isschoolIn Mechelen zijn er concrete plannen om een islamschool op te richten. Basisonderwijs voor moslims, waar ook niet-moslims welkom zijn. In Nederland bestaat dit soort scholen al langer en ook de joodse gemeenschap heeft in Vlaanderen al een uitgebreid scholennet. Een slechte zaak, of toch niet?

Bij het binnenlopen van het bericht wisten we het meteen: op dit nieuwsfeit zal boos en verkrampt gereageerd worden door een groot deel van de rechtse rakkers. Maar waarom in feite? Consequent is het in ieder geval niet. De eerste vraag die dan bij ons opkomt is waarom er bij de totstandkoming van joodse scholen nooit geroepen werd dat dat niet kon? Nochtans is er geen enkel verschil met een joods scholennet, een islamitisch of meer zelfs, een Katholiek of een vrijzinnig. Maar ‘de islam’ is uitgeroepen tot vijand nummer één, dus moet en zal er tegen dit initiatief geprotesteerd worden. Een totaal fout uitgangspunt!

Dat zo’n school zal leiden tot de islam-radicalisering en de verdere islamisering van Vlaanderen? Het eerste misschien wel, het tweede hoogstwaarschijnlijk niet. Kwatongen beweren zelfs het tegendeel. Radicalisering van moslims valt niet tegen te houden door het verbieden van islamscholen. Wat de overheid wél kan doen, is (streng) controleren wat er naast het verplichte leerpakket aan de leerlingen wordt geleerd en vooral door wie. Geen onmogelijke taak voor het Ministerie van Onderwijs en subsidies kunnen als het moet snel ingetrokken worden, als er al überhaupt subsidies moeten toegekend worden voor dit soort grootschalige privé-initiatieven.

Wie gelooft dat deze school zal leiden tot meer islamisering, moet toch maar eens twee keer nadenken. Nu worden in veel gemeenschapsscholen àlle leerlingen verplicht om halal-geslacht vlees te eten, ten einde de moslimkindjes niet te kwetsen of te discrimineren. Wanneer echter moslims naar hun eigen scholen beginnen te gaan, kan deze absurde regel voor gemeenschaps- en andere scholen teruggedraaid worden, toch? Kunnen we dan nog langer spreken van islamisering? Neen, hier gaat het net om een vorm van de-islamisering! Een voordeel dus.

Of als we even terugkomen op de jodenscholen, moeten we toegeven dat door hun eigen netwerk te beheren, zij niemand opzadelen met hun eigen grillen. Niemand in het gewone onderwijsnet dient een keppel te dragen of religieus geslacht vlees te eten tijdens de middag, simpelweg omdat quasi geen enkele jood les volgt in het reguliere onderwijs. En doet die dat dan toch, respecteert hij of zij de gewoontes van de betreffende school.

Pleiten we hiermee voor de islam? Neen, uiteraard niet! Voor ons hoort die religie enkel in het Midden-Oosten thuis, daar waar de mentaliteit en cultuur perfect hand in hand gaan met de – voor ons bizarre – grillen van deze religie. Een islam-vrij Vlaanderen is een na te streven ideaal, maar als we op deze manier moslims uit ‘onze’ scholen zien vetrekken, dan juichen we dat enthousiast toe. Tenslotte vormen islamfanatici een grotere bedreiging voor onze normen en waarden wanneer ze zich diep mengen in de maatschappij, dan wanneer we weten waar hun netwerken zich bevinden en hoe ze die uitbouwen.

Met andere woorden, laat religies die niet-Westers zijn gerust hun eigen scholennetwerk uitbouwen. Zo blijven onder andere het Katholieke en het gemeenschapsonderwijs gespaard van die zaken waar we als Europeanen wél problemen mee hebben en die worden opgedrongen door fanatieke minderheden en hun collaborerende politieke rood-groene en liberale vriendjes. Wil je onze scholen islam-vrij? Steun dan gerust de idee van een eigen islamitisch scholennet! Het heeft meer voordelen op termijn, dan nadelen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

11 reacties op “[OPINIE] Een islamitisch scholennetwerk biedt meer voordelen dan nadelen”

 1. Waar blijf je met integratie??? Eigen school, eigen eten, eigen zwembad, eigen bidplaats, geen Sint, geen kerstboom,…. Joden leven op eigen benen en niet van OCMW, belanden weinig als niet in de criminaliteitcijfers, helpen onze economie, veel zijn Nobelprijswinnaars,…..

 2. Toegegeven, toen ik het bericht van de mogelijk eerste Islamitische school in Vlaanderen las moest ik meteen aan Dewinter en aan het 70-puntenplan denken (Zoals hier al opgemerkt door Johan Sanders) (nvdr. Nooit onderdeel van het officiële partijprogramma!).

  Op p.7, punt 6 gaat het plan (Eerste versie!) uit van de bescherming van de eigenheid van ons volk. Integratie wordt voluit afgewezen. Op p.9, punt 13 wil men het aantal moskeeën drastisch verminderen want de inplanting van een moskee is een belangrijke factor van vervreemding. Op diezelfde pagina volgt dan punt 16, de oprichting van een apart onderwijsnet voor vreemdelingen. Jammer genoeg moet ik hier Johan Sanders even corrigeren, er staat niets in het 70-puntenplan over een apart onderwijsnet voor Islamitische scholen. In die tijd was tenminste een deel van het Vlaams Blok nog niet volledig in de ban van het verlichtingsdenken en de godsdienststrijd, in die tijd was ook de Islam nog niet zo een grote stempel aan het drukken op de inrichting van onze samenleving.

  Echter, tot zo ver, geen probleem. Het probleem met het 70-puntenplan zit in de staart. Namelijk de punten vanaf p.29, i.e. 68, 69 & 70. De punten die handelen over remigratie. Ten eerste kan men al deze punten eigenlijk samenvoegen onder 1 punt. Ten tweede is dit eigenlijk het plan, en dat plan was al uitgewerkt in enkele wetsvoorstellen van het Vlaams Blok (Zie boek E.V.E). Ten derde kan men, als de remigratie-punten de echte finaliteit van het plan vormen, overgaan tot het schrappen van eerstgenoemde (en tal van andere) punten wegens overbodig, wegens verspilling van middelen. Immers, en dat is ook mijn kritiek op de voor het overige puike tekst van Bert, als men toch wil remigreren, waarom dan eerst segregeren?

  Laat er evenwel geen misverstand over bestaan, mijn voorkeur gaat uit naar remigratie. Niet naar segregatie. Waarom? Omdat het voordeel van een school zonder Islamitische immigranten niet op weegt tegen het permanente karakter van de maatregelen die segregatie voorstaan. Immers, als je aanstuurt op een apart net voor vreemdelingen, in casu moslims, dan verwijder je hen misschien de facto van onze cultuur, maar je laat ze ook letterlijk in steen en beton hun eigen cultuur ontwikkelen te midden de onze. Concreet zullen Islamitische scholen tot gevolg hebben wat je nu in Nederland al ziet: Ze bouwen mee aan de Islam-zuil. En een Islam-zuil werkt geen remigratie in de hand, integendeel, ik denk zelfs dat het juist nog meer immigranten zal aantrekken. Zie het artikel in ad.nl: “Ze voelen zich thuis in een Islam school”.

  Is dat wat we als nationalisten nu willen? Bouwen aan de Islam-zuil? Neen. Ik vrees zelfs dat het behoorlijk naïef is om tegenwoordig nog te denken zoals in punt 16 van het 70-puntenplan. Sterker, als dat al ooit mogelijk was, dan is die tijd voorbij. De demografie heeft het 70-puntenplan voor een groot stuk voorbijgestoken. Ik zeg daarmee niet dat het plan moet worden genegeerd, neen, het plan heeft zijn verdiensten, maar, laat ons eerlijk zijn, het plan was geen inhoudelijke hoogvlieger. Het moet beter kunnen.

  Mag ik in de marge even verwijzen naar een stukje in JF van 22 mei pagina 9 “Mit harter hand gegen Schelpper”. Als Spanje al resultaten kan boeken met afschrikkende maatregelen, welaan, dan is dat een indicatie dat in de afschrikking een sleutel tot succes zit.

 3. Gilbert Van Geert

  Maar dan wel niet op onze kosten.

 4. Frederik Van der Linden

  Wil er nog dit aan toevoegen : Loop je er toch in een grote boog omheen ?!

 5. Frederik Van der Linden

  Ik volg geheel de redactie ! assimileren, dat nooit ! laat ze zich maar afficheren, zo is alles duidelijk en kunnen de werkgevers later, de juiste keuzes maken.

 6. Als je dan de lijn doortrekt moet je voor het dragen van de hoofddoek zijn en alle niet hoofddoekdragende moslima’s aanpakken als afvalige.

  1. Of ze een hoofddoek dragen of niet doet er niet toe. Dat is hun ‘eigen’ keuze. Ons die hoofddoek opdringen is dan weer wel een probleem. Maar dat van die afvallige moet ge me toch eens uitleggen. ;-)

   1. Als het een verplichting is om een hoofddoek te dragen volgens hun religie dan zijn allen die zich niet aan deze voorwaarde houden afvalligen dunkt mij. Dan mogen, moeten, wij ze erop wijze dat ze branden in de hel volgens hun religie.

 7. Johan Sanders

  In het 70 punten plan stond een volledig hoofdstuk over oprichting van een afzonderlijk islam onderwijsnet.
  Dé voornaamste reden om toen te pleiten VOOR zo’n afzonderlijk onderwijsnet was de leerlingen voorbereiden op de begeleide terugkeer naar de landen van herkomst.
  voor de jongeren:
  * Bedenk dat er toen nog niet zo massaal veel islamieten van derde of vierde generatie in dit land woonden als nu.
  * het is o.a. omwille van het 70-puntenplan wel dat de hele hetze tegen en het cordon rond het Vlaams Blok destijds ontstond, het was een van de redenen die ze gebruikten om processen te voeren tot ze een rechtbank vonden die het VB veroordeelde)

 8. Nee ik steun dit niet , je kan me kont kussen.
  De islam behoord als een totalitaire achterlijk ideologie behandeld te worden en worden verwijderd uit onze westerse samenleving. Terug naar de gebieden waar deze achterlijke debiele geloofs–fanatiekelingen vandaan komen.

  1. Net waar ik voor pleit met andere woorden. Maar zolang ze hier nog wonen en leven, kan je maar beter weten wat ze uitsteken en waar. Toch? In afwachting van, uiteraard.

Trending

%d bloggers liken dit: