Verkiezingsnederlaag bij Statenverkiezingen dreigt voor regering

verkiezingen 2014Op 18 maart mogen alle Nederlandse stemgerechtigden naar de stembus, voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. De laatste gaan over de Waterschappen doorheen het land, de Statenverkiezingen over de bestuurders en vertegenwoordigers in de 12 provincies. De Statenverkiezingen hebben daarnaast invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee ook op de slagkracht van de regering, want wetgeving komt als laatste voorbij de Eerste kamer en kan daar worden tegengehouden.

Een meerderheid voor de huidige regering in de Eerste Kamer zou dus wenselijk zijn, want dat wordt ervaren als een steun in de rug voor het beleid. Evenals natuurlijk de vele banen die zijn te verdelen doorheen het land, wanneer eer een verkiezing wordt gewonnen. Logischerwijs geeft een verkiezingsnederlaag druk op een partij, want er zijn dan minder zetels/banen te verdelen. De huidige regering en met name de VVD van Minister-president Mark Rutte staat al aardig onder druk vanwege het opstappen van een tweetal regeringsleden, na het foutief informeren van de Tweede Kamer.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn dus van belang, wellicht ook voor de koers van de regering. De leden hiervan worden indirect verkozen, want dat wordt gedaan door de direct verkozenen van de verschillende Provincies. Een van de vele laatste peilingen geeft de volgende uitslag;

Echter het zetelaantal verschilt bijna per dag, van vooral de grote partijen en is dus zeer onderhevig aan schommelingen. Wel is duidelijk dat er zes partijen zijn die allemaal groot worden en samen het merendeel van de 75 zetels gaan verdelen. Ook valt de stijging van de liberale pro-EU partij D’66 op, die de afgelopen jaren onder leiding van partijleider Alexander Pechtold is blijven groeien.

Wellicht het meest interessant is dat de regeringspartijen samen in geen enkele peiling ook maar in de buurt komen van een meerderheid. De VVD wordt wellicht nog de grootste, maar met name de PvdA verliest op alle fronten en wordt wellicht zelfs de 5e of 6e partij van het land. Het lijkt erop dat haar kiezers weglopen naar de SP omwille van de kritieken op de bezuinigingen en naar de D’66 vanwege de islamofiele boodschap.

De Partij voor de Vrijheid doet het nog altijd goed, heeft een vaste kiezersachterban en blijft zonder twijfel de belangrijkste oppositiepartij. Ook bij deze verkiezingen blijven de kritiek op de islamisering van Nederland en het bezuinigingsbeleid van de regering speerpunten in de campagne. Hoewel dit nauwelijks een onderdeel is van de beleidstaken binnen de Provincies, heeft dit imago van de PVV veel goede wil onder veel kiezers.

Op woensdag 18 maart mag er gestemd worden voor de Provinciale Staten, pas eind mei zullen deze verkozenen voor de Eerste Kamer kunnen stemmen. We weten dus pas kort voor de zomervakantie hoe de werkelijk verhoudingen zullen zijn.

One comment

  1. was enkele dagen terug in nederland heb daar ook de verkiezingsborden kunnen bekijken Van de affiches van de pvv was weinig terug te vinden , wel kon je merken dat ze telkens overplakt waren door al die andere ”democratische ””partijen ze moeten daar toch echt wel bang zijn van wilders vermits ze niet durven wedijveren met hun tegenstanders!!!!! ‘tja lafheid is van alle tijden !!!

Comments are closed.