De frisse wind in Scandinavië

In politiek Europa wordt met angst en beven de opkomst van vaderlandslievende partijen tegemoet gezien. Over de samenwerking tussen de nationalistische partijen van Oostenrijk, België, Frankrijk en Nederland in het Europees Parlement schreven wij al eerder. Maar ook in de Scandinavische landen zijn de nationale partijen aan een opmars bezig.

In Denemarken waren er deze week parlementsverkiezingen. Net als bij de laatste parlementsverkiezingen in Nederland probeerden de liberalen en socialisten deze te manipuleren via de media tot een tweestrijd tussen deze stromingen. Maar waar twee honden vechten om een been, gaat soms een derde hier mee heen. De nationalisten van de Deense Volkspartij (DVP) behaalden 21,2% van de stemmen en verdubbelden hierdoor bijna hun huidige fractie in het parlement.

In blokken gerekend kan het rechtse blok van partijen rekenen op 90 zetels. Het linkse blok aan partijen blijft hangen op 85 zetels. Een rechtse regering zal dus alleen mogelijk zijn door gedoogsteun of daadwerkelijke deelname van de DVP. Gedoogsteun gaf de partij een paar jaar terug al eerder aan een zogenoemd rechtse regering. Mede onder druk van de DVP werden bijvoorbeeld de asielprocedures aangescherpt waardoor de invoer van nieuwe asieleisers werd geremd.

De Deense Volkspartij staat qua standpunten niet zover van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid en het Vlaams Belang. De partij is anti-EU en anti-migratie, vooral anti-moslimmigratie. Ze gelooft in assimilatie, niet in multiculturalisme. In 2013 betoogde de leider van de DVP, Dahl,  dat zijn land meer vluchtelingen uit niet-moslimlanden moest accepteren, en minder uit moslimlanden. Tegenwoordig is de partij voor het niet langer toelaten van economische migranten. De aanslagen in Kopenhagen door de islamaanhangers speelden de partij natuurlijk in de kaart.

Zweden

In Zweden staan de nationalisten van de Zweedse Democraten, een partij die nauwe banden onderhoudt met het Vlaams Belang en de PVV, gepeild op 22,1% van de stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Het aanwakkerend geweld van migranten tegen politie en Zweden en de daaruit voortvloeiende discussies zijn hier de oorzaak van. Zo worden er in Zweden getalsmatig de meeste vrouwen verkracht. Een zeer ruime meerderheid van de gearresteerde daders hebben een migrantenachtergrond. De heersende partijen hebben geen afdoende antwoord op de haat van de nieuwe inwoners tegen de oorspronkelijke bewoners van Zweden.

svp

Finland

De nationale partij Ware Finnen behaalde bij de laatste verkiezingen in april 17,6% van de stemmen. Weliswaar een klein verlies van 2 van de 40 zetels, maar genoeg voor regeringsdeelname. De leider van de Ware Finnen,Timo Soini, wordt in de nieuwe regering minister van buitenlandse zaken en vicepremier. De partij bemachtigde ook de portefeuilles defensie, sociale zaken en volksgezondheid.

Nagenoeg in elk land halen nationale of populistische partijen gemiddeld 20% van de stemmen binnen. Uitzonderingen zoals Duitsland, Portugal en Spanje daargelaten. Nu blijkt dat deze partijen zich ook in nieuwe verkiezingen kunnen handhaven beginnen de vereende krachten van de heersende elite zich te roeren. Want democratie is een leuk begrip, maar de stemmen van het volk moeten wel in lijn blijven met wat de heersende elite wenst. Kleine verschillen, een ruzie, het wordt allemaal uitvergroot in de bevriende media van de elite. Zo hoorde u niets in de media over de deelname van de Ware Finnen aan de regering of hoe de peilingen voor de Zweedse Democraten goed uitvielen. Zodra er een ruzie is zal die wel breed worden uitgemeten. Zijn de stemmen van het volk zelf te verstommen? De komende verkiezingen zullen dat laten zien.

3 comments

  1. Die “frisse wind” heeft meer iets weg van een broodnodige “Grote Kuis” met de borstel in de RECHTER hand

  2. Waarom steeds het over ” migranten” hebben terwijl het immigranten zijn. Is de linkse politieke correctheid zelfs tot hier met diens newspeak doorgedrongen? Nee toch!

    1. Zou “indringers” niet objectief-correcter zijn, zonder enigerlei politiek-correcte censuur schroom ?

Comments are closed.