VLAAMSE-VOLKSBEWEGING1-300x240-295x236Bart De Valck, voorzitter Vlaamse Volksbeweging: “Waarom kan de Vlaamse regering niet dezelfde stappen zetten als de Waalse?” Zaterdag is de eerste Vlaamse feestdag sinds de regeringsintrede. Helaas is dit ook de eerste Vlaamse regering zonder communautair profiel.

Deelstaten moeten heus niet passief wachten tot wanneer het federaal niveau ze wat toewerpt. Het is de plicht van elke deelstaat om op te komen voor de belangen van haar inwoners. In 1999 zagen we het Vlaams parlement scherpe communautaire resoluties innemen en met het Handvest voor Vlaanderen werden zelf voorzichtige stappen gezet richting een Vlaamse Grondwet.

De ambitie vandaag is beperkt tot een aantal zaken die ongetwijfeld nuttig zijn op zich (Vlaams jeugdhuis, een Nederlandstalig-logo, een nieuw VRT-gebouw…) maar die in feite niets instrumenteel veranderen. We emanciperen onszelf niet. Toch beweert de Vlaamse regering zich assertief en ‘expansionistisch in haar bevoegdheden’ te gedragen.

De Vlaamse Volksbeweging zag recentelijk (en ook daarvoor al) inderdaad heel wat assertiviteit en expansionisme. Maar niet vanuit Vlaanderen. Het was bijzonder assertief van de regering Magnette toen ze de miljoenenfactuur van de 6e staatshervorming niet integraal wou ophoesten.

De Vlaamse Volksbeweging zag expansionisme toen Rudi Vervoort de Brusselse Metropolitane Gemeenschap voorstelde: een geheel nieuw niveau met geheel Brabant als actieradius. Expansionisme te over toen de Franse gemeenschap ongrondwettelijk werd omgedoopt tot de Fédération Wallonie-Bruxelles, wat impliceert dat enkel Franstaligen Brussel kunnen vertegenwoordigen.

De Nederlandstalige kinderbijslagfondsen in Brussel werden onlangs uitgesloten van onderhandelingen. Met de Sint-Emilie-akkoorden werd de afspraak gemaakt tussen Brussel en Wallonië om elkanders beleid zo goed mogelijk op elkaar te stemmen waardoor Brussel meer en meer louter een Waalse hoofdstad wordt en geen Belgische of Vlaamse. Het lijstje gaat verder… 

De Franstalige politici bereiden zich met hun Plan-B strategisch voor op het einde van België: nu zoveel mogelijk Brussel en zo groot mogelijke stukken Vlaams-Brabant uit Vlaanderen onttrekken zodat Vlaanderen er later dan geen aanspraak meer op kan maken.

Tenzij men gelooft dat België tot het einde der tijden zal blijven bestaan, is het nodig om net zoals Wallonië voorbereidingen te treffen zodat Vlaanderen niet ontmanteld en verarmd achterblijft op het ogenblik dat België ophoudt te bestaan.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “11 juli-boodschap VVB: “Waar wil Vlaanderen morgen staan?””

  1. Als Republiek “Vlaanderen Vrijstaat” met Free Speech als “Vrij Spraak” in de Vlaamse Constitutie gebeiteld.

  2. Willem Goossens

    laat het dan maar een feestdag zijn voor de gekleurden mijnheer de Rover, (GVA) die hebben inderdaad heel wat redenen om te feesten, al zullen ze dat niet laten blijken en lachen ze U vierkant uit. Ik als Vlaams nationalist heb geen enkele reden om te feesten. Ik vraag mij trouwens af waar uw Vlaams nationalisme van vroeger naartoe is, in de politieke riool gekieperd waarschijnlijk voor een vet betaald postje. ge hebt de Belgische smaak te pakken he! Zij die streden in 1302 en zij die vielen in 14-18 draaien zich om in hun graf.na een jaren lange strijd , die helaas lijkt op de processie van Echternacht, hebben ze een wangedrocht in elkaar gefutseld .Toen deze regering samen gesteld werd was de linkse Waalse oppositie boos, toen ze door hadden dat de NVA Vlaanderen in ‘t slaap gewiegd had en simpele gatlikkers waren van het regiem, knikten ze tevreden. Eerherstel voor de repressie slachtoffers uit de brand halen, het stopzetten van de miljarden stroom naar de hangkultuur , de faciliteiten afschaffen, en rechten voor de Vlamingen eisen in Brussel zou jullie taak moeten zijn. maar alles blijft gewoon bij het oude. het vernederen van de Vlamingen, hun eigenheid afpakken, hun zakken leeghalen met allerlei laffe wetjes en regeltjes die in Wallonië ondenkbaar zijn. Dat doen jullie met Vlaanderen, om noch maar te zwijgen wat het Vlaamse spook aanricht in het nep Vlaams parlement dat alleen gebaseerd is om de Vlamingen te beknotten. spijtig snappen ze het nog niet in deze massa hysterie van vandaag, het is erg dat ik het moet zeggen maar we waren beter af met een Belgische regering met harde hand, dan deze schijnvertoning . En dan heb ik het nog niet over de Heks van de kemmelen berg de linkerhand van de Wever.

  3. willem oossens

    Vlaanderen blijft ter plaatste trappelen, de NVA heet Vlaanderen in ‘t slaap gewiegd door valse beloftes en een schijn Vlaams gezind vertoon,de stunt met de valse miljarden richting Wallonië door de toenmalige lamme goedzak, vandaag is hij ALVA en de geldstroom blijft meer dan ooit richting hangmat cultuur..Ach men had beter moeten weten de afval van de VU wat had men anders verwacht. Mij leeuw blijft in de schuif hij rouwt voor zoveel valsheid verraad en bedrog.er is geen reden om te feesten. hoe ze hun neuzen ok in de lucht trachten te steken..

  4. Jean Marie TYTECA

    Ik ben nog steeds van mening dat Vlaanderen zich moet terugtrekken uit Brussel en de faciliteiten in de Rand moet afschaffen. Een stop aan geld voor het promoten van de Franstalige instellingen en dito onderwijs. Niettegenstaande Vlaanderen een grote sponsor is van Bruxelles, worden alle wettelijke verdeelsleutels niet nagekomen en zelfs nog in de hand gewerkt door enkele Vlaamse volksverraders die omwille van het smeer de kont likken van de PS.

Trending

%d bloggers liken dit: