Inlichtingendienst: Nederland telt talloze jihadisten

voorpost Affiche_geen_djihad_in_onze_straat_311x450In het jaarverslag over 2014 schrijft de inlichtingendienst AIVD dat er in Nederland honderden jihadisten en enkele duizenden sympathisanten van het jihadisme rondlopen. Men geeft aan dat het exacte aantal moeilijk in te schatten is. Tevens laat de dienst weten dat er een potentiële dreiging is voor aanslagen in Nederland. Het gaat hierbij dan niet alleen om personen die naar Syrië of Irak zijn vertrokken en eventueel terugkeren, maar ook van hen die in Nederland (ver)blijven.

Het jaarlijkse verslag en de bijhorende nieuwsberichten van de AIVD staan zodoende in teken van personen die de wapens oppakken om voor de islam te gaan vechten. Natuurlijk is dit niet los te zien van wat zich buiten Nederland afspeelt, dat aan de zuidgrens van Europa de opmars van ISIS bezig is en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wankelen. Volgens de dienst zijn tot eind 2014 ongeveer 180 jihadisten uitgereisd om te strijden voor organisaties als Jabhat al-Nusra of ISIS. Ongeveer 20 jihadisten hebben daar het leven gelaten.

Niet alleen mannen vertrekken naar Syrië. Ook jonge vrouwen en minderjarige meisjes gaan daarheen, doorgaans om te trouwen met een strijder en een gezin te stichten. Vrouwelijke jihadisten krijgen echter vaak ook wapentraining en leren verdedigingstechnieken.

Bron AIVD jaarverslag 2014

De meeste uitreizigers zijn naar eigen zeggen niet van plan Nederland terug te keren. Zij willen zich blijvend vestigen in en vechten voor het door ISIS uitgeroepen kalifaat of sterven in de strijd. Het zou echter volgens de dienst wel zo zijn dat personen zich aangesproken voelen door de woordvoerder van Islamitische Staat (IS), die opriep om aanslagen te plegen in het westen.

Onze eigen jihadisten, die dus niet naar Syrië zijn vetrokken, welke door de dienst als thuisblijvers worden aangemerkt, kunnen zich klaarmaken voor het maken van aanslagen in Nederland. Gevoed via netwerken thuis, zoals moskeeën, maar zeker ook websites of de sociale media. De laatste zou de effectiviteit van de jihadistsche propaganda vergroten, doordat jihadisten van heel de wereld hiermee met vrienden en bekenden in Nederland communiceren en over de activiteiten vertellen.

De jihadistische dreiging is complex en veelomvattend volgens de AIVD en men noemt als voorbeelden de aanslagen in Parijs en Kopenhagen van dit jaar. De dienst heeft alvast haar budget wat mogen verhogen en blijft hiernaar onderzoek doen.

One comment

  1. Nog een bewijs, als dat nog nodig is natuurlijk, dat Mohammedanen niet integreerbaar zijn in een moderen vrije westerse samenleving. Er is altijd het gevaar van aanslagen en “sudden Jihad syndrome” dat bij iedere Islamiet tot de mogelijkheden behoort. Vandaag zijn ze de gematigdheid zelve (zo lijkt het) en morgen plaatsen ze een (of meerder) bom(men) of snijden enkele Kafir de keel over. Het enige probleem is dat de progressieve meute, gesteund door allerlei zelfbenoemde specialisten, dat niet wil zien en de realisten uitscheldt voor racisten en extremisten. En de politiekers zijn nog blinder dan de doorsnee mol, ondanks alle bewijzen van het tegendeel blijven die maar zeiken over integratie en assimilatie.

Comments are closed.