[VRAAGGESPREK] Vorming Europese fractie: Rechts Actueel belde Tom Van Grieken

De afgelopen uren en dagen werd naarstig gewerkt aan de totstandkoming van een rechtse, Europese fractie in het Europees Parlement. Nadat Rechts Actueel als eerste Vlaamse medium het bestaan van deze politieke en grensoverschrijdende samenwerking meldde, werd uiteindelijk vandaag de fractie officieel voorgesteld. We belden Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor een paar korte en concrete verduidelijkingen.

tvgeu

Ruim een jaar na de Europese verkiezingen is het toch gelukt om een rechtse fractie op de been te krijgen, met voldoende EU-verkozenen, uit het vereiste aantal landen. Dat moet deugd doen? 

TvG: “Zeer zeker. Het is een werk van lange adem geweest, maar vandaag hebben we eindelijk een stabiele uitgesproken Euro-kritische fractie. Met deze fractie kunnen we eindelijk de kiezers die zich tegen deze EU hebben gekeerd een stem geven in het Europees parlement.”

We kennen nu ook de naam van de fractie: “Europa van de Naties en de Vrijheden”. Als we de commentaren bij verschillende volksnationalisten op de sociale media lezen, is er toch wat twijfel over de term ‘Naties’ in deze naam. Er wordt dan gedacht aan reeds bestaande landen zoals Frankrijk, Spanje, Italië en … België. Uiteraard volgt dan logischerwijs de vraag: wat met bijvoorbeeld Bretagne, Catalonië, Zuid-Tirol en … Vlaanderen? 

Tvg: “Puur staatkundig is de bekommernis terecht, maar voor het Vlaams Belang geldt nog steeds: Volk wordt staat. Vlaams Belang heeft steeds naar een onafhankelijke Vlaamse natiestaat gestreefd en zal dat ook blijven doen. Wij zien voor de onafhankelijk Vlaamse natiestaat echter geen toekomst in de EU zoals wij die vandaag kennen. Ons onafhankelijk Vlaanderen past echter wel in het Europa der naties waar onze fractie voor strijdt.”

Zoals dat eerder al een aantal keren is gebeurd, valt een rechtse, Europese fractie na verloop van tijd uiteen. Blijkbaar is het voortbestaan en de vorming ervan – zoals een jaar geleden – onmogelijk omwille van politieke of persoonlijke geschillen tussen de verschillende partijfracties. Ook deze keer stellen we vast dat Bruno Gollnisch en Jean-Marie Le Pen, beiden verkozenen voor het Front National in Europa, niet deelnemen aan de fractie. Ons lijkt dit een probleem op termijn, of toch niet? 

Tvg: “Het al dan niet deel uitmaken van de Fractie van Gollnisch en Le Pen is voor het Vlaams Belang geen struikelblok. Indien ze er wel deel van zouden uitgemaakt hebben, was dat voor ons geen reden om niet toe te treden tot de fractie. Dit is vooral een interne aangelegenheid van het Front National. Vrijheid is een principe dat alle partijen die deel uitmaken van onze fractie hoog in het vaandel dragen, dus ik voel me niet geroepen om uitspraken te doen over de interne keuken van onze fractiegenoten.”

Tom, bedankt voor de antwoorden!

5 comments

  1. Misschien zal deze fractie uiteindelijk nog groeien met gelijkgezinden. Voor sommige nationalisten was JMLP een struikelblok en zal deze nieuwe fractie in haar grootte een wipplank worden voor een sterke oppositie

  2. Er is weinig contradictorisch aan de naam. Een natie is volgens de gangbare definities een zgn. “verbeelde gemeenschap”, waarbij de leden ervan een onderlinge verbondenheid en solidariteit voelen op basis van bv. taal, religie en cultuur. Een natie kan samenvallen met een staat (dan wordt het vanzelfsprekend een natiestaat), maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs (reeds) het geval te zijn. Uiteraard is er binnen het Vlaams-nationalisme vanaf WO I een duidelijk streven naar een eigen staat, hoewel er ook andere tendensen zijn (Heelneerlandisme, confederalisme). In ieder geval kunnen zowel Franse staatsnationalisten als Vlaamse volksnationalisten of Italiaanse regionalisten zich moeiteloos identificeren met het begrip “natie”.

  3. Samen gaan is de enige manier om sterker de belangen van eigen volk te verdedigen tegen de Europese dictatuur en de inval van de islam. de immigratie is totaal op hol geslagen vanuit hun ivoren toren kijken de fluweelzitters onverschillig toe naar de wankelende boten, met de hand op hun bankkaart want dat is het enige dat hun interesseert, de arbeider betaald wel het gelag.

Comments are closed.