aclvb op facebookBart De Wever poneerde onlangs, net als destijds Marie-Rose Morel, dat de bonden alleen zoveel leden hebben omdat ze zoveel macht hebben.  De bonden, onder andere de ACLVB, reageerden woest:  ‘wij hebben integendeel veel leden die zéér tevreden zijn, en die massaal en enthousiast onze geliefde vakbond steunen’, zo klonk het met trillende stem en vochtige ogen.

Tja, in ons land zijn er helaas geen gewone media die dat verhaaltje dan eens kritisch tegen het licht houden.  Gelukkig zijn er de sociale media, en die liegen niet.  De liberale monopoliebond ACLVB, die op Facebook zelfs trots herhaalt dat men 285000 leden heeft, heeft op Facebook welgeteld… 1255 volgers (stand van zaken 24.04.2015).

De verklaring is eenvoudig:  de vakbonden in België overdrijven al decennia systematisch hun ledenaantallen, en liegen er gewoon over.  Zeker voor de ACLVB is dat een zaak van leven of dood:  op basis van de huidige stand van de wetgeving moet een vakbond 100.000 leden hebben (vroeger 50000) om zijn monopoliepositie te behouden.  Of de ACLVB daaraan komt wordt her en der nadrukkelijk betwijfeld.  Worden die leden dan niet geteld?  Natuurlijk niet.  Dit is immers België, of beter gezegd: Vakbondistan.

aclvb op facebook

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Pijnlijk: ACLVB claimt 285000 leden, heeft amper 1255 volgers op Facebook”

  1. Waarom zou je in godsnaam ook de pagina van je vakbond “liken” dan? Moesten er 10 of 100 keer zoveel mensen op die pagina zitten zou ik ze juist eerder verdenken dat ze zeuren met hun sociale media.

  2. Jean Marie TYTECA

    Als gewezen VSOA (ACLVB ) afgevaardigde bij de politie kan ik wel zeggen dat deze vakbond, zijnde de grootste politie-vakbond steeds paraat stond voor zijn leden. In het paarse bewind is het helaas mis gelopen en zijn de topstukken integraal de slaafjes geworden van hun linkse ACOD(ABVV) van de Van de Lanotte-brothers. Vervalsing van examens, tegen houden van comité P onderzoekingen door toenmalig minister Dewael, het niet onderzoeken van klachten door de parlementaire onderzoekscommissie VanRompuy-De Donea hebben mij wijselijk laten besluiten om uit deze corrupte boel ontslag te nemen. Ik kan wel zeggen dat het grootste deel van het politiekorps via politici en vakbond aangesteld werd, zonder blijk te geven van enige kennis.

  3. Eric Vancoppenolle

    Mag men geen inzage doen in hun ledenbestand !?

Trending

%d bloggers liken dit: