Wanneer anders-geaarden een anti-homohuwelijksbetoging benaderen is dat een provocatie. Punt.

Afgelopen weekeinde betoogden enkele honderden mensen tegen de huidige wetgeving omtrent holebi’s, transgenders en andere uitingen van het modernisme. Zoals voorspeld worden de betogers in de media afgeschilderd als ultra-conservatieven, extreem-rechtsen en als dusdanig als sectair voorgesteld. Bovendien wordt er moord en brand geschreeuwd omwille van een onbestaand incident.

mvhg

De vrijheid van meningsuiting geldt voor de linkse Gutmensch enkel voor hen, dat weten we al langer dan vandaag. Maar nu ze niet langer vertegenwoordigers hebben met leidinggevende posities, doet hen dat heel wat maanden na de jongste verkiezingen nog steeds erg veel pijn, zoveel is duidelijk. Een incident opblazen dat er in feite geen is, bewijst dit nog maar eens.

Of wat moeten we anders denken van de klaagzangen over en van de twee lesbische meisjes die omwille van simpele veiligheidsredenen weggehouden werden van een betoging? De Morgen, dat gazetje dat bijna nog minder wordt gelezen tegenwoordig dan Kerk&Leven, reageert daarop: “Dit is even erg als aan twee donkere mensen vragen om niet over het plein te lopen omdat extreem-rechts betoogt.”

Een foute redenering van De Morgen, want ook hier gaat het om de veiligheid van die ‘donkere mensen’. Is het niet langer de taak van de politie om incidenten te voorkomen in plaats van ze uit te laten lokken? Dat enkele Voorpost-militanten werden weggeplukt enkele weken geleden van de ‘sit-in’ van Jahjah en zijn veertig rovers, werd dan weer wel toegejuicht door diezelfde linkse meute die nu een probleem ziet in de actie van de politie. Toen heette het wél provocatie door Voorpost.

Ach ja, wat maakt het ook uit. De linkse hysterie viert hoogdagen nu ze zichzelf in een soort van revolutionaire roes wanen. Het maakt het leedvermaak ter rechterzijde er niet minder op, of wat dacht je? Alle registers van racisme over discriminatie tot asociale dictatoriale maatregelen worden opengetrokken. Elke wind die een rechts achterwerk verlaat wordt platgeanalyseerd, ten einde de drek over de persoon, beweging of partij uit te kappen. Inhoudsloos welteverstaan.

Met andere woorden, laat brave Katholieken hun betoging houden en hun mening uiten en vooral, ga ze niet nodeloos provoceren om dan nadien verwijtend te komen klagen over de Staat en de betoger met de andere (lees: per definitie foute) mening. Ieder zijn deel van de taart, zo blijven we vriendjes. En vooral blijven lachen!

5 comments

  1. Ondanks alle gauchistische hysterie en dito verdraaing BLIJFT het een objectief-correct constateerbaar feit dat sinds Adam & Eva het wel degelijk zo is dat Moeder Natuur het zodanig heeft gepland dat de aars onderdeel is van het verteringsproces en NIET van het voortplantingsstelsel. Elk politiek-correct drogreden “argument”(sic) loopt zich te pletter tegen de muur van deze objectief-correcte constatatie ,die al milenia geldt en zal blijven gelden. Dit tot spijt van elke politiek-correct geobsedeerde of Roze Ridder die het benijdt. Daarom dat voortplanting WEL technisch mogelijk is via hetero-betrekkingen maar NOOIT via holebi-paring, zo is het nu eenmaal en politiek-correct gezemelzeik kan dit NOOIT ombuigen, gelukkig maar !

  2. “Aan twee donkere mensen vragen” staat er in het letterbrouwsel van De Morgen . Wie of wat zijn “donkere mensen” ? Een of ander politiek-correct neologisme ter hersenspoeling ? De objectief-correcte betekenis van de notie “neger” die PoCo’s “vergaten”(sic) uit politiek-correcte mentale constipatie, is terugvindbaar in de dikke Van Dale (vandale.nl) zonder de ballast van politiek-correcte schroom. Er staat objectief-correct ; “neger : lid van een van de zwarte rassen die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn”. Maar het politiek-correct gedrocht “donkere mensen” is echter onvindbaar in de dikke Van Dale.

  3. Ik ben het eens dat gevraagd worden om niet te kussen, zeker als duidelijk is dat het provocerend bedoeld is, niet problematisch is en dus niet opgeblazen moet worden als een aantasting van je rechten.
    Het is misschien niet zo bedoeld, maar dit artikel geeft het verkeerde idee dat het inderdaad gevaarlijk was voor die meisjes om daar te kussen. Alsof de manifestanten klaar stonden om hen levend te verscheuren… en de politie wel moest ingrijpen als voorzorgsmaatregel. Dit bevestigt zo het negatieve beeld van deze mars zoals ze in de media verspreid is geworden. Want, waren de deelnemers inderdaad zo gevaarlijk, zou het onverantwoord geweest zijn om de manifestatie toe te laten. Het tegendeel is waar, ook voor deze meisjes had de Mars voor het Gezin een belangrijke boodschap en die werd op een rustige, respectvolle manier verkondigd.

    1. Uw stelling klopt volledig en ik had dat beter moeten benadrukken. Mijn focus lag dan ook volledig op de rol van de politie als behoeder van niet voorspelbare problemen.

  4. Mag ik even mijn reactie van 7 mei jl. met betrekking op de mythe van de vrije meningsuiting in herinnering brengen? Dit artikel ziet het heel juist!

Comments are closed.