Frank Rennicke-concert: N-VA Sint-Niklaas verspilde al 11000 euro belastinggeld aan advocaten

rennicke-censuur1De lezers van deze website zullen zich herinneren dat REACT en Identiteit door Muziek in december 2014 een geslaagd concert organiseerden met de Duitse zanger Frank Rennicke in zaal Museumtheater in Sint-Niklaas.  Daar was van bij de aanvang niets mis mee: wij vroegen wanneer de door alle belastingbetalers betaalde cultuurzaal vrij was, sloten een contract, betaalden de rekening, Rennicke zong rechtse nationalistische liedjes waarvan wij genoten en het enige kabaal was dat van enkele gefrustreerde linkse mensen buiten.

Maar bij de N-VA van Sint-Niklaas zijn ze blijkbaar nog niet van de schok bekomen.  Eerst was er de N-VA cultuurschepen van Sint-Niklaas, Annemie Charlier, die probeerde het contract te laten verbreken.  Haar houding was een combinatie van onkunde en lafheid:  onkunde, omdat ze blijkbaar als schepen van Cultuur de cultuurpactwet niet kent (die discriminatie van politieke strekkingen verbiedt in cultuurzalen), en lafheid, omdat ze als schoothondje van een SP.a-N-VA-coalitie in Sint-Niklaas gewoon deed wat SP.a-chef Freddy Willockx via de krant geëist had.  Toppunt was dat ze als schepen de avond zelf mee deelnam aan de linkse actie tegen de vrije meningsuiting.

Men zou denken dat ze bij de N-VA van Sint-Niklaas iets zouden geleerd hebben, nadat ze het proces glansrijk verloren en mij 1000 euro rechtsplegingsvergoeding moeten betalen (ik wacht er trouwens nog op).  Maar nee hoor: de N-VA-vertegenwoordigers in de raad van bestuur van het cultuurcentrum betalen nu een duur advocatenbureau om uit te vissen hoe ze in hun reglement een bepaling kunnen doen opnemen, die hen moet toelaten mijn aanvragen te weigeren.  Ook dat is natuurlijk volstrekt in strijd met Grondwet, cultuurpactwet en contractenrecht:  elke student rechten kan hen dat vertellen.  Maar zij blijven koppig betalen aan een advocatenbureau dat hen het tegendeel wijsmaakt…  Intussen hebben ze daaraan al 11.000 euro uitgegeven, en de rekening loopt gewoon verder.  En wie moet dat dan betalen, volgens de vertegenwoordigers van de N-VA in de raad van bestuur van het cultuurcentrum?  De stad.  De belastingbetaler dus…

Hier een uittreksel uit het verslag van die raad van bestuur van 23 februari 2015:

KOSTENVZWACSSIFRANKRENNICKE

Als klap op de vuurpijl legt men in deze korte tekst in alle openheid uit hoe men de wet nog verder wil gaan overtreden.  Wettelijk gezien krijgt een VZW een dotatie van de stad, die enkel voor het afgesproken doel mag gebruikt worden.  Hier heeft men echter illegaal een advocatenbureau ingeschakeld om een illegale contractbreuk tegen mij te organiseren.  Hoe wil men nu die kosten betalen?  Wel, men gaat beweren dat het advocatenbureau daden heeft gesteld die ‘ook andere VZW’s ten goede komen’, en ‘dus’ zou de stad ervoor moeten opdraaien…  Kompleet onwettig, en een aanfluiting van alle regels van behoorlijk bestuur.

Illegale contractbreuk, 11.000 euro belastinggeld verspillen, en nu ook het afwenden van subsidiegelden voor ongeoorloofde bezigheden: de N-VA in Sint-Niklaas draait er allemaal de hand niet voor om, net zoals de SP.a het hen al jaren voordoet.  Wie bij de hond slaapt, krijgt duidelijk zijn vlooien.

 

2 comments

  1. Links en Vrijheid van Meningsuiting zijn overduidelijk “water” en “vuur”, cfr de dolle , politiek-correcte fratsen van het C.G.K.R. !

  2. De NVA heeft voor de verkiezingen alle narcisten tot zich geroepen. De zombie-kiezer heeft de media-hypnose gewillig ondergaan. Als ze wakker worden zitten ze al in de dieperik.

Comments are closed.