Mensenrechten draaien om artikel 1 van de grondwet

spellende vreeemdelingenHet College voor de Rechten van de Mens (CRM) is deze week met het jaarlijkse rapport ( 2014 pdf) uitgekomen, waar het college terugblikt op kwesties die het afgelopen jaar hebben gespeeld. Er worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop mensenrechten volgens deze club beter kunnen worden nageleefd. Het is het loket in Nederland voor burgers die zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelen.

Dit college weet dat er nog de nodige winst valt te behalen met de mensenrechten in Nederland. Er zou zoiets zijn als horecadiscriminatie en zwangerschapsdiscriminatie, die volgens het college hardnekkig zijn en vragen om stevigere stappen. Een ander geval is dat vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus geen toegang hebben tot een aantal basale mensenrechten. Mensen die dus de wet overtreden en een land binnenvallen, moeten dus bedankt worden en liefst nog van alle gemakken voorzien, mocht het aan het CRM liggen.

Het rapport bevat verder een hoop geklaag, waarvan een gedeelte nog netjes verpakt in juridisch jargon. En het gaat dus vooral over artikel 1 van de grondwet en ja.. de enorme discriminatie en racisme in Nederland, waarbij over talloze bladzijden in het rapport wordt uitgemeten. (“Zowel joodse gebedshuizen als moskeeën worden beklad of vernield.” blz. 50) Nauwelijks een woord over het racisme en revanchisme van ‘de minderheden’ zelf, of het moet dan antisemitisme zijn. Het vernielen van kerken, het mishandelen van autochtonen, dat valt blijkbaar allemaal niet onder discriminatie volgens deze club. Waarvan akte.

De leden van het college en haar geschiedenis, geven wel al meer duidelijkheid dan wellicht gewenst is. Het CRM is de voortzetting van Commissie Gelijke Behandeling, ooit ingesteld door de PvdA’er Ed van Thijn. Van het CRM zelf komt Kathelijne Buitenweg van Groenlinks. Prof. dr. Ph. Essed gaf les op de ‘Black Europe Summer School’ en verder wemelt het op de werkgeschiedenissen van de juristen van de woorden immigratie en vluchtelingen.

Het hoeft ook allemaal niet te verbazen, De voorzitter Laurien Koster liet al eerder weten welke artikel voor haar het belangrijkst is: “Artikel 1 van de Grondwet. Omdat het symbool is voor de inclusieve samenleving, die Nederland wil zijn.” Het verdrag van de rechten van de mens zelf spreekt nog mooi over recht op vrijheid en veiligheid (Artikel 5), maar de afname van de veiligheid met name in onze grote steden komt niet voor in het rapport. Waarschijnlijk omdat men zelf in afgesloten wijken met dure huizen woont.

Over de politieke vervolgingen die Nederland sinds zovele jaren teisteren wordt in verhulde termen gesproken, men noemt wel de vervolging van Geert Wilders en Geenstijl. Duidelijk wordt dat dit alles ondergeschikt is aan discriminatie en het moeten bestrijden hiervan. Men wil wegkomen door in het midden te blijven – vrijheid van meningsuiting versus discriminatie – en zich bij uitspraken van de rechters zelf neer te leggen. (“Jurisprudentie in strafzaken en civiele zaken geeft uitsluitsel over de grenzen aan uitlatingen en de weging van belangen in individuele zaken. ” blz 11)

En zoals iedereen wel weet worden de rechters door de overheid (dus de zittende machtspartijen) zelf benoemd en hebben die over het algemeen een D´66 achtergrond. We eindigen dus straks met uitgeklede mensenrechten en rechtstaat tot een enkel artikel, niet en nooit meer discrimineren. Dat moet wel geweldig worden.

2 comments

  1. Philomena Essed is berucht vanwege haar, in de vorige eeuw verschenen boek ‘Alledaags racisme’. De titel verklaart al veel: overal is racisme, en bovendien is er heel veel ‘verscholen’ racisme, dat ‘alledaags’ is en niet als zodanig wordt herkend. Kortom: het gaat niet alleen om apartheid en segregatie als men aan racisme denkt; nee, er is heel veel subtiel en niet-zichtbaar racisme, dat door de antiracisten onthuld en bevochten moet worden… Ergo: er is volgens deze NKVD-ers nog heel veel strijd te voeren tegen weet ik welke vormen van zogenaamd ‘racisme’. Dat mevrouw Essed verbonden is aan dit instituut is al veelzeggend: dit zwaar gesubsidieerde comite heeft nog heel veel geld voor langere tijd nodig, want zelfs als wij het niet zien is er overal nog racisme…

Comments are closed.