robverreyckenEr was een tijd dat Vlaanderen het land was van de Vlamingen. En zo hoort het ook. Want de wereld is niet van iedereen: China is niet van de Russen, maar van de Chinezen; en Europa is niet van de Afrikanen, maar van de Europeanen. Ergens in de chaos, tijdens en na twee wereldoorlogen, is Europa dat elementaire inzicht kwijtgeraakt.

In een eerste golf kwamen Turkse en Marokkaanse ‘gastarbeiders’: arbeiden deden ze vaak, maar niet altijd; weer vertrekken zoals een gast pleegt te doen deden ze hoegenaamd niet. Verpletterend is de verantwoordelijkheid van de vakbonden, die dat lieten gebeuren; wie vandaag nog lid is van ACV, ABVV of ACLVB beloont verraders, die hun land en volk in de steek hebben gelaten om zo de industrie terwille te zijn met – op korte termijn – goedkoop werkvolk.

In een tweede golf kwamen de families van die ‘gastarbeiders’, aangezogen door het feest van onze sociale hangmat: werkloosheid onbeperkt in de tijd en zonder ernstige controle, OCMW-gelden, sociale woningen, sociale leningen, kindergeld voor een onbeperkt aantal kinderen, ziekte- en invaliditeit à volonté, zonder controle op het bezit van fraaie villa’s in Turkije en Marokko. Dat er nog steeds rechtse nationalisten zijn die dat immigratie-aanzuigsysteem blijven verdedigen, omdat het zogezegd ‘sociaal’ zou zijn, gaat mijn verstand te boven: dit systeem, gefinancierd met verpletterbelastingen en een schuldenput, is niet sociaal, maar katastrofaal.

In een derde golf kwam de Schengen-invasie, waarbij op het altaar van de Europese integratie-utopie de essentie van elke soevereiniteit geslacht werd: de controle van onze eigen grenzen. Voor misdadigers zijn het sindsdien hoogdagen: de georganiseerde misdaad bloeit als nooit tevoren, de stroom auto- en woninginbraken is niet bij te houden. In de schemerzone van legaal en illegaal werd en passant ook onze bouwindustrie en transportsector weggeveegd door goedkope concurrentie.

En nu komt de vierde golf: nadat moslims en Afrikanen van hun eigen regio’s een hel op aarde hebben gemaakt, schepen ze massaal in om Europa in bezit te nemen.  Zoals visionair voorspeld door Jean Raspail in zijn boek ‘Le Camp des Saints’ uit de jaren ’70 worden armoede, meelijwekkendheid en hopeloosheid massaal en misleidend tentoon gespreid, om zo Europa elke mentale weerbaarheid te ontnemen. De criminele schuldcomplex-praktijken van NGO’s, kerken, media en internationale instellingen allerhande doen de rest: elke vorm van gezond verstand, elke oproep tot grenscontrole en handhaving van de wetgeving op verblijf op het grondgebied wordt weggehoond als onmenselijkheid, fascisme, en natuurlijk de weg naar Hitler en Holocaust – de ultieme politiekcorrecte stok waarmee elke Europeaan nu al 70 jaar lang in het verdomhoekje wordt geknuppeld indien hij ‘fout’ denkt.

Onze vrijheid zijn we al grotendeels kwijt. onze materiële veiligheid ook. Het recht om in onze eigen steden, wijken en straten onszelf te zijn ook. Onze welvaart is een reus op lemen voeten, door  de schuldenput en een muntunie die met plakband aan elkaar hangt. Het is zichtbaar voor wie het zien wil:  Het einde van een tijdperk is nabij.

Rob Verreycken is jurist, oud-Vlaams Parlementslid, en redacteur van REACT. 

lampedusa vluchtelingen

bootvluchtelingen2015

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “[OPINIE] De vierde golf: het einde van een tijdperk is nabij”

 1. Karel Van Hilst

  Beste mensen, zit het gebruik van de bewoording “migranten” en “vluchtlingen” ook zo hoog?

  Klopt dit?
  Als in media e.d. over “bootvluchtelingen” en andere “vluchtelingen” gepraat wordt spreken ze altijd (en veel te vlug) over “migranten”…
  Een migrant is iemand die hier in onze maatschappij aanvaard en opgenomen wordt als “migrant” door b.v. politieke vervolging in eigen land.. en zich aan ons toegezegd heeft zich te schikken naar onze wetten en manier van denken en leven … kortom bereid is zich volledig te integreren.
  De anderen die naar hier komen dringen zich gewoon op… door op ons gemoed en goedhartigheid in te spelen (zonder zich ook maar iets aan te passen).
  En… met andere dan humanitaire redenen?????
  Zijn die “vluchtelingen” dan niet gewoon “invaders” en géén zogenaamde “migranten”????

  En nog iets!
  Begrijpen wie begrijpen kan!
  Ik heb het al dikwijls gezegd: dank zij socialisme (en communisme) zijn we een goede 100 jaar geleden uit een middeleeuwse maatschappij die gedicteerd werd door de “kerk” naar een seculiere maatschappij geëvolueerd waar we “vrij” zijn!
  Nu zijn het juist de socialisten die onze verworven vrijheden te grabbel gooien om kiesvee te ronselen. Eén ding vergeten ze wel! Door hun kortzichtige manier van doen met ronselen va kiesvee vergeten ze dat de moslim’s in het begin wel voor hen zullen stemmen, maar eens sterk en met voldoende hoeveelheid richten ze zelf partijen op en steken ze die dwaze socio’s letterlijk een mes is de rug! En dat is letterlijk aan het gebeuren!

  1. “Migranten” is politiek-correct intentioneel misleidend PoCo-bargoens voor wat visumloze “INDRINGERS” heet in objectief-correct vocabularium, zonder enigerlei misplaatste PoCo-schroom !

 2. Terug sturen met de boot…. we zijn te soft…. harder moeten we zijn.

 3. Het is ofwel ter overleving ; een denken en een handelen, dat vermeend “fout”(sic), zou zijn, zoals geformuleerd in PoCo-bargoens ofwel besprenkeling met het politiek-correcte kwispel uit het wijwatervat der Linkse Kerk ,gekoppeld aan een masochistisch , autodestructief sentimenteel sermoen en dito PoCo-rituelen over PERMISSIVITEIT, intentioneel misleidend verkleed als beweerde …..”verdraagzaamheid”(sic), zoals op de kansel der Linkse Kerk de PoCo-media ons proberen te dwangvoederen. Er is geen compromis tussen deze beide strekkingen mogelijk !

 4. Marc ROUSSEAUX

  Mag ik er – in de marge- aan herinneren dat de Vlamingen tot hiertoe nog nooit een land hebben bezeten. Tot nu is het land waar de Vlamingen wonen altijd van iemand anders geweest: van de Fransen, van de Spanjaarden, van de Oostenrijkers, van de Nederlanders, van de Walen. Vandaar hun strijd om onafhankelijkheid, die op dit ogenblik een dolk in de rug is gestoten door de .NVA, eigen volk dat het Vlaamse land nog maar eens aan de Walen verkwanseld. Buiten dit heeft de Heer Verreycken tot in de details overschot van gelijk. Zorgvuldig trachten de neoliberale en linkse EU-dictatorinstellingen bij de autochtone Europeanen een duurzaam schuldcomplex aan te kweken (waarvan de NGO’s rijkelijk leven) met gebruikmaking van totaal misleidende mythen en leugens over het hitlerisme, het fascisme, en alle andere gedemoniseerde ideologieën. Niet alleen het gezond verstand wordt volledig opzij gezet (het volk denkt toch niet) maar ook alle basisprincipes van de Europese beschaving, zoals het principe van het Natuurrecht dat zegt dat Europa van de Europeanen is, Amerika van de Amerikanen, Azië van de Aziaten en, last but not least, Afrika van de Afrikanen, alle globalisatie ten spijt. Hoe voelt het eigenlijk, broeders en zusters autochtone Europeanen, om te moeten leven onder een overheid die alle dagen iets meer haar best doet om uw identiteit uit te wissen en uw rijkdom te vernietigen? Inderdaad, wij beleven het einde van een Europese periode! Zal er ooit nog een nieuwe Europese periode ontstaan?

 5. Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:
  OPROTTEN
  RETOUR AFRICA

 6. 100% juist.

Trending

%d bloggers liken dit: