De linkse leugens over het NSV!-colloquium ontkracht, linkse terreur noopt wel tot nieuwe locatie

afficheVLVandaag vindt in de nabijheid van Edegem het colloquium van de NSV! en Arktos plaats. De nationalistische studenten zijn onder linkse druk en bijhorend vandalisme uiteindelijk toch de geplande zaal kwijt en verhuizen nu naar Wommelgem.

Over het colloquium zelf – dat er voortreffelijk uitziet en waar Rechts Actueel rechtstreeks over zal berichten via Twitter en Facebook – schreven we al, maar laten we de linkse visie op ‘democratie’ eens toelichten. Al enkele dagen en weken roepen de Grote Verdraagzamen namelijk hysterisch naar iedereen die het wil – of vooral niet wil – horen wat voor een extreem-rechtse, fascistische en bij voorkeur neo-nazistische bijeenkomst er gepland staat in het Antwerpse.

Leugen 1

De eerste leugen die men bewust verspreidde was dat de Universiteit van Antwerpen de bijeenkomst verboden had. Een pertinente leugen, aangezien de bijeenkomst nooit gepland was in een universiteitsgebouw en bijgevolg de NSV! daar nooit een aanvraag heeft ingediend. Achteraf komen aandraven met een universiteitsmedewerker die zegt: “we zouden het niet toegelaten hebben” zijn vijgen na Pasen. Geen aanvraag kan niet leiden tot een verbod. Punt.

Leugen 2

Diezelfde universiteitsmedewerker zou gezegd hebben dat een activiteit aan de UA enkel zou mogen plaatsvinden, wanneer een tegenwoord – iemand met een andere mening dan die van de spreker(s) – op de affiche zou staan. Vreemd, want er vinden talloze gespreksavonden, colloquia, lezingen en zo voort plaats aan de UA met eenduidige thema’s, zonder tegenwoord. Van een leugentje zijn ze op het UA-secretariaat nog niet gestorven blijkbaar.

Leugen 3

De NSV! moest dus “uitwijken naar een andere locatie dan de UA“. Aangezien leugen 1 dit verhaaltje ontkracht, klopt deze bewering voor geen millimeter. De afspraak met de zaal in Edegem lag al van bij het begin van de organisatie van het colloquium vast. Deze zaal wordt jaarlijks meerdere keren gebruikt voor nationalistische doeleinden, van Voorpost over de Vlaams-Nationalistische Debatclub tot de NSV!.

Leugen 4

De linkse beweging pretendeert al sinds jaar en dag de grote verdediger te zijn van de enige juiste normen en waarden. Ze dragen zogezegd de democratie hoog in hun vaandel, maar de waarheid kennen we maar al te goed. Steeds opnieuw, hoe klein ook, duiken vormen van geweld en vandalisme op.

Betogingen van nationalisten worden beantwoord met tegenbetogingen. Het geweld tegen nationalisten en tegen de politie hoort er steevast bij, gepaard gaand met vandalisme in de straten waar ze doorheen zwalpen. Gesteund door de media wordt dit dan achteraf toegeschreven aan de nationalisten.

Wanneer nationalisten zalen huren, worden de eigenaars bedreigd in een poging de zaal ontoegankelijk te laten verklaren. Meermaals moesten bij het gebruik van officiële zalen juridische stappen ondernomen worden, vooraleer de activiteit zou kunnen doorgaan.

Leugens 5, 6 en 7

Met de zaal in Edegem is het van hetzelfde laken een broek. De kindjes van het AFF schrijven: “Het gemeentebestuur van Edegem was niet opgezet met het NSV-colloquium en verbood de bijeenkomst. Omdat de NSV er een privé-bijeenkomst van maakte, werd het evenwel moeilijker om in te grijpen. Alle hoop lag dus bij de uitbater van zaal De Basiliek.”

De NSV! heeft nooit vernomen van de gemeente Edegem dat hun colloquium verboden zou zijn door eender wie. Maar AFF gaat lustig verder: “De uitbater wist in eerste instantie niet wie allemaal morgen naar zijn zaak zou komen, (…) De uitbater van De Basiliek besloot vandaag dat het NSV-colloquium niet bij hem kan plaatsvinden.

Dit was tot nog toe misschien wel de grootste leugen van allemaal. Vooraleer hij in samenspraak met de politie en de NSV! zélf tot de beslissing kwam om het evenement naar een andere zaal te verhuizen, werd de Basiliek – dat een hotel is! – bekogeld met verfbommen. Ook wagens van klanten die voor het hotel stonden geraakten zo beschadigd. Hierover beweren de leugenaars van AFF: “details hierover zijn ons niet bekend“, maar laat u niets wijsmaken wanneer links nu beweert dat de zaal de NSV!’ers uit vrije wil “geweigerd” zou hebben.

Hier de bewijzen die het AFF niet wil zien:

Conclusie

Linksen hebben het simpelweg moeilijk met een andere mening en dus mag die mening geen gehoor krijgen. Eerst proberen ze met leugens op het internet, uiteraard nooit dieper ingaand op de inhoud van het thema. Dan proberen ze met bedreigingen aan het adres van zowel de zaaleigenaar als bij het respectievelijke gemeentebestuur, om tenslotte, wanneer ze ook daar bot vangen, over te gaan tot fysiek geweld en vandalisme.

De waarheid? NSV! is geen fascistische organisatie. NSV! dat zijn nationalistische studenten die open staan voor debat én voor andere meningen. De linkse tegenpolen van de NSV! weigeren daarentegen elke vorm van openheid en debat, zoals vorige maanden meermaals bewezen werd aan de verschillende universiteiten waar nationalisten geweerd werden op openbare(!) activiteiten van links.

Vandaag heeft enkel de NSV! gewonnen, want het colloquium ging door, waardoor mensen kennis namen van bepaalde ideeën en hun eigen mening kunnen vormen.  De linksen hebben zich daarentegen – nog maar eens – van hun kleinste kant laten zien. Ze kunnen zich op de borst kloppen bij deze vorm van terreur en er een joint op smoren, maar erg democratisch kan je het bezwaarlijk noemen.

4 comments

  1. @Paul Cordy Wanneer is het mogelijk om de linkse Belgische NVA te wijzen op hun programma-punten en de vrijheid van meningsuiting ook aan een realistisch en kritisch Vlaamse doelgroep toe te staan in ALLE openbare discussie-avonden?

    1. En waar leidt u af dat de zgn. linkse Belgische N-VA deze discussie-avond niet toestond? Staat dat ergens in het artikel?

  2. “Linkse Leugens” is dit nu een tautologie of een pleonasme of een stafrijm ? Ik heb de ndruk dat het een “schoolvoorbeeld” van alle drie tegelijk is !

  3. Toch twee vraagjes/opmerkingen: 1) als er nooit een aanvraag voor een zaal van de UAntwerpen is gebeurd, waarom staat er dan een affiche met daarop vermeld @ Universiteit Antwerpen op de foto? 2) het reglement voor zaalverhuur van de UAntwerpen maakt een onderscheid tussen politieke en academische bijeenkomsten. Openbare politieke bijeenkomsten kunnen enkel in de vorm van een open debat, voor academische bijeenkomsten gelden andere regels. Afhankelijk van hoe je de vraag stelt (academische of politieke bijeenkomst) ga je van het secretariaat een ander antwoord krijgen, ze liegen daar dus niet. Het reglement vind je hier: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.LOKAALRESERVATIE&n=37505

Comments are closed.