PinokkioHet Nederlandse dagblad de Volkskrant slaat een nieuwe weg in, men stapt over van het openlijk verkondigen dat alles volledig en informatief wordt verslaan en komt er vanaf heden ronduit eerlijk voor uit dat men halve waarheden vertelt. Het is bijzondere stap, verkocht in de krant door ‘Ombudsvrouw’ Annieke Kranenberg die aan de het lezerspubliek mag gaan uitleggen waarom hier nu precies voor wordt gekozen.

Natuurlijk draait het hier om de beeldvorming rondom allochtonen en hoe dit in de krant wordt verslagen. In de bewuste artikels, die gaan over de rellen in de Schilderswijk te Den Haag, werd vanuit de leefwereld van de relschoppers verslag gedaan. Zo laat men in die artikels weten wat de achtergronden zijn van de relschoppers, waarom ze daar zijn en wat voor maatschappelijke opvattingen ze daar verkondigen.

Wie die artikels leest begrijpt natuurlijk wel de gedachten van de redactie, of misschien expliciet op navraag van de regering, dat dit soort zaken beter niet buiten kunnen komen. Bijvoorbeeld dat bijna alle relschoppers van niet-Europese afkomst zijn of dat een opmerking als ‘ze slopen alleen de Hollandse zaken. Turkse en Marokkaanse winkels laten ze heel’ op heel veel mensen wel eens over kan komen als een racistische pogrom.

Een dergelijke stap van het dagblad valt in een tendens van afkeer van de bevolking te plaatsen – en leeft breed onder de bovenlaag – waar het er voor hen al lang niet meer toe doet wat mensen zelf vinden of denken. Voor deze redactie is de multiculturele samenleving, die ooit eens is ingevoerd door dezelfde partijen die nu de regering vormen, een zegen en daarmee is elke inhoudelijke discussie afgedaan.

Verder zijn we dus allemaal burgers van dit land. Of in de woorden van de Volkskrant “Het gaat hier in de eerste plaats om Nederlanders. Pas daarna komt hun culturele bagage eventueel in beeld.” Het dagblad gaat dus over op het gebruik van het woord Nederlander en probeert waar mogelijk onderscheidende begrippen als allochtoon, Turk of Marokkaan te mijden.

De krant volgt hierin de gemeente Amsterdam die dergelijke terminologie niet meer gebruikt en dat geldt ook voor het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Vlaanderen was dit al langer het geval bij dagblad De Morgen, die in september van 2012 op de voorpagina liet weten niet langer woord allochtoon te gebruiken.

 

Rechts Actueel Leugenmedia

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Dagblad de Volkskrant schrapt allochtoon”

 1. jan hammerbacher

  Fortuyn draait zich om in zijn graf.

 2. Maar mogen de noties “autochtoon, Antoon, fluittoon” etc… WEL blijven gebruikt worden, dan pleegt die gazet “discriminatie op basis van toon” en dat is dus NIET politiek-correct, neen neen neen !

 3. Die pocos van de Volkskrant hadden in een editoriaal beter gewoon geschreven wat ze bedoelen.
  “Dag imbeciel. Naar aanleiding van de pacifistische volksopstand van – door het in Nederland heersende racisme – moegetergde landgenoten in de Schilderswijk in Den Haag, hebben wij geoordeeld voortaan uit onze berichtgeving alle feiten, woorden, aanduidingen of achtergronden die met de waarheid in overeenstemming zijn, weg te laten. Wij staan in ons superieure, politiekcorrecte denken ver verheven boven jou, en daarom zijn wij opiniebepalend: wij zijn het die uitmaken wat jij moet lezen, weten, en vooral: denken. Als je het daarmee niet eens bent, dan ben je een achterlijke, rechtse, racistische, fascistische, islamofobe en homofobe schoft. Maar blijf onze krant vooral verder kopen, want wij zullen blijven proberen je te genezen van je ziekelijke drang naar waarheidsgetrouwheid in de berichtgeving. Misschien word je dan op een dag ook nog eens politiekcorrect, en dan ben je één van ons. Dan hoor je er weer bij.”

 4. Marc ROUSSEAUX

  Als we hzt woord “allochtonen” niet meer mogen gebruiken, mogen we dan wel spreken over “niet-autochtonen” of “nonautochtonen”? “What’s in a name?” vroeg Hamlet zich al enkele honderden jaren geleden af. Mag ik er aan herinneren dat ook het stadsbestuur van Gent aan die schuldige schijnheiligheid meedoet? Tot welk volk richt zich de “Volkskrant” eigenlijk nog. Ik vrees dat hun karpersprong hen weinig zal opleveren. Ik voorzie geen vloedgolf van nieuwe nonautochtone lezers.

  1. Marc, we hebben daar toch een prachtig vlaams woord voor: nietvanhier…

Trending

%d