Selectieve terreurdreiging: stadhuis ter beschikking van groot publiek, maar Pegida mag niet betogen

AntwerpenStadhuisHet Antwerpse stadhuis bestaat 450 jaar en dat moet gevierd worden. Terecht natuurlijk, maar toch wat vreemd dat dat überhaupt kan, net nu er een terreurdreiging niveau 3 van kracht is. Moet je dan net niet uw meest gevoelige plaats van de stad extra beschermen in plaats van het open te stellen voor het grote publiek?

Niet dus. Vrijdag werd het feestjaar op gang getrokken. De Wever en andere hoogwaardigheidsbekleders aten hapjes, dronken een glaasje en zongen ongetwijfeld een Antwaarps lieke. Allemaal heel schoon, maar weinig consequent. “Vanaf zaterdag kunnen bezoekers overigens in het bekendste huis van ’t stad ook op café gaan. Op zondag starten de rondleidingen ‘450 jaar stadhuis.

Hallo? Het stadhuis staat momenteel ter beschikking van de man in de straat, dus voor iedereen met slechte en evenzeer met minder slechte bedoelingen. Open deur, weet je wel? En dat terwijl De Wever diezelfde man in de straat wijsmaakt dat het te gevaarlijk is om een vreedzame Pegida-manifestatie te houden op amper 100 meter van datzelfde stadhuis. Een kaarske branden en naar een toespraak of twee luisteren, meer niet. (klik hier voor meer info)

Zo zie je maar waar de werkelijke reden van het verbieden van de Pegida-manifestatie gezocht moet worden: kritische stemmen de kiem in smoren. De mooie praatjes van de N-VA-burgemeester zouden weleens verstoord kunnen worden en dat kan uiteraard niet! Want wanneer er een terreurdreiging niveau 3 van kracht is en daarvoor een vreedzame bijeenkomst niet kan plaatsvinden, dan open je niet de deuren van het gebouw dat symbool staat voor het hart van de Stad Antwerpen.

Er zijn vreemde zaken aan de gang in de grootste stad van Vlaanderen, zoveel is zeker! Maar erg democratisch kan je het niet noemen.

9 comments

  1. Bart De Wever laat de joodse wijk bewaken door paras en verbiedt een vreedzame betoging tegen de islam. De islam is het grootste gevaar voor onze maatschappij. Het verleden heeft dit al bewezen zoals de aanslagen in Amerika op de WTC torens en de onthoofdingen door isis

  2. met dank aan de vele vlaams blokkers en vl belangers die omwille van de smeer zijn overgelopen en in de wever de redder van het vlaamse volk hebben gezien!!!!!! zij zullen deze avond de daadkracht van hun nieuwe leider zelf kunnen aanschouwen en misschien gezamenlijk en in koor zingen ….daar staat hij ….en zo veel valsheid heb ik daar nog nooit gezien ……….

  3. Het ware gelaat van onze grote democraat en voorvechter voor de vrije mening, angsthaas voor de Islam en de zoveelste verrader van Vlaanderen zijn naam: Bart de wever. heb het altijd gezegd de NVA is nog erger voor Vlaanderen dan de andere partijen. Het overschotje van de VU is een pest voor Vlaanderen geworden.

  4. Waarom mocht de recente pro-Palestina betoging van Abou Jahjah dan WEL doorgaan, dan was er toch ook al “dreiging van niveau 3” ???? Politiek-correcte TWEEZAKKERIJ van BDW ?

  5. “Terreurdreiging niveau 3” ? Als BDW para’s kan inzetten om het joodse bevolkingssegment te beschermen, cfr de terreur in Brussel, Parijs en Copenhagen, kan hij dat toch OOK om de PEGIDA betogers tegen gauchistische, islamofiele SELECTIEF “verdraagzamen”(sic) te behoeden voor hun politiek-correct ontaarde gewelddaden of zou BDW dan ons, Goyim , willen discrimineren op basis van “ethnisch, culturele, religieuze afkomst”. Neen toch ????????

  6. En die man, Bart de Wever, heeft het aangedurft zijn partij een “Nieuwe Vlaamse Alliantie” te heten. Het ziet er echter naar uit dat hij binnenkort zijn NVA zal moeten herdopen in NIA, Nieuwe Islamiische Alliantie. De Heer De wever is nochtans iemand die, als leider van de grootste Vlaamse politieke partij, zijn verantwoordelijkeden opneemt, doch helaas niet tegenover zijn eigen Volk, zijn eigen bloed, de eigen religie en de eigen cultuur, maar wel tegenover zijn partij haar geheime geldschieters en de leden, aan wie, bij wijze van “beloning” postjes en privilegies heeft uitgedeeld. . Nu hij aan de ruif zit is de toekomst van het Vlaamse volk, het overleven van haar cultuur, het voortduren van haar Rechtsstaat, , haar economische welvaart, haar ONAFHANKELIJKHEID hem al lang onverschillig Zijn enige bekommernis is nog het consolideren van zijn partij en het behoud van de zelfverrijkende postjes” die ze heeft bemachtigd. In die context vormen stromingen zoals PEGIDA natuurlijk.echt te vrezen bedreigingen, en vandaar ….. . De beslissing van PEGIDA,, om i n weerwil van het verbod, toch te betogen is volledig wettelijk onderbouwd gezien het hier gaat om een bestuurlijke beslissing die niet aan de bestuursrechtelijke condities van het administratief onpartijdig oordeel, vuldoet en dat een discriminatoir machtsmisbruik is, en een schending van het grondwettelijk recht om vreedzaam te betogen. Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verbiedt zulk een handerwijze. Dat de Antwerpse politie niet in staat zou zij bij gewelddadige tegenbetogingen (die volgens de wet ook vreedzaam moeten zijn) te beheersen is een drogreden en als zodanig niet het probleem van het VREEDZAAM, GEWELDLOOS demonstrerende EGIDA. Good Luck, Egida!

  7. Bart Herman die zijn liedje zingt ” Bartje is een leuke naam ” efkes veranderen ” Bartje is een Leugenaar ” dat is het lied dat bij BDW past, Ik denk dat er volgende verkiezingen gelijk de welke er een tweede ZWARTE ZONDAG zal zijn?? denken jullie niet ??

  8. Schandalig dat een vreedzame betoging door zogezegde Vlaams Nationalistische bestuur niet mag doorgaan in Antwerpen Met Filip Dewinter zou dat onmogelijk zijn

Comments are closed.