Wat Viktor Orbán zoal vertelde in zijn staatsrede

Viktor Orbán

Heeft u toevallig ook niets gehoord over de staatstrede van Viktor Orbán, de President van Hongarije, een land dat óók onderdeel uitmaakt van onze Europese Unie? Dat is niet zomaar, want de jaarlijkse toespraak, zeer recent vertaald in het Engels en online geplaatst, heeft de titel, de komende jaren draaien om hardwerkende mensen. Er worden nogal wat zaken benoemd en bekritiseert die door de bestuurders in West-Europa heel anders worden gezien. Orbán neemt het zonder remmingen op voor de hardwerkende Hongaar.

Het gaat wat voorbij aan het doel van dit artikel, te beoordelen wat er wel en niet klopt aan de cijfers en percentages die worden gegeven in de toespraak, het is echter zonder twijfel dat Hongarije in de lift zit en tot de Europese landen behoort die het wel goed doen. Juist daarom is interessant wat de leiding van het land zelf als de oorzaken hiervan ziet en welke bedreigingen men signaleert.

Terrorisme, immigratie

Terroristische organisaties werven strijders onder de immigranten die leven in het westen van het continent, terwijl de zuidelijke grenzen van de EU – inclusief onze eigen staatsgrenzen – worden bestookt door golven van immigratie, in het zicht waarvan gefrustreerde staten en overheden de verliezers zijn.

Bezuinigingen

We hebben daarom het neoliberaal economisch beleid losgelaten, en wellicht deden we dat pas op het laatst mogelijke moment; we hebben de politiek van bezuinigingen losgelaten, juist voordat we hetzelfde lot als Griekenland ondergingen.

Multiculturalisme, Europese cultuur en christendom

Europa staat voor vraagstukken die niet langer beantwoord kunnen worden binnen het kader van het liberale multiculturalisme. Kunnen we mensen herbergen, waarvan velen onder hen de Europese cultuur niet wensen te accepteren, of hen die hier komen met het voornemen de Europese cultuur te vernietigen?

en

…..we laten het waanidee van de multiculturele maatschappij los, voordat het Hongarije in een groot vluchtelingenkamp veranderd, en daarbij het liberale beleid dat niet het algemeen welzijn erkent en de christelijke cultuur als natuurlijk grondslag ontkent – en wellicht de enige natuurlijke grondslag – voor het organiseren van de Europese maatschappijen. We besloten in te gaan tegen de stroom aan oneerlijke aanvallen en beschuldigen, evenals het dogma van de politieke correctheid te verlaten.

Bevolkingspolitiek

Er zijn meer kinderen in het laatste jaar geboren dan op ieder ander moment in de afgelopen vijf jaar. Wat men noemt het vruchtbaarheidscijfer – dat betekent, het aantal kinderen per familie geboren – dat was 1,41 in 2014; dit is op het hoogste niveau sinds 1997, dat is echter nog altijd niet hoog genoeg.

Soevereiniteit

We kunnen niet succesvol zijn wanneer we enkel dienaars kunnen zijn in ons eigen land, wanneer we geen onafhankelijkheid hebben. Nationale soevereiniteit is een fundamentele vraag. Nationale soevereiniteit geeft ons een beter leven, dát is ons kernbelang.