Wetswijziging primair onderwijs stopt voor poorten Eerste Kamer

Thuisonderwijs: steeds meer moslims kiezen ervoorEr is nieuws vanuit de banken van de Eerste Kamer, onderdeel van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. De Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het niet aangedurfd om het beruchte wetsvoorstel, dat moet regelen dat er de mogelijkheid komt om een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal, per stemming voor te leggen aan de leden van de Eerste Kamer. De Staatssecretaris heeft het geprobeerd, zo weten we nu, om dit voor de verkiezingen van 26 mei te regelen maar vond geen meerderheid en heeft het daarom nooit ter stemming gebracht.

Via taalactivistische bronnen is Rechts Actueel dit te weten gekomen, waar men met spanning de weg van het wetsvoorstel op de voet volgt. Het is zeker nieuws, want het wetsvoorstel kwam met gemak door de Tweede Kamer, opvallende genoeg met steun van alle christelijke partijen, te weten het CDA, de CU en de SGP, die hier alle drie eerder nog uiterst kritisch tegenover stonden. Opvallend is daarin dat de CDA 180 graden is gedraaid en de SGP in de nieuwe wet juist de rol van Nederlands ziet verzekerd.

In de oude samenstelling van de Eerste Kamer had vooral het CDA grote bezwaren, voor het deels lesgeven in vreemde talen, in het eindrapport dat Staatssecretaris Dekker heeft aangeleverd, stonden vooral mooie verhalen en weinig inhoudelijk sterke argumenten. Daar is de partij dus niet ingetrapt. Ook waren er binnen de PvdA enkele dissidenten die hiermee niet wilden instemmen. Uit het verslag van de Eerste Kamen zitting van 22 mei, blijken de kritieken van de deze Kamerleden.

Het CDA maakt het punt dat nauwelijks duidelijkheid is over wat de docenten aan niveau moeten hebben, om zich überhaupt verstaanbaar naar de klas te kunnen maken. En men laat duidelijk doorschemeren dat de Staatssecretaris zijn huiswerk zelf hierover niet heeft gemaakt.

Hoe moeten de leden van de CDA-fractie in het licht van het antwoord op de vorige vraag de afwezigheid van enige vorm van bevoegdheidseis voor het doceren in een vreemde taal beoordelen in het onderwijs waarom het in dit wetsvoorstel gaat?

Verslag Eerste Kamer debat

Het is nog onduidelijk wat de volgende stappen van Staatssecretaris Dekker zullen zijn. Want na uitslag voor verkiezing Eerste Kamer, is gebleken dat de huidige regering van VVD en PvdA geen meerderheid meer heeft. De Stichting Taalverdediging, die het gevecht tegen de verengelsing aan het front meemaakt, is hier uiteraard zeer verheugd over, zo laat ze telefonisch aan Rechts Actueel weten.

De kritiek op dit voorstel is dat wanneer men binnen de school Engels spreekt, ook buiten de school Engels wordt gesproken en zo uiteindelijk het Nederlands verdwijnt. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de internationale scholen.