De Leeuw Van Vlaanderen heropent op 10 juli aanstaande: een vraaggesprek

Driewerf hoera! De enige resterende Vlaamsgezinde kroeg in Antwerpen opent binnenkort opnieuw de deuren. De Leeuw Van Vlaanderen, beter bekend als ‘de Beest’, verrijst als een feniks uit de assen en is er tegen de Vlaams nationale feestdag terug helemaal klaar voor. Rechts Actueel had een exclusief gesprek met één van de nieuwe eigenaars. “We zullen terug 7 dagen op 7 open zijn!”

beest5

De brave man was voordien werknemer in het legendarische studentencafé ‘t Kroegske op de Antwerpse Ossenmarkt, dat in de jaren ’80 onder andere de nationalistische studenten van de NSV! herbergde. Zelf was hij zowel in Hasselt als in Antwerpen praesidiumlid van diezelfde studentenclub.

“10 juli openen we opnieuw de deuren van De Leeuw Van Vlaanderen,” zo laat hij ons weten. “Dit café mocht en mag niet verloren gaan. Het is een monument en Antwerpen heeft een Vlaamsgezind bastion nodig.” Maar hij nuanceert meteen het één en ander. “We beseffen dat het café een ‘extremistische’, misschien wel ‘racistische’ connotatie met zich meedraagt, maar van dat imago willen we graag af. Wat wij willen betrachten is er een ‘Vlaams-Vlaams’ café van te maken.”

Of dit klanten gaat afschrikken? “Ongetwijfeld zal dat bij enkelingen niet in goede aarde vallen, maar dat weegt niet op tegen de ambitieuze plannen die we voor ogen hebben, die op hun beurt het aantal trouwe bezoekers zal doen stijgen. Daar zijn we rotsvast van overtuigd.”

Zelfklever uitgegeven ter ere van 25 jaar De Leeuw Van Vlaanderen.
Zelfklever uitgegeven ter ere van 25 jaar De Leeuw Van Vlaanderen.

De Leeuw Van Vlaanderen kent ondertussen een lange geschiedenis. Vele rechtse studenten dronken er hun eerste glas, VMO’ers haalden er kameraadschappelijke banden aan, Filip Dewinter trakteerde er volop ‘Bollekes’ voor zijn eerste verkiezingscampagne enzovoort enzovoort. Kortom, iedereen die van ver of van dichtbij iets te maken heeft met de Vlaamse beweging, erkent de Beest als zijn of haar tweede woonkamer.

Filip Dewinter was vanaf zijn studententijd kind aan huis in De Leeuw Van Vlaanderen. Dat hij zijn eerste verkiezingscampagne voerde vanuit het café, hoeft dan ook niet te verwonderen.
Filip Dewinter was vanaf zijn studententijd kind aan huis in De Leeuw Van Vlaanderen. Dat hij zijn eerste verkiezingscampagne voerde vanuit het café, hoeft dan ook niet te verwonderen.

En dit is wat ook de nieuwe eigenaars voor ogen hebben: “Op een dag willen we hier Bart De Wever, of meer zelfs, een Bert Anciaux welkom kunnen heten. Het blijft uiteraard een uitgesproken Vlaamsgezind café, maar Vlaamsgezind zijn is niet hetzelfde als de platte racist of de (neo)nazi uithangen. Wat niet wil zeggen dat we de verzuchtingen van iedere klant zullen aanhoren met de psychologische deskundigheid die enkel cafébazen bezitten.” (glimlacht)

Maar niet iedereen is zomaar welkom in het café? “Neen, dat klopt. De Beest was al een vzw, maar we gaan dat gegeven strikter toepassen. Iedere klant zal lid moeten worden, zijn gegevens – tot rijksregisternummer toe – zullen genoteerd worden en ze krijgen vervolgens thuis hun lidkaart opgestuurd. Geen lidkaart, geen toegang. Overtredingen op het huishoudelijk reglement zullen tot slot resulteren in een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de ‘club’.”

Tekst
Tekst onder de foto: “Ivo, de waard van de “Leeuw Van Vlaanderen” keek niet weinig verbaasd toen hij de toegang tot zijn herberg donderdagochtend dichtgemetseld vond. De daders, leden van de Nationalistische Studentenvereniging, laakten daarmee de verhoging van de bierprijs. De muur wordt door hen met een leven van 24 uren bedacht, daarna zouden andere acties volgen. Dat Ivo, die de studenten een warm hart toedraagt, met gepaste gevoelens achter zijn tapkast stond, laat zich raden.

Zal dit dan geen klanten afschrikken? “Neen, integendeel. Klanten van De Leeuw Van Vlaanderen zijn geen moeilijke klanten en voelen zich er thuis. Wij twijfelen er niet aan dat iedereen van de ‘familie’ die huiselijke sfeer wil bewaren en met andere woorden de regels van de club zal respecteren. De interne sociale controle zal daar zeker toe bijdragen. Vergeet ook niet dat we door dit concept één van de goedkoopste café’s van ‘t Stad zullen worden!”

Er veranderen nog een aantal zaken? “Ja, om te beginnen gaan we een kleine keuken aanbieden. Daarnaast doen we mee aan trends, zoals de momenteel lopende Gin-Tonic-periode. Let wel, al onze bieren, sterke dranken en eten zullen van Vlaamse makelij zijn. Ook onze Gin, ook onze Whiskey’s enzovoort. Hiermee willen we het Vlaams karakter van de kroeg extra versterken.”

Een oud visitekaartje van De Leeuw Van Vlaanderen.
Een oud visitekaartje van De Leeuw Van Vlaanderen.

De plannen zien er goed uit, de vernieuwde inrichting is picobello en verzorgd afgewerkt aan de noden van de 21ste eeuw (wat zeker een unicum is voor de Beest) en de ambities liggen erg hoog. “We gaan in het zaaltje boven het café gespreksavonden en debatjes organiseren met uiteenlopende rechtse én linkse figuren. We schuwen de controverse niet. Wie slechts één mening wil horen, sturen we door naar boekenhandel De Groene Waterman achter de hoek. Bij ons krijgt democratie voorrang. Ook zullen we in samenwerking met Identiteit Muziek & Cultuur (IDMC) ongetwijfeld een aantal muzikale avonden inrichten. Ook dichtavonden en andere Cultuur met de grote C, zoals grafische tentoonstellingen gaan aan de orde zijn. Met andere woorden, het aanbod zal erg gevarieerd zijn.”

Rechts Actueel zal sowieso aanwezig zijn bij de opening van ‘onze’ De Leeuw Van Vlaanderen. We zijn zeker benieuwd naar de nieuwe wind die doorheen dit monument zal waaien en kijken uit naar een lange, eindeloze toekomst voor het café. Wie ondertussen leveranciers kent, of zelf leverancier is van Vlaamse producten (drank, eten), kan via ons contact opnemen met de eigenaars van de Leeuw Van Vlaanderen: info@rechtsactueel.eu. Ook andere, vernieuwende ideeën zijn welkom!

8 comments

 1. Spijtig dat het er zo smal was “aan den toog”, hopelijk vindt men er een comfortabelere oplossing voor. Te bezoeken voor het bier maar OOK voor de muziek.

 2. Fantastisch dat ‘De Beest’ terug open gaat, wel enkele bedenkingen: eerst en vooral de regeltjes van op voorhand, ‘de connotatie (heel erg Vlaams woord) van extremistisch en racistisch moet weg, geen plaats meer voor ‘platte racisten en (neo)-nazis, alleen nog Vlaams-Vlaamse mensen mogen nog binnen…. Dan vraag ik me af wat men met de ‘connotatie’ gaat doen van Filip Dewinter, Vlaams Belang, ex-VMO’ers, en bvb NSV’ers zoals de uitbater gaat doen, er is natuurlijk nog Bert Anciaux om uit te nodigen. Is dat trouwens niet racistisch Vlaams-Vlaams, want dat betekent geen ‘Afrikanen’ bvb, lol. En ook leuk is dat je lid moet worden en ‘zelfs je rijksregisternummer genoteerd wordt’, dus het ganse ledenbestand van ‘De Beest’ is te raadplegen bij de Staatsveiligheid! Ten laatste ‘cultuur met een grote C’, dus geen ‘beestige’ studentenliederen ook niet meer. Dat ‘De Beest’ terug opengaat vind ik heel goed, het ‘intern reglement’ van wie en wat niet en wel, ja stinkt. Alsof er ook maar één persoon van links anders zal denken over zowel ‘De Beest’ als over FDW, VB of NSV….ook Anciaux niet.

 3. Mijn vorige reactie was eigenlijk op die van John.
  Maar zoals ik al schreef, een lidkaart kost 2, – eur jaarlijks hernieuwbaar en in principe kan iedereen een lidkaart krijgen, ook Nederlanders, Ieren, Schotten, Afrikanen enz. Zolang ze maar Vlaams gezind zijn of sympathiseren voor Vlaanderen.

  1. Iedereen ? Waarom is er dan een lidkaart nodig voor dergelijke “club” . Een “club” is per definitie een beperkt gezelschap met gelijklopende interesses.

 4. Ah Ah, de prijs van een lidkaart zal 2- eur bedragen en is jaarlijks hernieuwbaar. En buitenwippers zullen we wel niet nodig hebben.

 5. Kan ik als Nederlander ook een lidmaatschapskaart bemachtigen?

 6. Zolang de nieuwe eigenaars niet hun eigen beste klanten worden zal het wel loslopen denk ik ,wat is de prijs van een lidkaart ?en is die jaarlijks te vernieuwen ?,wie is de buitenwipper van dienst ? veel vragen nog op te lossen

Comments are closed.