Burgercomité-EU vraagt steun voor EU-referendum

referendumMomenteel is het Burgercomité-EU bezig met het voorbereiden van een campagne voor het binnenhalen van 300.000 handtekeningen. Dit aantal is nodig om een raadgevend referendum te mogen voorleggen aan de Nederlandse Tweede Kamer, voor wat men daar noemt een nationaal correctief referendum. Dit referendum moet gaan over wetten en verdragen die het parlement heeft goedgekeurd, na het behalen van de benodigde handtekeningen kan het aan de bevolking wordt voorgelegd voor stemming. Dan gaat dit advies van de bevolking vervolgens weer terug naar de Tweede Kamer.

Het comité heeft dus 300.000 handtekening nodig, de eerste stap is dat men binnen 4 weken er 10.000 ophaalt en vervolgens binnen 6 weken het volledige aantal. Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, Georgië en Moldavië grijpt men hiervoor aan. Het comité verzet zich in de algemeenheid tegen de bevoegdheidsoverdracht aan de EU. Zelf laat men over het komende referendum het volgende weten;

De concrete aanleiding is het associatieverdrag dat de EU onlangs met de Oekraïne heeft gesloten. Een land dat veel groter en armer dan Griekenland en net zo instabiel als Afghanistan is. En toch wordt het ongemerkt de EU ingerommeld. Het verdrag daarvoor is op 7 juli (in grote mediastilte) door onze Eerste Kamer goedgekeurd, maar is door het ingaan van de nieuwe referendumwet per 1 juli referendabel. We kunnen dit dus stoppen!

Bron: http://www.burgercomite-eu.nl/raadgevend-referendum/

Het gaat om nog al wat handtekeningen en men is inmiddels druk bezig met het binnenhalen hiervan. Inmiddels hebben al honderden mensen op de actiepagina en via de sociale media laten weten dat ze één of meer handtekeningen hebben opgestuurd naar de Kiesraad. Eenieder die ook een referendum wil, moet dan ook een formulier uitprinten, invullen, en opsturen naar de Kiesraad. Men zoekt daarnaast ook donateurs om een reclamecampagne te ondersteunen.

Op de webstek van het comité prijkt zes augustus als ´Einddatum Inleidend Verzoek Referendum` dit zal zijn voor het ophalen van de eerste 10.000 handtekeningen. Het is nog niet in te schatten of men deze eerste drempel gaat halen, voorlopig ziet alles er al wel veelbelovend uit.

One comment

  1. NEEN tegen het associatieverdrag met Oekraine ! NOG meer Russische boycot van onze producten door Russen te provoceren ? NEEN , FOERT ! Indien Putin uit nationalistische overwegingen het Russische sprekend en ethnisch zijnde deel van Oost-Oekraine wil naasten, gaat ons dat toch geen sikkepit aan. ONZE eigen export belangen primeren (en ergo, werkgelegenheid) op politiek-correcte vooroordelen.

Comments are closed.