Ook de Nederlandse kinderopvang wordt meertalig

NederlandsNMBSAls het aan Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, wordt het op korte termijn mogelijk om buitenschoolse opvang meertalig aan te bieden. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. (brief kinderopvang pdf) Het is nog slechts een ‘voorgenomen beleidswijziging’ die door de minister in gang is gezet door allereerst de Tweede Kamer voor te lichten.

Momenteel kan in de reguliere kinderopvang alleen de Nederlandse taal (of de Friese taal of een levende streektaal) als voertaal gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen, maar gezien de ontwikkelingen elders in het onderwijs, lagen veranderen ook in de kinderopvang voor de hand. Dit uitgedachte plan zou volgens de minister aansluiten bij ontwikkelingen in het primair onderwijs, waar het al mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven.

De minister is op het idee gekomen door een plan van de gemeente Amsterdam. Daar heeft men dit idee postgevat, om een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor zowel buitenlandse, tijdelijk werknemers als internationale ondernemers te willen creëren. En daarbij denkt men dat dit een goede aansluiting op internationaal en meertalig onderwijs geeft. Het past inderdaad in de lijn van wat elders in het onderwijs ook het geval is, namelijk het meertalig maken hiervan. In de praktijk veelal Engels en Nederlands.

Momenteel gaan kinderen gemiddeld 38 uur per maand naar de buitenschoolse opvang. (bso) Het is de bedoeling dat straks voor maximaal 50 procent van de openingstijd opvang in een van de drie talen wordt aangeboden. Meertalige bso moet volgend jaar al mogelijk worden, als het aan de minister ligt. Voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 4, wil de minister nog even wachten.

Let wel; nog heel even wachten, want ook voor deze leeftijdscategorie heeft de minister experimenten klaarliggen voor de instellingen die hieraan willen deelnemen. Eerst moet uit experimenten duidelijk worden dat dit voor deze groep geen aanwijsbaar negatieve gevolgen heeft op de taalbeheersing van de eerste taal. Dat moet wel lukken, want ook bij deze brief wordt niets vermeld over alle bezwaren die er zijn tegen meertalig onderwijs.