[LUC VERMEULEN] Antwoord aan Peter De Roover: een blanke 11 juli, een probleem?

 peterderooverVolgens Peter De Roover in Gazet Van Antwerpen van zaterdag 11 juli mag 11 juli geen blank feest zijn.  Dat was nu echt de 11 juli boodschap waar we op zaten te wachten. Geef toe dat problemen als de onophoudelijke Vlaamse geldstroom naar Wallonië, de verfransing van Vlaams-Brabant, de steeds verder schrijdende islamisering, in het niet verzinken bij de vaststelling dat Marokkanen, Turken, Nigerianen enz. niet massaal onze 11 juli-vieringen bijwonen.

 De Vlaamse onafhankelijkheid? Niet belangrijk meer voor Peter De Roover, maar dat onze Sporenherdenkingen blank zijn (volgens Peter) dat is het grote probleem waar Vlaanderen blijkbaar mee kampt.

Wat Peter De Roover met zijn stelling ’11 juli mag geen blank feest zijn’ doet, is de bewuste Vlaming weer maar eens een schuldbewustzijn aanpraten. Ja Peter, de 11 juli-vieringen dat zijn ONZE vieringen, waarbij we naar aanleiding van de herdenking van de Guldensporenslag tevens de strijd herdenken die ONZE voorvaderen geleverd hebben tegen het Belgisch anti-Vlaams regime, en waarbij we de bakens uitzetten voor de verdere strijd naar een onafhankelijk Vlaanderen, maar die eis behoort blijkbaar niet meer tot het programma van de N-VA. Het gaat nu over een vaag confederalisme, nietwaar Peter?

 DSC_0016Werd er trouwens, Peter, ooit één gekleurde medemens van een Sporenherdenking verwijderd? Werd er ooit een niet-Vlaming van geboorte, die een sporenherdenking wenste bij te wonen, van de herdenking of viering verwijderd? Wat is het probleem dan? Zelf was ik aanwezig op de radicale Sporenherdenking te Antwerpen georganiseerd door de Gulden Sinjoren, waar de strijdrede werd uitgesproken door Bart De Valck, voorzitter van de VVB. Ik heb daar een ontmoeting gehad met een bijzonder donkerbruine vrouw. Ik heb van de honderden nationalisten aanwezig op de herdenking op geen enkel moment ook maar één negatief gebaar gezien of woord gehoord naar die vrouw toe.

 Wat is het probleem, Peter? Of bedoel je dat we ONZE Sporenherdenkingen, het programma , de liederen, de redevoeringen en de bindteksten moeten aanpassen op zulke wijze dat we geen Sporenherdenking meer hebben maar een multicultureel feest? Misschien moeten we alles zo aanpassen dat Marokkanen, Turken en Chinezen zich thuis voelen, maar wij Vlamingen ons niet meer thuis voelen op onze eigen Sporenherdenkingen? Zoals al zo vele Vlamingen zich niet meer thuis voelen in hun eigen wijk en buurt?

En of iemand van allochtone origine een leeuwenpin kan dragen zoals je je eveneens afvraagt in het bewuste vraaggesprek, wel laat me je een anekdote vertellen. Jaren geleden, beste Peter, kwam er in het ‘extreem rechtse’ café de Leeuw van Vlaanderen te Antwerpen een, en nu heb ik het even moeilijk want ik weet niet uit welk land zij afkomstig was maar iedereen sprak van de negerin maar dat mag blijkbaar niet meer, dus een erg bruingekleurde vrouw. Die heeft daar maandenlang haar vaste stek gehad links aan de hoek van de toog. En die n….., wel die droeg een Leeuwenspeld, en die was bijzonder goed op de hoogte van de Vlaamse strijd. Hebben die rechtse rakkers van café Leeuw van Vlaanderen die n….. buiten gesmeten, haar kop afgesneden en op een hekken gespietst? Neen Peter, die vond het best gezellig in het cafaat en deelde de politieke overtuiging van het andere ‘blank’ cliënteel. Meer nog, op één van de VMO-bals waar deze dame aanwezig was heeft Bert Eriksson, leider van de toenmalige VMO, gedanst met deze n……

Wat is het probleem Peter De Roover? De Gulden Sporenvieringen zijn ONZE vieringen met ONZE liederen, onze bindteksten en met het optreden van ONZE VNJ muziekkapel, met ONS Vlaamse Leeuw bier en ONZE varkensworsten, met ONZE sprekers! En wanneer iemand van allochtone origine zich kan vinden in ONZE Sporenherdenkingen dan is hij welkom zoals die donkerbruine vrouw die ik ontmoette op de Sporenherdenking te Antwerpen en zoals die n…..welkom was in de Leeuw van Vlaanderen.

 Voer de strijd voor een ‘multicultureel Vlaanderen’ maar verder Peter. Dat is niet mijn strijd en zal het ook nooit zijn. Het zijn niet wij die ons moeten aanpassen!
Ik, Peter, had geen boodschap aan jouw 11 juli-boodschap en zo te horen was ik niet de enige.

Voor een radicale Vlaamse Sporenherdenking voor een onafhankelijk Vlaanderen,  Hou zee!

 Luc Vermeulen

lucvermeulen

22 comments

 1. Van de N-VA verbaast mij dat allemaal niet. Wel verbazend en verontrustend is het feit, dat zelfs ‘t Pallieterke deze politiek correcte ontsporingen van N-VA en VVB lijkt goed te keuren. (‘zie nr. van 15 juli blz 1, rechts onderaan) Aan alle mensen die hier gereageerd hebben: protesteer ook bij ‘t Pallieterke, met een lezersbrief, een e-postje of een telefoontje.

 2. De notie “negerin” die in dit artikel vermeld wordt en die volgens politiek-correct geïnfecteerden , geïndoctrineerd door PoCo-schrijvelaars en hoernalisten uit onze PoCo-media …”racistisch”(sic) of …”discriminatoir” zou wezen, staat wel objectief-correct vermeld in de Dikke Van Dale, net zoals het begrip “neger” . Daarvan staat vermeld, zonder enigerlei politiek-correcte censuur-schroom , volkomen neutraal en objectief-correct dus, ; “neger = lid van een van de zwarte rassen die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn”, cfr http://www.vandale.nl ZO staat het er tot spijt van elke gauchistische, politiek-correct bevooroordeelde pipo of pipa die het benijdt. Graag verwijs ik al wie zou lijden aan politiek-correcte mentale constipatie naar de webstek van de Dikke Van Dale om het eens op te zoeken en zo ontgift te geraken van politiek-correcte, Orwelliaanse “Nieuwspraak” , die de oorspronkelijke neutrale betekenis van woorden amputeert en ze farceerd met een PoCo-vulling, ter intentionele desinformatie. “Denken en taal” zijn onlosmaakbaar met elkaar verbonden, DAAROM dichten PoCo’s sommige woorden een afwijkende politiek-correcte betekenis toe, ter POCO -hersenspoeling. Onze (klein)kinderen krijgen het kennelijk constant in alarmerend hoge dosis en dito concentratie gedwangvoederd in het onderwijs om hen klaar te stomen voor het “Multikulti Hofke van Eden” ,waar diversiteit een fabelachtige (“gefabuleerde” ?) “verrijking” zou wezen……

 3. Stel nu eens dat dit in Marokko of Turkije werd voorgesteld bij hun feesten. Ik denk dat we sebiet uit zo’n land werden gezet. Hier is het dan een zich Vlaams noemend persoon die een voorstel doet om deze belangrijke Gedenkdag maar multikulti te maken. Hoe haal je het in je hoofd denk ik dan.

 4. Wat de vetpotten vermogen ……….trouwens waar blijft de nva met artikel één van hun statuten ?

 5. Goede tekst Luc! De denkbeelden van Peter De Roover waren mij trouwens al langer bekend. Toen hij nog VVB’er was liet hij geen mogelijkheid onbenut om een ferme steek richting de VB’ers te geven op dit gebied. Die man haat het VB uit de grond van zijn hart, hij haat ook het radicale Vlaams nationalisme. Alleen al daarom kraamt hij zo een onzin uit, allen al door die gedreven haat jegens ons mocht zo iemand nooit voorzitter geworden zijn van een organisatie die boven alles moet staan. Men deed het toch. En nu blijft men zitten met het wrange gevoel ‘verraden’ te zijn, terwijl men het altijd al had kunnen weten! In ieder geval, nu zit hij voor zijn favoriete partij in het Belze halfrond, netjes op zijn plaats. En vanop die plaats zal hij het niet nalaten nog meer op ons te spuwen.

 6. Recht in de roos, gevatte reactie. Het was ook niet te geloven, van je vrienden moet je ‘t hebben!

 7. Met alle eerbied voor mensen die durven,zoals Luc!

 8. wees Vlaming die god Vlaming schiep belg kan je worden , Vlaming ben je van AFKOMST

  1. Immers, een kat die in een viswinkel jongert, die baart poesjes en geen rolmops of bakvis !

 9. Vlaanderen is van ons Vlamingen, een vorlk dat steeds door de eeuwen heen is onderdukt geweesy door fransen, walen nederlanders spanjaarden en nuislamieten en ander oosters gedoe. Een vraagje… en ik zal het niet meer beleven…. 11 juli 1302 nog eens overdoen? 11 juli 2302?

 10. Peterke Peterke aan de wand ,wie is de verraderlijkste van het land ? op domheid staat gelukkig nog geen straf

  1. En op “PoCO-collaboratie” zoals Peterke meent te moeten plegen ook nog steeds niet…Uit machiavellistisch electoraal opportunisme hangt de firma NV-A de huig naar de politiek-correcte wind. Het zal hen zuur opbreken want van al diegenen die destijds ex-VB naar de firma NV-A, kartonnen vlamingskes deserteerden, daar zullen er velen de volgende electorale bollekenskerermis ontgoocheld terugkeren naar het Fort der betonBLOK Vlamingen.

  2. Hij is leraar in een multiculschool, en is fervent aanhanger van de multicul. Bovendien, leraars kan je al sowieso niet vertrouwen.

   1. U hebt het over de “MultiKULschool” . Ik weet het van mijn kleinkinderen, het fabeltje van de vermeende multiflauwekulti “verrijking”(sic) wordt zonder de allerminste nuancering gedwangvoederd aan onze schooljeugd, net zoals de mythe der “opwarming van de aarde” die volgens ECO-fascisten niet cyclisch maar “door de mensenhand”(sic) zou veroorzaakt zijn , OOK zonder de allerminste nuancering opgedrongen. Tot dusver zouden er momenteel nog geen plannen zijn om aan scholieren de PoCo-ideologie per zetpil toe te dienen, ik zeg wel wel degelijk “momenteel”……De xenofiele PoCo-catechismus der Linkse Kerk heeft kennelijk ook in het enkel nog bij naam beweerdelijk “Katholiek”(sic) onderwijs de oorspronkelijke Katholieke Catechismus door politiek-correcte alchemie getransmuteerd.

 11. Gewoon prachtig gezegd, de rillingen liepen over mijn lijf als ik dit las, met de gedachte dat er nog Vlamingen zijn die dergelijke kazakkendraaiers van antwoord dienen..

 12. Goed Luc, recht voor de vuist man, je bent een man naar mijn hart en in mijn hart een fantastische kerel

Comments are closed.