Pegida Vlaanderen: even alles op een rijtje

De eerste Pegida-manifestatie is achter de rug en het stof is terug gaan liggen. Tijd dus voor een klein overzicht en enkele verduidelijkingen. Ondermeer over onze bijdrage, de idealen van Pegida, de grillen van De Wever en de Leugenmedia.

Pegida-Spandoek-Verenigd

Rechts Actueel

Vanaf de eerste dag dat Pegida Vlaanderen het levenslicht zag, was Rechts Actueel onrechtstreeks betrokken partij. Dit hoeft niet te verbazen, aangezien we al enige tijd daarvoor regelmatig over Pegida in Duitsland schreven. Onze bewondering was en is groot voor deze burgerbeweging die momenteel terug in stijgende lijn evolueert.

Rechts Actueel nam dan ook graag de spontane taak op zich om de beweegredenen van Pegida Vlaanderen van in het begin toe te lichten. Ook nu nog zal je enkel op Rechts Actueel de enige correcte informatie over Pegida vernemen. Geen leugens uit de reguliere media, maar wél de waarheid. We zullen dit blijven doen en willen zo onze lezers juist informeren.

Niet anti-islam

De grootste leugen die momenteel verspreid wordt is die dat Pegida een ‘anti-islam’-beweging zou zijn. De enige reden waarom men dit in de media beweert is om de polarisatie in de hand te werken. En dat laatste is allerminst de bedoeling van Pegida, integendeel, Pegida ijvert simpelweg voor een leefbare maatschappij. Daarvoor klaagt het uiteraard zaken aan die bij de politiek-correcten ‘gevoelig’ liggen.

Pegida is niet ‘tegen de islam’, neen, Pegida is tegen de uitwassen van de islam die ingaan tegen die zaken waarvoor onze grootouders en overgrootouders voor gestreden hebben. We herdenken dezer dagen met z’n allen de Eerste Wereldoorlog “want die was nodig om onze vrijheden terug te winnen”. Een terechte herdenking dus. Maar wanneer we zien dat een religie een aantal van die vrijheden terug wil afgeschaft zien, dan moet daar tegen opgetreden worden. Of het nu de islam is, het jodendom of eender welke andere religie.

Pegida is meer dan enkel een ‘anti-beweging’. Onze Europese normen en waarden zijn niet langer voor iedereen vanzelfsprekend. De oorzaken daarvan moeten gezocht worden bij een misgelopen beleid sinds de jaren ’60. Dat men met het binnenlaten van honderden duizenden vreemdelingen ook een aantal ‘problemen’ zou binnenlaten, daar stond men toen niet bij stil. Het doel was immers een ‘multiculturele’ maatschappij en daar waren alle middelen goed voor.

Schengen

Vorige week riep Marine Le Pen van het Front National op tot het sluiten van de Europese binnengrenzen. Ook Pegida is voorstander van het tijdelijk opschorten van het zogeheten Schengen-verdrag, dat het vrij verkeer van mensen en goederen binnen het Schengen-gebied garandeert. Dit gebied omvat het grootste deel van Europa. Met het opschorten van dat verdrag zouden onder andere terugkerende jihadstrijders niet zomaar ons en andere Europese landen binnen geraken.

Het mag duidelijk zijn dat religies die niet uit Europa afkomstig zijn minder manifest aanwezig zouden zijn op Europees grondgebied, zonder de massa-migratie richting ons continent. Overdaad schaadt en dat geldt evengoed als het over migratie gaat. Dat een religie zich begint op te dringen heeft in se niets te maken met de religie an sich, maar wél met de hoeveelheid aanhangers van die religie binnen een bepaalde regio, ergo de beleidsmakers zijn de grote schuldigen in heel dit verhaal.

Pegida is in feite ontstaan tegen de overvloed aan asielzoekers op Duitse bodem. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien en kenden vorig jaar een absoluut hoogtepunt (lees historisch moreel dieptepunt). Dàt is ook de reden dat Pegida er weet te overleven: niet het probleem, maar wél Pegida wordt aangepakt. De islamisering is er bijgekomen gezien de actuele gebeurtenissen. De aanslagen door moslims op Europese bodem volgen elkaar vrij snel op en de beleidsmakers schijnen daar in de perceptie niet veel aan te willen veranderen, integendeel, de blanke Europeanen krijgen de schuld van aanslagen op hun eigen erfgoed. Een vreemde situatie.

ISIS

Uiteraard is het prioriteit om ISIS te bestrijden en te vernietigen. Dat deze gekken met de islam niets te maken zouden hebben is natuurlijk gelogen, maar we begrijpen wel dat er een wezenlijk verschil is tussen Fatima aan de schoolpoort en Jihadi John die kelen oversnijdt. Dat de hele islam echter door de daden van ‘John’ scheef bekeken wordt, mag echter niemand verwonderen. Tenslotte leest deze messentrekker evengoed de koran en andere gemeenschappelijke lectuur dan Fatima.

ISIS is één van de excessen van de islam. Net als Boko Haram trouwens. Maar evengoed zijn het verplichten van het dragen van een hoofddoek of het organiseren van gescheiden zwemmen voor vrouwen en mannen excessen van de islam. Of wat te denken van halal-voedsel in het gemeenschapsonderwijs, het weghalen van het kruis van de mijter van de Sint en zovele andere zaken die we de afgelopen decennia met z’n allen hebben ‘aanvaard’.

Het verschil? Deze laatste voorbeelden komen van de zogenaamde gematigde islam. Met andere woorden de islam van Fatima aan de schoolpoort. En we moeten dat aanvaarden ‘uit respect voor andere religies’. Dat respect is momenteel echter eenrichtingsverkeer. Het weghalen van het kruis van de mijter van de Sint is immers respectloos voor de vele katholieken in dit land en elders. En dan moet je niet verschieten dat er een polarisatie ontstaat in de maatschappij.

De Wever

En dat laatste wordt net Pegida aangewreven, terwijl Pegida niet meer is dan de spreekbuis van de gefrustreerden. Gewone mensen die een rustig leven willen, wars van alle wereldproblemen. De Vlaming is geen racist. Moest dat wél zo zijn, dan waren er niet zoveel voorzieningen die louter voor het welzijn van vreemdelingen dienen. Het minderhedenforum, Kifkif, het voormalige CGKR en noem maar op… De Vlaming vraagt niet meer en niet minder dan dat nieuwkomers en derde of vierde generatie vreemdelingen zich schikken naar onze normen en waarden.

Het zijn echter de politieke partijen, met als megafoon de media, die graag zelf de perceptie in leven houden dat wij allemaal racisten en extreem-rechtsen zijn. Het spelletje van De Wever om de Pegida-bijeenkomsten keer op keer te verbieden speelt in deze kaart. Volgens hem is Pegida immers een beweging die via een omweg het Vlaams Belang terug op de kaart moet zetten. Dat zijn optreden echter net dàt door hem bestreden effect zou kunnen teweeg brengen, laten we even terzijde. Jammer ook dat daarvoor zelfs Doorbraak wordt misbruikt om Pegida af te schilderen als een bende marginalen.

Het volk dat aanwezig was aanstaande maandag was overigens maar voor een deel Vlaams Belang-publiek. Door het partijbestuur van het Vlaams Belang werd immers beslist niet voor de bijeenkomst op te roepen “aangezien die verboden was”. Een vreemde houding voor deze partij moest die een aandeel hebben in de organisatie en de uitvoering van Pegida. “Maar de woordvoerder is toch bestuurslid van VB Deurne?” Ja, maar daar stopt het ook. Ook verschillende N-VA-leden kwamen de organisatoren feliciteren voor de geslaagde bijeenkomst.

De Leugenmedia

Pegida is met andere woorden geen anti-islambeweging en nog minder een Vlaams Belang-kindje. Pegida is heel wat anders dan dat. Pegida verzamelt misnoegden en hoopvollen. Mensen die een aantal zaken beu zijn, maar wél hoop hebben op een betere toekomst voor Europa. Het is overigens veelzeggend dat Pegida zich zou moeten concentreren op verantwoording in plaats van de boodschap die ze wil uitdragen.

En de media spelen hierin een erg vuil spel. Het beste voorbeeld is de poging om van Pegida een soort neonazi-beweging te maken. Zowel in Duitsland als hier in Vlaanderen past men deze tactiek toe. Het is vreemd – maar ook kenmerkend – dat men als media bewust op zoek gaat naar die enkele individuen die er ‘anders’ uitzien dan de overgrote meerderheid van Pegida.

De twee Nederlanders die nu kop van jut zijn – en blijkbaar de verpersoonlijking belichamen van Pegida Vlaanderen –  zijn slechts twee van de 227 geïdentificeerde pegida-manifestanten. En ja, ook voor hen zal de Pegida-advocaat het nodige doen. De twee gearresteerde skinhead-achtige types daarentegen zijn een ander verhaal. Toen alles al wat stil geworden was doken ze plots op en maakten ze, een Vlaamse leeuwenvlag vasthoudend, een hoop kabaal. Uiteraard voorzien van een frisse Jupiler in de hand.

Net daarvoor had de politie alle media naar één uitgang van het plein gedreven. Na een minuutje doken er een vijftal agenten in burger op en leidden de twee lawaaimakers af. Waar stond echter de combi waarin de twee werden neergezet? Uiteraard te midden van de meute mediamensen. Agents provocateurs of niet, we zullen het nooit weten, maar de Gazet Van Antwerpen maakte dankbaar gebruik van deze arrestatie en plaatste over de halve voorpagina de foto van de arrestatie van de ‘skinheads van Pegida’. Een triest voorbeeld van totaal foute, doch bewuste beeldvorming.

Conclusie

Wie Pegida vanaf het begin volgt, weet dat het veel volk op de been kan brengen en dat het een gat in de rechtse markt is, dat aan sneltempo gevuld geraakt. Dat deze tendens voor de nodige zenuwachtigheid leidde en nog steeds leidt, bewijzen de krampachtige reacties van de regerende politiekers. Eveneens genieten alle media van de negatieve aandacht die ze enigszins nationalistisch voelende burgers kunnen geven.

Hoe het verder gaat lopen, weten we uiteraard niet. Het buikgevoel zegt ons wel dat Pegida ook in Vlaanderen nog kan groeien, al zal het niet gemakkelijk opboksen zijn tegen de politiek en de media. Tegen die eerste al zeker niet omdat Pegida een indicatie zou kunnen zijn van de steken die de beleidsmakers zelf hebben laten vallen en een bok in het nauw maakt vreemde sprongen.

Pegida is dan ook effectief het volk. Voor een beter Europa, gestoeld op historisch gegroeide normen en waarden. Voor het tijdelijk sluiten van de grenzen om zo het terrorisme op Europese bodem tegen de gaan en uit te roeien. En voor een wereld waar religies en de staat wel degelijk gescheiden zijn. Op papier én in de realiteit.

Dàt is waar Pegida voor staat. Al de rest zijn leugens.

6 comments

 1. PEGIDA schrijft zich in, in een eeuwenlange traditie van ; de Kruisvaarders, Roland de Roncevaux, Karel Martel, De Spaanse Reconquista, het herhaald Beleg van Wenen, de Slag van Lepanto etc… om in een EUROPEES Europa EUROPESE waarden en geplogenheden te verdedigen tegen islamiserende infectie. Wij hebben helemaal geen behoefte aan een Vlaamse Kalifaat-kolonie van Saudi-Arabie met Meccantwerpen als metropool en Sharia, halal voeder en drank, clitoridectomy , ONgelijkheid man-vrouw , verplichte hoofddoekdracht etc……Wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover onze nazaten en NIET tegenover neo-Saraceense fanatici die proberen ons HUN flauwekul-tuur en maatschappijmodel te dwangvoederen, ook via OVERgesubsidiëerde paarden en veulens van Troje , met politiek benoemden volgestouwde massa “steunpunten” der vreemdelingenINDUSTRIE. Wij worden zelfs geacht het als “normale gang van zaken” te beschouwen dat de overheid discriminatoir geen “Meerderhedenforum” subsidiëert maar WEL een “Minderhedenforum” ,dat zich als uitermate islamofiel presenteert , te lezen aan het hoogst bedenkelijk propogandistisch geschrijvel van hun opperhoofd in PoCo magazines.

 2. Gezien gewelddadige acties in België door allerlei links gespuis en vakbonden politioneel en gerechtelijk ongestraft blijken te zijn, zelfs niet verboden, dringt de oprichting van een vernieuwd VMO zich op. Graag zou ik de reactie willen weten van de “democratische partijen” en reden waarom dit niet zou mogen bestaan. Beginnen met NVA, PVDA, GROEN.

 3. Niet tegen islam, wèl tegen de uitwassen van islam?

  Wat mogen die ‘uitwassen’ dan wel wezen, die niet in koran en aanverwante mohamedaanse geschriften voorgeschreven worden en mohamed de karavaanrover ‘t grote voorbeeld gegeven heeft?

 4. ALS Gent
  Pegida Vlaanderen, marginaal maar toch gevaarlijk

  Zo denke de Linkse rakkers er over , zoals ik hen al schreef zitten ze met een EI en geven blijkl aan ongerustheid, zie ook bericht ” wij gaan Belgie plat leggen ” een lieve donkere heeft er deugt aan om ons te Linchen, waar is Bart De Wever aan welke kant staat hij ??

 5. Mooi artikel. Als VB stemmer zal ik Pegida als een volkse protest-beweging zien, en niet als een verlengstuk van mijn partij.

Comments are closed.