Nederland en Marokko gaan samen terrorisme bestrijden

kerkstraatbomancravageElke terrorist, waar dan ook op deze aardbol, is gewaarschuwd. Marokko gaat samen met Nederland een forum leiden tegen terrorisme. Dit forum draagt de mooie naam van het Global Counter Terrorism Forum (GCTF) en bestaat al vanaf 2011. Het zijn dan ook direct niet de minste landen van wie deze twee de voorzitter-scepters gaan overnemen, namelijk Turkije en de Verenigde Staten van Amerika. Beide overigens telkenmale zelf verdacht van het steunen van terroristen, dus er is alvast kennis genoeg in huis bij de voorgangers.

Het GCTF bestaat uit dertig leden van overal ter wereld. Ook een land als Japan staat er tussen, hoewel ze op het eerste gezicht toch niet met terrorisme te maken hebben. Een interessanter land in deze lijst is Qatar, die er van verdacht worden over heel de wereld terroristen te steunen. Die verdenkingen komen wellicht omdat twee voorname Al-Qaida financiers gewoon vrijelijk in de golfstaat zelf rondlopen.

De Nederlandse minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is alvast erg blij met dit voorzitterschap en laat weten dat nu Nederland en Marokko dan samen richting kunnen geven aan de strijd tegen terrorisme. Tevens denkt Koenders dat men met dit forum bijdraagt; “aan het terugdringen van rekrutering van terroristen en het weerbaar maken van landen om zelfstandig om binnen de eigen grenzen en regio terrorisme aan te pakken.”

Uit de politieke verklaring van het bewuste forum (pdf New York 2011) wordt duidelijk dat men een internationale structuur wil opzetten voor het bestrijden van het gevaar, wat het constant van vorm veranderende terrorisme is. Een duidelijk idee wat dan nu precies terrorisme is en wat de forumleden hieronder verstaan, krijgen we niet. Wel lege hulzen als ‘dat terrorisme niet geassocieerd mag worden met een enkel land, groep, cultuur of religie’. Naast natuurlijk, de dialoog, samenwerken en de kracht van lokale expertise, waarmee men onderling banden wil verstevigen.

De doelstellingen van dit internationale forum zijn niet minder onduidelijk. Knappe verhalen over counterterrorisme strategieën lokaal invulling geven, worden afgewisseld met het idee dat men kwetsbaarheid van mensen voor terrorisme overal ter wereld wil verkleinen. Duidelijker is wellicht de tekst dat men politieke boodschappen wil ontwikkelen om terrorisme en gewelddadig extremisme tegen te gaan.

Internationale structuren opzetten voor wie nauwelijks kan definiëren, of maar een idee kan vormen wat men exact wil bestrijden, dat lijkt me nou iets wat Nederland moet ondersteunen. Het kan namelijk zomaar omslaan naar het bestrijden van personen en organisaties die kritiek hebben op het beleid hebben van een regering of andersoortige machtstructuur. Daarbij weten we heel goed wie geweld gebruiken om veranderingen teweeg te brengen en ook wie hiervoor ontvankelijk zijn.

One comment

  1. Het gekende doekje voor het bloeden. Grote verklaringen, prachtige intenties en voor de rest alles even vaag en wollig. Typisch progressief gekakel dat iedereen ontziet en zeker niemand wil “kwetsen”. Het resultaat is al even voorspelbaar. Islamitische landen (Marokko, Qatar…) die maatregelen gaan nemen tegen terrorisme. Het is al even effectief als het aanstellen van een onverbeterlijke stroper tot bos- en wildwachter. Om de binnenlandse oppositie te fnuiken zullen landen zoals Turkije, weer een excuus extra gevonden hebben. Goe bezig mannen (en vrouwen).

Comments are closed.