Bart De Wever geeft 13000 euro GAS-boetes aan PEGIDA-mensen

FRBE_pegida_451465-18Begin dit jaar namen 200 burgers deel aan een vreedzaam verlopen manifestatie van PEGIDA Vlaanderen op het Conscienceplein in Antwerpen, als protest tegen moslimterreur, na de wrede aanval op de redactie van Charlie Hebdo. Ook al overtraden die mensen geen enkele wet, toch krijgen zij nu een boete van 65 euro uitgereikt door N-VA-burgemeester van Antwerpen Bart De Wever en zijn ambtenaar Ibrahim, blijkbaar omdat er ‘overlast’ zou geweest zijn. De Wever probeert zo dus 13000 euro te innen bij mensen omdat zij uitkomen voor hun mening en tegen de islamisering van hun land.

PEGIDA Vlaanderen heeft de zaak bekeken met bestuur en juristen en komt tot de spijtige conclusie dat iedereen best de boete betaalt. ‘Een beroep aantekenen kost immers 40 euro, en indien dat beroep bij de Politierechtbank wordt afgewezen, riskeert men een bijkomende rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen van bijna 200 euro. Men zal begrijpen dat wij onze mensen niet kunnen vragen, om zo’n financieel risico te lopen. PEGIDA Vlaanderen heeft geen lidgelden, geen kas, en kan zo’n kost dus onmogelijk dragen’, zo klinkt het.

Wel gaat men proberen geld in te zamelen om een deel van de boetes nadien aan de mensen terug te betalen. ‘We doen een oproep tot solidariteit aan alle Vlamingen. Lever een kleine bijdrage om deze aanslag op het recht op vrije meningsuiting af te weren, en stort uw bijdrage – hoe klein of hoe groot ook – op rekening BE56 9792 3976 3288 van Huizen van Vlaamse Solidariteit te Massenhoven. Alleen als vele mensen nu even de moeite doen, om via hun online banking systeem een kleine duit in het zakje te doen, kunnen we deze schandalige aanval door N-VA-voorzitter Bart De Wever afweren.’

Ook het juridische verzet tegen de GAS-boete wordt niet helemaal opgegeven. ‘Enkele bestuursleden van PEGIDA Vlaanderen zullen principieel weigeren hun GAS-boete te betalen, en met hun zaak naar de Politierechtbank trekken. Zij zullen de 40 euro rolrecht zelf betalen, zichzelf verdedigen, en aanvaarden de mogelijkheid dat zij veroordeeld worden tot een extra rechtsplegingsvergoeding. Wie op de hoogte wil gehouden worden van de juridische argumentatie kan zich melden via een berichtje aan pegidavlaanderen@outlook.be’.

protest7septembersintniklaas2Tot slot toont PEGIDA Vlaanderen zich bitter over de opstelling van de N-VA rond (massa)-immigratie en asiel. Een logische bedenking, want heeft de N-VA de verkiezingen niet gewonnen door VB-kiezers een hardere aanpak te beloven, en heeft Theo Francken zijn carrière niet gebouwd op beloftes voor een gespierde aanpak zonder de PS? ‘PEGIDA Vlaanderen stelt vast dat, op het ogenblik dat Europa bestormd wordt door ongewenste vreemdelingen, N-VA staatssecretaris Theo Francken duizenden nieuwe vreemdelingen over Vlaanderen wil spreiden, en N-VA-voorzitter Bart De Wever burgers die daartegen vreedzaam protesteren het zwijgen wil opleggen met 13.000 euro aan boetes. PEGIDA Vlaanderen belooft een totaal verzet tegen zoveel kiezersbedrog en hypocrisie, en zet de strijd verder, een eerste keer op maandag 7 september in Sint-Niklaas, voor de deuren van het toekomstige asielcentrum domein Westakkers.’

‘GAS-boetes, politieschilden, leugenpers en valse politici zullen ons niet stoppen: de strijd voor een Vlaams Vlaanderen, een Europees Europa, een niet-geïslamiseerd vaderland is nog maar net begonnen!’, zo klinkt het tenslotte. Op Facebook heeft PEGIDA Vlaanderen alleszins opnieuw wind in de zeilen: de pagina groeit momenteel met 100 aanhangers per week en rukt op naar de 10.000 volgers.

Hier is de website van PEGIDA Vlaanderen.

2 comments

  1. Bart de Wever laat zich van zijn beste kant zien , spijtig nog 3 jaar voor er verkiezingen zijn en we die rotte appels van NVA kunnen weg stemmen !

    1. Als het een troost mag zijn: afgaand op de reacties op andere fora heeft N-VA nu echt wel zijn beste tijd gehad. De ontevredenheid steekt overal de kop op. Logisch: confederalisme? Nog niks van gemerkt. Immigratie? Een N-VA-minister die overal nieuwe opvangcentra opent. Belastingverlaging voor de middenklasse? Verdwijnt in het niets vergeleken met de stijgende facturen. Werken tot 67? Stond nochtans niet in het verkiezingsprogramma. En zo kan ik nog even doorgaan. Kracht van verandering…. ja, maar niet in de goede zin.

Comments are closed.