13 comments

 1. Uit puur en onversneden electoraal opportunisme naar de toekomst toe de hielen likken van Muzelmannen , FOEI ?????? Zou hij Christenen al ooit een “Zalige Pasen” gewenst hebben ?

 2. Hamvraag; wanneer gaan de NVA mandatarissen in navolging van de VU “ Leve Belgie “ zingen.
  Met de gekende gevolgen…..

 3. En volgend jaar gaan de imams ons een fijne Vlaamse Feestdag toewensen zeker? In het kader van het wederzijds respect dat hen zo dierbaar is…

 4. Die vent moet dadelijk ontslagen worden “om dringende redenen” want die vent is een ramp voor Vlaanderen en de Vlamingen.
  Wij willen hier geen islam smeerlapperij, punt.

 5. Walgelijk is inderdaad het juiste woord. Heeft de heer Bougeois zich misscien in het geheim tot de Islam bekeerd? Het moet zo zijn want anders valt zijn discrinatie met de andere godsdiensten in Vµaanderen (of zijn die misschien niet-inherentin Vlaanderen?à en zijn oiko-racisme niet redelijkerwijze te verklaren! Heeft de heer Bourgeois misschien vergeten dat hij onder een grondwet leeft waarin Kerk (= Godsdienst) en Staat gescheiden zijn? Zal hij, in naam van de democratische Gelijkheid nu ook de Christenen een vrolijk Kerstmis toewensen en de Joden een vroom Pesach? Waarom toch, in Allah’s naam, likt hij de hielen van de moslims? Is dat het werkelijke programma van de Nieuwe-VLAAMSE Alliantie? Hoeveel stemmen denkt hij dat zijkultuur verraad hem zal opbrengen? En tenslotte: weet hij niet wat hem wacht? Volgens de Koran zullen de huichelaars, die gelijk worden gesteld met de verraders, in het diepste vuur van de hel belanden. En als hij dat niet gelooft is hij een ongelovige en moet Allah’s wet in volle strengheid op hem worden toegepast. Vlamingen, hoe is het mogelijk dat gij zulke mensen tot uw leiders hebt gekozen? Walgelijk! En ten laatste, Vlaamse moslims bestaan niet. Om zich op de eretitel “Vlaming” te kunnen beroepen moet men minstens vijf generaties ascendenten kunnen aanwijze die gans hun leven in Vlaanderen gevestigd waren.

 6. Hij is dan ook een advocaat, nietwaar. En hoeveel van hen verdienen niet een dikke boterham met die asieldossiers ? Ze vechten erom, want het ‘ereloon’ wordt toch betaald door de Vlaamse belastingbetaler. Net hetzelfde met dokters, veel van hen verdienen dik goed aan die vreemdelingen, of in pocotermen “nieuwe belgen”. Maar Vlamingen zullen die “gasten?” nooit zijn of worden, geen cultuurverbondenheid noch binding met ons verleden. Bovendien, ik leef liever in een witte omgeving. Geen bruin nodig.

 7. Ze hebben(de NVA ) al zo dikwijls in de Vlamingen hun gezicht gespuwd, dat het niet anders meer kan dat ze herleid worden naar de kiesdrempel, geen enkel volk pikt wat deze ex VU bedriegers hier aan ‘t uitrichten zijn, en al aangericht hebben. Tenzij de echte Vlamingen uitzonderingen zijn, en lijden aan tamheid, onverschilligheid, aantasting van hun eigenheid, een ziekte waar links Vlaanderen totaal al aan ‘t verrotten is. Zodanig dat de linkse geur niet mee te harden is..

 8. Daar zijn zware kosten aan die man of beter DEBIEL

 9. is dit niet godgeklaagd ??????????
  farizeeer , voor 30 zilverlingen ……..

 10. Patrick ziet het beter en scherper dan vrijwel alle publieke bestuurders in de gehele EU met hun chronische, nooit beargumenteerde, kostbare en volledig irrationele import van moslims van buiten de EU. Hoe kan het dat Israel, India, China, Japan en Brazilie dit niet doen?
  Zouden ze soms daar een parlement hebben dat kan denken?

  Alphons Mantel

 11. Als Geert Bourgeois het dan tóch nodig vindt religieuze minderheden afzonderlijk te groeten, dan lijkt het me nogal bevreemdend dat hij niet óók de Evangelisch-Protestanten groet. Of de vrijzinnigen. Of het restant belijdende katholieken. Of die paar uit de hippiejaren overgebleven boeddhisten en dwepers met het hindoeïsme. Of de orthodox-christenen. Of de Joodse gemeenschap. Die is in Vlaanderen al 800 jaar aanwezig, en ze heeft nog nooit voor terreur gezorgd, integendeel. Of zou dat niet politiekcorrect zijn geweest? Misschien moet hij zijn volgende 11 juli-toespraak maar beginnen met Allah Akhbar, en verder in het Arabisch houden. En afsluiten met “Et pour les Flamands la même chose”, maar dan in het Arabisch.
  Wanneer gaan die godvergeten politiekcorrecte idioten nu eindelijk eens begrijpen dat moslims NIET WILLEN integreren? Dat zij geen deel WILLEN uitmaken van de maatschappij. Dat het enige wat de islam nastreeft is: vernietiging van de cultuur waarop ze parasiteert, om die te vervangen door haar eigen cultuur van haat, geweld en terreur. Wie tolerant is voor de intolerantie, pleegt zelfmoord op de maatschappij waartoe hij behoort, en dus op de eigen identiteit. Wie de islam tolereert, zal daar vroeg of laat de hoogste prijs moeten voor betalen.

  1. Waar zijn we me bezig, onze vlaamse politiekers….echte volksverraders en dit alleen maar om zichzelf te verrijken op de kap van de gewone werkende Vlaming

Comments are closed.