De kroniek van het aangekondigde einde van Weyts’ voorstel tegen ritueel slachten

rsjEnige tijd geleden werd door Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) geopperd om slachtingen zonder verdoving niet langer toe te staan. Iets zei ons dat een kleine storm zou losbarsten en we kregen gelijk. Weyts kreeg de stormwind van voren en diende zich te weren als een duivel in een wijwatervat. Het wegdeemsteren van zijn voorstel ligt stilaan in het verschiet.

Weyts wist ongetwijfeld waaraan hij zich moest verwachten bij het oplaten van zijn ballonnetje. Toch had hij de overdreven reacties uit de hoek van de meest fanatieke rituele slachters niet kunnen voorspellen. Zo vonden de moslims – na wat juridisch dreigend gekrakeel – dat het rituele slachten erkend diende te worden als Vlaams Cultureel Erfgoed. Een grap die niet lang standhield, net omdat het niet als grap bedoeld was. Maar hoe meer je eist, hoe meer je – in een lagere graad weliswaar – gedaan krijgt en dat hadden de moslims goed gezien, de toon was gezet.

De socialisten spelen het spel dan weer bijna sarcastisch: “Wij steunen Weyts bij een totaalverbod op onverdoofd slachten… indien hij ook de jacht en de pelsverwerking aan banden legt.” Wetende dat ze daarmee sowieso van een kale reis thuiskomen, paaien ze enerzijds die dierenliefhebbers die niet begrijpend kunnen lezen, terwijl ze anderzijds knipogen naar hun islamitische achterban die goed genoeg weet wat ze aan de socialisten te danken hebben. Nu en in de toekomst.

Maar hoe – verrassend genoeg – de N-VA en Weyts ook standhielden, één factor waren ze vergeten. Dezelfde factor die nooit vermeld wordt in de persmededelingen van die andere nationalistische partij, zelfs vandaag niet nadat die bepaalde bevolkingsgroep zorgde voor het quasi onmiddellijk afvoeren van het voorstel. Maar jammer genoeg voor de N-VA en het Vlaams Belang kunnen we steeds rekenen op Freilich, de immer attente en licht provocerende opperwoordvoerder van de joodse gemeenschap. “Ritueel slachten verbieden? Ook Adolf Hitler deed het!” En wat daarop volgde was net datgene waar je eveneens geen Madame Blanche voor nodig hebt.

Het inbinden is begonnen. N-VA’er Weyts beseft plots dat er geen meerderheid gaat gevonden worden in het parlement voor zijn voorstel – zeker nadat regeringspartner CD&V het met zoveel woorden zegde – en zwakt het dan maar af door het “een jaar uit te stellen.” Hij “hoopt” namelijk dat de “geesten zullen rijpen.” Maar we weten nu al dat we niet veel meer zullen horen over zijn totaalverbod op onverdoofd slachten.

En die andere nationalistische partij? Die blijft zelfs na bovenstaande tussenkomst van de joodse gemeenschap het ritueel slachten enkel verbinden met de moslims, terwijl deze laatsten – vanuit hun positie gezien geheel terecht – enkel maar de storm op gang brachten, terwijl de joden met één simpel zinnetje in de media het hele voorstel in de prullenmand kregen. Je mag je gerust afvragen wie de werkelijke vijanden zijn van onze Europese tradities en cultuur.

16 comments

 1. En gisteren verhinderde Amerikaanse mariniers dat een terrorist een bloedbad zou aanrichten op de thalis, Waar stapte hij op de trein, in Brussel natuurlijk ,, het zoveelste bewijs dat hier gevaarlijke moslim fanaten rondlopen die luisteren naar de hellehonden van het merk ISIS. Wat zou er gebeurd zijn als bij toeval zijn in het bloed zittende drang om mensen te doden niet verhinderd zou zijn door bovenvermelde helden, natuurlijk kon hij twee slachtoffers maken die levenslang zullen herinneren dat de islam terreur op elke moment kan toeslaan, Neen we mogen ons niet afkeren van de islam, want dat speelt in de kaart van de terroristen zeggen de verdedigers van de islam terreur. Inge Vervotte van de CVP zat een coupe verder, de schrik stond in haar ogen, waarschijnlijk had ze ook in haar broek gekakt , en terecht, want zijn het niet dergelijke politici die wat we vandaag mee moeten maken de grootste verantwoordelijken zijn. En hier maar redetwisten over het verdoven of niet verdoven van schapen. worden homo’s uit hun huizen gejaagd, en de overheid gaat er heel licht over. en die dikkop van gent verteld ons dat niet alle moslims homehaters zijn, neen als ze ongestraft de kans zouden hebben, werden homo’s van de hoogste gebouwen gegooid, het bewijs is er duidelijk hoe hun duivels gebroed ISSIS ongestraft omgaat met homo’s , christenen, en andere bevolking groepen. en daar lopen er een paar tussen die hier geboren zijn. en bewijzen voor wat ze in staat zijn. slaap maar rustig verder EUROPA.

 2. Volgens mij is Israël in de regio voor het moment de veiligste plek om te wonen voor Moslims, gezien wat er gebeurt in de omringende landen. Het begint er steeds meer op te lijken dat waar Moslims nu mee bezig zijn het beste is voor de wereld, elkaar in een ongekende apathie vermoorden. Als dat nog ooit goed komt, eet ik een borstel op.

 3. In dit land van boter en honing voor al wat van vreemde origine is tenminste , stellen hun eigen eisen en wetten en halen gemakkelijk de media met hun wil dat wet is. Wij Vlamingen zijn gewoon de zwijgzame figuranten die alleen in aanmerking komen om zoals nog nooit tevoren de wensen van de NVA na te leven om tot de laatste euro uit onze zakken te halen. Ik zie in het nieuws baldadigheden van de boot vluchtelingen die ongestraft omheiningen afbreken de straten en gebieden vervuilen, het vracht vervoer terroriseren met in de breken in de voertuigen, terwijl sommige van ons onmiddellijk rond de oren geslagen worden met een gasboete voor het weg werpen van een sigaret, zij die dan voorrang krijgen een sociale woning krijgen maken van deze wijken stortplaatsen. Ik ken jonge mensen die zelfs geen dokter noch medicatie meer kunnen betalen, terwijl de sukkelaars uit de boot stappen en onmiddellijk via een dure GSM naar hun thuis basis bellen met de mededeling dat ze niet verzopen zijn en goed aangekomen. krijgen onmiddellijk buiten gratis maaltijden, een bed en onderkomen. massaal schapen slachten vaak op gruwelijke wijze, dat noemt dit ziek land integreren, Wat durft dat zwijn van een minister van dierenwelzijn wetten stellen om verdoofd te slachten, denken ze boos. en heel de media staat op stelten om hun eisen onder onze neus te duwen.

 4. een tweede randopmerking …

  Verdoofd ritueel slachten is ok voor veel islamieten , maar minder ok voor de joden…
  Alles hangt af van de strengheid en interpretatie van de voedselvoorschriften..
  en dat varieert sterk.
  Het protesteren tegen ritueel slachten enkel vasthangen aan de ‘islamisering van het avondland’ is eigenlijk intellectueel oneerlijk. en stiekem weten we dat allemaal ook wel…

  Ik denk dat veel ‘dierenvrienden’ aan de rechterzijde aan een rondje zelfonderzoek toe zijn…
  willen we tegen onverdoofd slachten zijn , willen we tegen ritueel slachten zijn , of willen we van ons kloten staan maken op de straat omdat er teveel joden/negers/islamieten zijn naar onze smaak…
  En over het fenomeen ‘thuisslachtingen’… wie van ons had er geen grootvader of oude nonkel die achterin de tuin zelf kippen en konijnen en duiven de nek omwrong…

  zijn we allemaal bewuste dierenvrienden geworden?

  En voor u aan tafel uw lamskroontje opeet vanavond : Voor een beetje achtergrond verwijs ik graag naar knack :
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/tegen-onverdoofd-slachten-grote-kans-dat-u-het-vlees-dagelijks-op-uw-bord-krijgt/article-opinion-443937.html

 5. Diervriendelijk vlees bestaat niet, dat is een vaststaand feit.
  Vandaag betogen tegen ritueel slachten , en morgen steken we de BBQ aan en gooien er een stukje kistkalf of fabriekskip op … het heeft iets belachelijk vind ik.

  Maar dierenoffers brengen we in onze streken al heel lang niet meer, en bijgevolg is elke vorm van ritueel en onverdoofd slachten niet passend in onze hedendaagse cultuur.
  Goden die bloed eisen … ik denk niet dat de hedendaagse vlaming daar op zit te wachten.

  geen enkele religieuze sekte heeft meer rechten dan een ander .simpelweg een verbod voor iedereen.
  als men morgen een Gadhimai festival wil organiseren in de lage landen zal daar hopelijk ook tegen geprotesteerd worden.

  En die “reductio ad Hitlerum” … met zulke nonsens maakt freilich zichzelf en zijn gemeenschap op den duur gewoonweg belachelijk.op een dag zal hij dat beseffen.

  Wat de polemiek over salafisten , antisemieten en zionisten etc hieronder aangaat… kom zeg…
  de vijand van mijn vijand hoeft niet mijn vriend te zijn.
  Laat al die “volkeren van het boek” rustig verder op elkaars gezicht slaan , graag ver buiten de grenzen van europa (wie met het kruis in de hand jeruzalem wil gaan bevrijden mag het van mijn part ook aftrappen) en laat ons de focus leggen op wat HIC ET NUNC voor de redding van europa belangrijk is. ZONDER de laarzen van de yanks of de russen te gaan likken… want grote externe machtsblokken gaan opvrijen uit een soort angst om alleen te staan getuigd gewoon van een gebrek aan zelfvertrouwen.

 6. Uiteraard is zowel “halal” als “kosher” slachten puur en onversneden sadisme jegens dieren, vermomd als religieus voorschrift want de geslachte dieren bloeden traag dood terwijl ze wel bij bewustijn blijven. Dat een maandblad-journalist, die meent als spreekbuis te moeten fungeren voor de filosemietische, pro-Zionistische Lobby er het tot op de draad versleten cliché “reductio ad Hitlerum” bij de haren bijsleurt, maakt dat we hem nog moeilijk serieus kunnen blijven nemen, echt niet. Dit neemt niet weg dat “Godsdienstvrijheid” constitutioneel gewaarborgd is en dus ook ritueel slachten, conform voorschriften in specifieke spijswetten. Trouwens, dergelijke slachtwijzen locaal verbieden zou enkel leiden tot import van vlees dat elders in het buitenland WEL product is van halal of kosher slachtwijze ; het vermeend “probleem” wordt niet opgelost maar louter gedelocaliseerd. Bovendien, worden onze Burgerlijke Vrijheden al niet genoeg schijf per schijf geamputeerd door een diarree aan politiek-correcte oekazes, verboden, reglementen, ordonnanties etc…, door 1001 instanties, met het PoCo-potverteerders Circus Parlement van de EU.S.S.R en het EHRM op kop, dit laatste kan zelfs nationale, democratisch gestemde wetten terugdraaien ZONDER dat de leden van het EHRM daartoe een door Europese Burgers democratisch verkozen en dus democratisch verleend mandaat kregen ?

 7. Onze huidige Europese cultuur is gestoeld op het joods-christelijke gedachtengoed, door kruisbestuiving vermengd met elementen uit de Latijnse, Griekse, Keltische, Germaanse en Slavische wereld van toen. Wat de auteur dus bedoelt met zijn laatste zin, is mij niet helemaal duidelijk. Tenzij uiteraard hij niet weet waarover hij spreekt, en meent te moeten stellen dat niet de moslims, maar de Joden de werkelijke vijanden zijn van onze Europese tradities en cultuur. In het licht van de bijdrage van de Joodse gemeenschap aan de Europese cultuur de afgelopen pakweg 1.000 jaar, is dat natuurlijk een belachelijke stellingname.
  De échte vijand van beschaving en cultuur, de échte vijand van de mens en van alles wat menswaardig is, is de achterlijke smeerlapperij die men de islam noemt. De ideologie die Israël en bij uitbreiding, het Joodse volk, wil vernietigen. Want de moslims weten heel goed dat Israël een eiland is van Europese beschaving in hun oceaan van islamitische terreur. De islam, dát is de belangrijkste vijand van de mens in het algemeen, en van onze Europese beschaving in het bijzonder. En verder iedereen die, op welke wijze dan ook, die barbaarse ideologie de hand boven het hoofd houdt. Door er bijvoorbeeld “de Joden” van te beschuldigen vijanden te zijn van onze cutluur.
  We schrijven nu 2015. Het wordt toch eindelijk eens tijd dat die paar overgebleven nazi-sympathisanten die het rechtse denken blijven vervuilen en de rechtse beweging in Europa blijven stigmatiseren, beseffen dat het winnen van de strijd tegen poco links, tegen de debilisering, tegen de islamisering en de ermee gepaard gaande crapulisering van onze Europese maatschappij, alleen maar zal kunnen plaatsgrijpen indien die strijd wordt gevoerd MET Israël. MET de Joodse mensen die ginder of hier bij ons leven, en die door hun aanwezigheid normerend zijn geweest voor onze Europese cultuur. Want als Israël en het Jodendom ten prooi vallen aan de barbarij van de Islam, dan zal het echt niet lang duren of wij zijn aan de beurt. In de strijd tegen islamterreur staat Israël nu op de barricades. Wie het Joodse volk of Israël aanvalt, zal blijken uiteindelijk zichzelf in de rug te hebben geschoten.

  1. Ik ben verbaasd dat de mythe van de ‘joods-christelijke’ wortels van Europa nog steeds door sommigen geloofd wordt. Nu goed, voor mij bestaan er drie spelers: Europa (aangesterkt door Rusland), alles ten zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee en als derde speler Amerika (aangesterkt door Israël). En het zou enkel Europa moeten zijn dat ons warm krijgt. Dat jij liever voor Amerika en Israël kiest is jouw zaak, maar die idee hoeft u niet op te dringen aan de Europeanen en al zeker niet door ons nazi’s te noemen wanneer we niet blindelings Israël volgen, maar ook af en toe eens kritiek durven te leveren. Dat begrijpt u wel, denk ik?

   1. Bert, stellen dat de Joden “de échte vijanden zijn van onze Europese tradities en cultuur” is wel iets anders dan “af en toe eens kritiek durven leveren”. Je hebt uiteraard recht op je mening, maar die mening riekt sterk naar een bijzonder onfrisse periode uit onze Europese geschiedenis. Niet de Joden, maar poco links en de islam zijn de vijanden van de Europese cultuur zoals jij en ik en met ons veel anderen, willen behouden, propageren en opnieuw laten bloeien. Ik herhaal dat het net dat soort joodsvijandig denken is zoals uit jouw artikel blijkt, dat poco links en de islam in de kaart speelt, en de hele Europese rechtse beweging compromitteert.

    1. Er valt iets over te zeggen dat niet de Joden de échte vijanden zijn. Ikzelf geloof in ieder geval niet dat ze dat zijn, al zeker niet de Joden die hier wonen want die zijn zelf onderhevig aan de demografische opkomst van de Islam. Onze echte vijanden zijn trouwens wijzelf. Maar, ik denk dat wat Bert wil zeggen is dat de Joodse invloed op ons denken en handelen niet te onderschatten is. Wie iets wil zeggen over hun, weet dat die Oostenrijkse socialist met het karakteristieke snorretje nooit ver af is. De zelfcensuur is navenant! Ben dan ook blij dat ik hier het boek van Finkelstein zie vermeld worden.

  2. Beste Patrick.

   Om te beginnen vecht Israël helemaal niet tegen de radicale islam. De opkomst van IS komt Israël juist goed uit, omdat IS Hamas viseert.
   De mensonwaardige behandeling van de Palestijnen door de Israëlische staat zorgt er bovendien juist voor dat het radicalisme zich meer aan het verspreiden is.

   Iedereen die zelfs nog maar minimaal kritiek geeft op Israël wordt direct weggezet als antisemiet. De joden misbruiken al decennialang Hitler en de Holocaust voor hun eigen gewin. Zelfs een onschuldig programma als “Plat préféré” van Jeroen Meus moest eraan geloven: de aflevering over het favoriete gerecht van Hitler is nooit uitgezonden geweest onder druk van de Joodse gemeenschap.

   Hebt u het boek van Norman Finkelstein, de Holocaustindustrie ooit gelezen? Ik kan het u enkel aanraden.
   Vele historici zitten momenteel in de gevangenis omdat ze zich zogezegd schuldig zouden gemaakt hebben aan het minimaliseren van de Holocaust. David Irving, die de Holocaust zelfs niet ontkent kan er van meespreken. Dan zwijg ik nog over de gevangenisstraf van Siegfried Verbeke.

   Bovendien weigeren orthodoxe joden zich te integreren in onze samenleving. Ze schermen zich zelfs volledig af van ons. Als je in Antwerpen rondloopt kan je de minachting die ze voor ons hebben gewoon van hun gezicht aflezen.

   Maar u hebt daar duidelijk allemaal geen problemen mee.

   1. Maar Dirk, orthodoxe Joden maken een bijzonder kleine minderheid uit van de Joodse bevolking in haar totaliteit. De doorsnee Joodse man of vrouw is net zo geseculariseerd als de doorsnee Europeaan. Alleen in Antwerpen heb je, door historische omstandigheden, nog een vrij grote groep orthodoxe Joden. Je kunt Israël of de Joden in het algemeen dan ook niet beoordelen op grond van die paar duizend mensen aan ‘t Scheld. Ik herhaal dat wie de Joodse bevolking viseert als “de werkelijke vijanden van de Europese tradities en cultuur”, zoals Bert in zijn artikel doet, zich van vijand vergist, en de wérkelijke vijand, poco links en de islam, alleen maar in de kaart speelt.

    1. Salafisten maken ook maar een minderheid uit … of wat wil U nu eigenlijk zeggen? Pas op, ik denk niet dat we de Joden als dusdanig moeten viseren (net zoals ik dat denk over Moslims), maar we moeten ze wel ook durven zien zoals ze zijn. Ja, in meerderheid waarschijnlijk seculier, maar filosofisch sterk op het politiek correcte front (Denk maar een filosofen zoals Levinas). Je ziet toch genoeg aan de manier waarop Freilich het debat in de kiem probeert te smoren? Steker, je ziet toch genoeg hoe men er steeds weer in slaagt om rechtse, conservatieve stemmen in een verdomhoekje te steken? Wij denken vaak dat het cordon sanitair iets is wat alleen rond het Vlaams Belang ligt. Niets is minder waar, het zichtbare cordon rond het Vlaams Blok/Belang is maar een praktische uitloper van een ideologie die veel meer nog dan een partij vooral meningen uitsluit. Dat dat mogelijk is, mag je direct terugvoeren op de weerbots van een onzalige tijd.

    2. Mee eens. Ik kan an sich wel instemmen met de kritiek die hier geuit wordt op de Joodse bevolking en Israel, maar tot nader order prediken Joden geen Jihad, vliegen ze geen vliegtuigen in gebouwen, kan je in Joodse wijken veilig over straat lopen en dringen ze hun opvattingen niet op aan ons. Ze hebben bovendien belangrijke bijdragen geleverd aan de Europese wetenschap en cultuur, ook hier bij ons, denk maar aan Baruch Spinoza. Bovendien kunnen ze objectieve bondgenoten zijn in onze strijd met de Islam. Ze zijn per slot van rekening niet allemaal geïnfecteerd met het poco-virus, er zitten soms ook Vlaamsgezinden tussen. De onlangs overleden Louis Davids bijvoorbeeld, de voormalige hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch weekblad.

  1. Dirk, ik heb dat boek gelezen van de Amerikaanse joodse politicoloog dat een decenium geleden in Nederlandstalig vertaling verscheen maar met politiek-correcte schroom werd doodgezwegen in onze politiek-correcte filosemietische, pro-Zionistische media . De boude beweringen in dit standaard werk verorzaakten zelfs een inreis verbod in Israel voor Finkelstein in 2008. Met “finkelstein” (“glinstersteen”) wordt naar verluidt in joodse diamantairskringen de tot briliant geslepen diamant bedoeld.

Comments are closed.