakken lucht-kasteel waanwereld waar er een kolossale politiek-correcte boomgaard staat waar de gebraden kiekens aan de politiek-correcte bomen groeien. De enige ECHTE , objectief-correcte wereld ligt er lichtjaren ver van vandaan, daarin geldt het ontnuchterende , objectief-correct constatateerbaar feit : “koken kost geldt” , wat er misschien zou kunnen geweest zijn in de Golden Sixties maar alleszins niet (meer???) in deze barre bezuinigingstijden waar de eigen bevolking tot massaal inleveren en afdokken wordt gedwongen ; BTW verhoging, tal van sociale uitkeringen op Biafra-diëet gezet, tot ZELFS een “indexprong” voor pensioenen onder het drogreden-voorwendsel dat dit “de concurrentiekracht der exporterende ondernemingen versterkt”(sic). NOG meer afdokken om onder andere de via de “Godetia” geïmporteerden nog eens bovenop de massaal aanschuivende “vluchtelingskes ocharme” vol-pension-logies te gunnen, daartoe zijn we niet bereid want ONS belastingsgeldspaarvarken gaan we daartoe niet openbreken en de inhoud ervan verkwanselen ! FOERT, daarvoor zij we niet een lange loopbaan Economisch Productief geweest als nu gepensioneerde, die WEL decenia bijgedragen heeft , die nu een kwart appel en half ei pensioen toegeworpen krijgt en elke maand ZELF in zijn gelukkig goed gevulde spaarpot moet graaien ter bijpassing. Wij laten op ons geen hold-up plegen door de overbetaalde Robin Hoods van het Europees Potverteerders Circus parlement die onze zakken proberen leeg te schudden om die zuurverdiende pecunia op te trakteren aan de “vluchtelingskes ocharme”, Nogmaals ; FOERT !

 3. Er zijn jammer genoeg, buiten in de reacties hier, toch niet veel mensen die de tactiek van De Wever doorhebben. Nochtans stond die enige tijd geleden te lezen in HLN: De Wever & zijn volgelingen zien dat ze (terecht) veel stemmen verliezen aan het VB. Daar zijn ze als de dood voor en dus moet er terug stevige communicatie komen om die stemmen in de hand te houden. De hete adem van het VB is de enige reden waarom BDW stoere taal vanaf de zijlijn verkoopt. Beter gezegd, oppositie tegen zijn eigen regering voert! Laat ons immers niet vergeten dat tegen de wil van de democratie in Bartje, sluw als hij is, gewoon naast de kant is gaan staan. In de praktijk is er dus nog meer VB nodig om BDW tot daden te dwingen. Want daar knelt vooralsnog het schoentje, er is een kloof van hier tot in Tokio tussen daden en woorden bij de N-VA! Maar, het VB, dat bij monde van voorzitter Tom Van Grieken gevat reageerde op de mooipraterij van De Wever, komt wel maar weer beperkt aan het woord! Zie de leugenbrij van DS! Hebben de kiezers geen recht om te weten wat de originele bedenkers van veel waarmee N-VA de kiezers probeert te paaien er allemaal over te zeggen hebben? Voor het overige werd in het 70-puntenplan goed beschreven wat ze juist bedoelen met dat statuut voor vreemdelingen in de SZ. In tegenstelling tot BDW. Bovendien gooit BDW heel sluw zijn eigen ruiten in door te wijzen naar de EU. Met andere woorden, hij blijft, net zoals zijn partijtje, de platte conformist uithangen die met mooie praatjes en een dito uitgekiende media-strategie een verdienstelijke poging onderneemt om de uitstroom van kiezers naar het VB te stoppen.

 4. Er bestaat nu al een aparte sociale zekerheid voor werkende autochtonen, waarom geen aparte sociame zekerheid viir niet^werkende asielzoekers? Op dpe ùanier zou er geen ergerlijke, onrechtvaardige discriminatie meer zijn.

 5. VB had altijd al gelijk, en de huidige situatie toont dit aan, weliswaar jaren later. Nu is het enkel afwachten tot de weddetrekkers (ambtenaren) en de gesubsidieerden met overheidsgeld (in casu ook medici en andere vrije beroepen, naast de hele cultusector en hun aanhang) geen inkomen meer krijgen omdat er nog te weinig toegevoegde waarde kan gecreëerd worden via de private sector.

 6. Doorzichtig staaltje paniekvoetbal van Bartje De Leugenwever. Hij heeft schrik dat zijn kiezertjes tijdens de volgende verkiezingen voor eurokritische alternatieven zullen opteren.

 7. Het word warm onder het kontje van Bartje Het Weverken, wees gerust het deksel is aan het vallen, neuzeken zal pijn doen en kiezerkes zijn weg zoveel is zeker terug naar de oude stal VB ze zijn gedegouteerd van de uitwerpselen, sorry uitspraken van NVA die zijn verkiezingsbeloften nog met geen enkel punt heeft nageleefd

  1. Gezien de vele negatieve reacties op vorige reactie hebben de gesubsidieerden veel tijd om op internet te zitten…

   1. Dit bewijst nogmaals dat deze linkse ééncelligen geen eigen mening kunnen vormen en enkel in staat zijn om hun knopje van hun muis in te drukken.

   2. Inderdaad. Je kunt je natuurlijk afvragen wat voor soort mensen het is dat een reactie op een artikel een negatieve beoordeling geeft, maar we mogen er geredelijk van uitgaan dat er een heel pak poco idioten bij zit. Waar we dan weer niet kunnen van uitgaan, is dat die poco idioten het artikel in kwestie of de reactie erop ook echt hebben gelezen. Nadenken en kritisch beoordelen is nu eenmaal niet de sterkste kant van poco links. Eigenlijk moeten we het als een compliment en de bevestiging van de juistheid van onze gezond-rechtse stellingnames beschouwen wanneer dat soort volk het met ons niet eens is. Want zeg nu zelf: wie krijgt nu graag complimentjes uit poco linkse hoek ! ☺

    1. Ik heb zo de indruk dat de soort die meehuilen met de hyena’s in het bos in volle paniek geslagen zijn , De soort die telkens mee profiteert van partijen die hun slag thuis halen, en door kont likkerij een postje of een ander duister voordeel halen door met hun elle bogen te werken in de NVA partij gangen , ge hebt nu eenmaal alle soorten die totaal hun gat vagen wat er ook mag beslist worden ten nadelen van het eigen volk, , zij zitten save zolang de voorraad stemmen winst strekt, het beste voorbeeld is die kerel met zijn Porsche met twee verschillende nummer platen, weet ge nog ? van dat soort zit de NVA OP dit ogenblik vol. ze konden rustig hun duim laten steken in de duisternis van hun lichaam, maar het tij schijnt een beetje te keren, ook zij hebben de meningen van de Vlamingen gelezen dat de meerderheid niet opgezet is met de massale toestroom gelukzoekers en met een beschuldigde vinger naar de regering partijen wijzen en in het bijzonder de partij die alles ging veranderen, dat is een streep door hun rekening , de neuzen gaan terug richting Vlaams belang, en ze moeten het woordje Vlaams belang nog maar horen vallen, en de schrik en panische angst om al die lekkere voordelen te verliezen slaat hen om het hart. Dus verlaat die duim de donkerste plek van hun lichaam en wordt hier neerwaarts gepost . Ik heb er mij eerst aan geërgerd, maar die massa zielige vieze neerwaartse duimen zijn plots opvallend dat het lachwekkend wordt hoe paniek kan toeslaan. Men was er van overtuigd dat het Vlaams belang kapot was gemaakt door de NVA , de wever zijn enige wapenfeit tot nu toe voor het regiem, maar onze negatieve duimelaars gaan nogal een bakkes trekken, het zullen de gepamperde bootvluchtelingen zijn die de NVA kapot zullen maken , Want wat nu gebeurd de massa toestroom de terreur, is er ver over ook voor makke Vlamingen ..En men hoort meer en meer op straat zelfs in de wachtzaal bij de dokter, waar het anders muisstil is, , “ik heb spijt dat ik voor deze verraders gestemd heb” allee duimen nu maar, maar was eerst je handjes linkertjes.

     1. Helemaal mee eens. Ook ik heb me bij een vorige stembusslag laten verleiden door de sirenenzang van BDW c.s. Dat is één keer, maar geen tweede.

   3. Mensen die economisch productief zijn hebben daar de tijd niet toe, die moeten werken voor hun kost of ze worden afgedankt. Volkomen OVERgesubsidiëerde politiek benoemden uit de overtalrijke Heilige Huisjes der vreemdelingenINDUSTRIE hebben daar wel tijd genoeg voor, tot hun vet pensioen vegeterend op het zweet van mensen die WEL Economisch Productieve Belastingbetalende Burgers zijn. DAAROM de subsidiekraan dicht naar die PoCo’s en ze laten omscholen door de VDAB zodat ze voortaan WEL bijdragen door economisch productief te zijn en dus niet meer parasitair op belastingsgeldsubsidies blijven dobberen op volkomen overbodige,belastingsgeld verslindende, xenofiele moddervijvers.

Comments are closed.