Kristallnacht bij AFD-voorzitter Frauke Petry

Links MetroIn de vroege ochtend van donderdag 6 augustus 2015 zijn bij het bedrijf van Frauke Petry, voorzitter van de Duitse Alternative für Deutschland (AFD), de ruiten ingegooid. Daarnaast is het interieur van binnen ondergespoten met zwarte verf en is een auto van een beveiligingsbedrijf gesloopt. In een verklaring op de website indymedia wordt de aanslag opgeëist, in een warrig betoog beweert men dat de AFD een racistische partij is en dat men met deze actie Petry financieel wil treffen.

De intimidaties tegen de rechtse oppositie in Duitsland lijken de afgelopen jaren steeds heftiger te zijn geworden. In reactie op de massale instroom van gelukszoekers, de uitbuiting van Duitse arbeiders en het gebrek aan soevereiniteit, zijn rechtse partijen steeds populairder geworden. Dit is ongetwijfeld tot grote verontrusting van de huidige machthebbers en zo krijgen extremisten in de pers alle ruimte om vuil te spuien en geweldsoproepen te doen.

En uiteindelijk dus ook over te gaan tot geweld. Frauke Petry was eerder dit jaar al het slachtoffer van de een poging tot mishandeling, na een bijeenkomst van het partijbestuur werd ze tijdens een maaltijd in een restaurant aangevallen met verfbommen. De vorige voorzitter Bernd Lucke werd al eens op klaarlichte dag tijdens een verkiezingsbijeenkomst mishandeld door een bewapende knokploeg van extremisten.

Naast de top van de partij, worden ook gewone partijmedewerkers bedreigd, rondom verkiezingscampagnes worden allerlei strafbare activiteiten tegen de partij uitgevoerd en op jaarlijkse congressen bezoekers geïntimideerd. Een opmerkelijke situatie voor een land dat zich volgens de webstek van de eigen ambassade in Nederland ‘Het Duitse mensenrechtenbeleid volgt de concrete verplichting rechten en vrijheden van mensen te beschermen.’

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koeners (PvdA) heeft inmiddels zijn verontrusting uitgesproken over de aanslagen… in Mali.

2 comments

  1. De Internationale socialisten en AFA op zijn hitleriaans zoals overal in Europa. Anoniem en onbestraft.

  2. De linkse relneven kennen geen verstandige argumenten voor hun zgn. programma. Ze kunnen niet logisch verantwoorden waarom hun voorkeur steeds weer uit gaat naar Islamieten, vreemdelingen, gedrogeeerde onnuttigaards en profiteurs allerhande. Wie geen zinnige argumenten heeft begint met schelden (nazi, extreem rechts, fascist, racist e.d.) en als dat niet voldoende efficiënt is dan volgt geweld en intimidatie. En Duitsland heeft reeds jaren een traditie van medeplichtigheid van regering en officiële instanties in het gedoogbeleid tegenover linkse terroristen. Dat gaat zo ver dat gewelddaden die op het conto van rechtse bewegingen worden geschreven, in feite dikwijls manipulaties zijn van de geheime dienst, om dergelijke groepen in een kwaad daglicht te stellen en ze alle geloofwaardigheid te ontnemen.

Comments are closed.