Bart De Wever verbiedt PEGIDA-betoging, PEGIDA gaat maandag toch betogen

pegidaBart De Wever heeft vandaag aan PEGIDA Vlaanderen laten weten dat hun manifestatie van maandag e.k. om 20 uur op het Conscienceplein verboden wordt.  Er worden daarvoor een heleboel drogredenen ingeroepen, de ene al gekker dan de andere; zo zou de manifestatie een ‘aantrekkingspool zijn voor tegenmanifestanten’.  Ja, dat kan best zo zijn;  en wat dan nog?  Een vreedzame bijeenkomst kan enkel verboden worden indien er geweld zou uitgaan van de deelnemers zelf, niet omdat mogelijke tegenbetogers zouden kunnen opdagen.  Als De Wever daar echt voor vreest, dan moet hij elke kant zijn eigen parcours of plek geven, en dan is het de taak van de politie, elke partij haar eigen plek te geven en beide uit elkaar te houden.  Als de Antwerpse politie denkt dat niet te kunnen, dan kan men de reserve van de federale politie te hulp roepen; en als die het niet kunnen, dan kan zelfs het leger ingezet worden.

PEGIDA laat dan ook vandaag in een persbericht weten, dat het toch zal manifesteren:

“Vandaag werd aan Pegida Vlaanderen officieel gemeld dat de betoging van 2 maart op het Conscienceplein te Antwerpen wordt verboden. Dit reeds voor de derde keer op rij!

De argumentatie van het stadsbestuur omvat, kort gezegd, dat er teveel gevaarlijke groepen zouden onderdeel uitmaken van onze manifestatie en dat dit eveneens een aantrekkingspool zou zijn voor moslimextremisten en links-radicalen. Ze vinden het risico op confrontaties te groot.

Pegida Vlaanderen vindt dit een belediging aan het adres van onze organisatie en aanvaardt bijgevolg de weigering niet!
Wij willen en zullen vreedzaam demonstreren, ook al is er nu dit verbod. We zullen daarbij elke confrontatie met mogelijke tegenbetogers consequent uit de weg gaan.

Het argument dat we een aantrekkingspool zijn voor extremisten uit links-radicale of islamitische hoek lijkt ons nogal evident. Daardoor bestaat onze organisatie juist: omdat we weigeren ons te onderwerpen aan de islam of aan het linkse multicultureel dogma. Ons verbieden deze mening te uiten, juist omdat ze mogelijks weerstand oproept vanuit die hoek is, ons inziens, een bewijs dat ons stadsbestuur, met Bart De Wever op kop, bang zijn van de islam en van links.
Zij bewijzen op overtuigende wijze dat Pegida Vlaanderen gelijk heeft, waarvoor nu reeds onze dank!

Ondanks dit verbod zullen we toch blijven oproepen om de betoging van 2 maart om 20 uur op het Conscienceplein te laten doorgaan.
Pegida Vlaanderen wijkt niet voor de islam en zal, vreedzaam en beschaafd, zijn mening uiten.

We weten wat de risico’s zijn, maar arrestaties en boetes zullen ons niet weerhouden om op te komen voor de vrije meningsuiting en tegen de islamisering. Tevens zullen we strijdvaardig blijven opkomen voor het behoud van onze Europese waarden, normen en tradities.

WIJ ZIJN HET VOLK!

Rudy Van Nespen, Namens Pegida Vlaanderen”

verbod pegida bart de wever

pegidaDe Facebook´pagina van PEGIDA Vlaanderen telt intussen meer dan 8000 volgers, en 300 mensen hebben zich aangemeld voor deelname aan de betoging.

In een uitgebreide tekst, die we hieronder afdrukken, geeft het Juridische Team van PEGIDA intussen richtlijnen aan de achterban over hoe zich maandagvond 2.03 te gedragen.  Samengevat vraagt PEGIDA de mensen zich vreedzaam en geweldloos op te stellen; op geen enkele wijze geweld te plegen tegen of verzet te bieden tegen de politie; zich tot aan 20 uur zo dicht mogelijk naar het Conscienceplein te begeven; om 20 uur stipt luidkeels tot protest en actie over te gaan; een eventuele administratieve aanhouding door de politie rustig te ondergaan; te weigeren eender welke verklaring af te leggen. Het innen van GAS-boetes wordt zeer onwaarschijnlijk geacht, vermits de wetgever de GAS-boetes nooit bedoeld heeft om het uiten van een mening te bestraffen.

 GOEDE RAAD VAN DE PEGIDA-ADVOCAAT

Via Facebook roept PEGIDA op om op straat te komen op maandag 2 maart op het Conscienceplein in Antwerpen. Door de oprukkende islamisering in ons land geeft het stadsbestuur geen toestemming. Als bevriende advocaten van PEGIDA antwoorden wij graag op de vraag: Waar moet je nu op letten volgende maandag 2 maart?

Voorafgaand aan 20 uur op of rond het Conscienceplein

Het Conscienceplein maakt deel uit van de openbare weg van de stad Antwerpen en dus mag iedereen daar een avondwandelingetje over maken. U kunt daar dus als burger rondwandelen, alleen of in groep: dat mag. De politie mag u in principe niet zonder reden lastig vallen. De politie mag u wel om uw identiteitskaart vragen, die moet u bijhebben en tonen.

De politie kan u vragen wat u daar komt doen. In dat geval kunt u naar waarheid verklaren, dat u een avondwandeling maakt en de prachtige gebouwen aan het Conscienceplein komt bewonderen. Die zijn erg mooi en dienen dus ook langdurig bewonderd te worden. De politie kan u niet verplichten, slechts kort naar gevels te kijken; u mag op het Conscienceplein blijven zolang u dat wenst.

De uitzondering vormt een eventueel samenscholingsverbod. Voorlopig is dat er echter nog niet: we volgen de situatie aandachtig op. Indien er een samenscholingsverbod is vanaf 5 personen dan gaat u rondwandelen met maximaal 4 personen.

De politie kan ervoor kiezen het Conscienceplein af te sluiten. In dat geval raden wij u aan, om 20 uur zo dicht mogelijk tot aan het Conscienceplein te komen, en de gebouwen rond het Conscienceplein te bewonderen. Ook dat is niet verboden, het is toegelaten, en de politie mag u niet lastig vallen: u hebt het recht op de openbare weg (op de voetpaden) te staan, alleen of in groep, waar u dat wilt en zo lang als u dat wilt.

De politie mag u administratief aanhouden indien u de openbare orde verstoort of indien zij het vermoeden heeft dat u dat gaat doen. Elke vorm van affiches, pamfletten, spandoeken, vlaggen etc. dient dus zeer goed verborgen gehouden te worden tot 20 uur.

De politie mag u steeds gerechtelijk aanhouden indien u een misdrijf pleegt, en misdrijven zijn: belediging, smaad, bedreigingen, elke vorm van duwen of trekken naar de politie, elke vorm van geweld. De richtlijn van PEGIDA is: geef de politie voor 20 uur geen enkele aanleiding tot arrestatie, maar ‘stand your ground’ en ga niet in op verzoeken om weg te gaan, door te lopen, naar huis te gaan. In een vrij land beslist niet de politie waar een burger zijn avondwandeling maakt, maar de burger zelf.

Om 20 uur op of rond het Conscienceplein

Om STIPT 20 uur gaat PEGIDA over tot actie. Op dat ogenblik worden plakkaten, affiches, spandoeken en vlaggen boven gehaald en worden slogans geroepen als ‘wij zijn het volk’ en ‘terrorisme moe, grenzen toe’. Roep zo luid mogelijk, manifesteer mee, maak het protest massaal en duidelijk! Op basis van de Grondwet hebt u als burger het volste recht om vreedzaam uw mening te uiten. Het roepen van slogans, het tonen van affiches is een geweldloze actie en wordt dus door de Grondwet beschermd.

De politie mag u vanaf dat ogenblik administratief aanhouden omdat u zogezegd ‘de openbare orde verstoort’. U mag daarbij geen enkel verzet plegen, door bv. duwen of slaan, maar u mag wel vreedzaam een andere houding aannemen, zoals bijvoorbeeld het rustig gaan zitten op de grond of het in elkaar haken van armen. Bij een dergelijke administratieve aanhouding zal de politie u wegvoeren naar een politiekantoor in de buurt of kort vasthouden in een in de buurt geparkeerde politiewagen; dit geeft GEEN aanleiding tot enige vervolging of veroordeling en leidt ook NIET tot een vermelding op uw strafblad. Zolang u geweldloos blijft riskeert u dus NIETS.

Er zal u dan gevraagd worden een verklaring af te leggen. Wij raden u aan geen verklaring af te leggen, en u zegt dan: ‘Ik wens geen verklaring af te leggen.’ Dit wordt op een papier genoteerd, en u ondertekent dit onderaan voor akkoord. Het feit dat u geen verklaring aflegt kan op geen enkele manier tegen u gebruikt worden; laat u dus niet intimideren. Vooral vragen als ‘hoe u naar Antwerpen kwam’, ‘met wie u daar was’, ‘op welke oproep u reageerde’ beantwoordt u beter niet. U hoeft geen enkele verdere vraag te beantwoorden. Indien u toch iets meer wenst te verklaren, dan raden wij u aan enkel te verklaren: ‘Ik was in Antwerpen om er een avondwandeling te maken.’ In géén geval verklaart of ondertekent u zelf dat u aan ‘een manifestatie’ deelnam.

Uw verklaring kan later belangrijk zijn, want het is mogelijk dat de stad Antwerpen zal proberen mensen een zogenaamde GAS-boete aan te smeren. Wij achten de juridische grondslag van een dergelijke poging bijzonder twijfelachtig, omdat de GAS-boetes wettelijk voorzien zijn om pakweg sluikstorten aan te pakken, en nooit bedoeld zijn om het uiten van een mening te bestraffen. Maar alleszins is een verklaring ‘ik wens geen verklaring af te leggen’ het beste, omdat dit uw advocaten later alle ruimte voor verdediging geeft.

Via onze facebookpagina zullen wij, de bevriende advocaten, de procedures aandachtig volgen, tips geven, en desnoods modellen ter beschikking stellen voor het aantekenen van beroep. Maar zover zijn we nog niet, en maandag geldt dus eerst de belangrijkste opdracht: geweldloos en verenigd de straat op tegen islamisering!

Het Juridisch Team van PEGIDA

10 comments

 1. Ik zag de slogan OPROTTEN in een betoging van Pediga VL. Dit is onverantwoord en gaat in tegen de geest van Dresden. Oproepen voor een verboden betoging is eveneens onverantwoord.

 2. Ik heb het altijd gezegd, de rol van Vlaams Belang is nog lang niet uitgespeeld. Eens vallen alle maskers af, en kunnen we terugkomen tot de essentie. Baas in eigen land.

 3. N.a.v. de afgelaste Pro Patria wandeling in Gouda NL. wil ik toch wel even vermelden dat ik PAF sta! Hoe is dit mogelijk!
  En als die moslems ‘dreigen’ de 18e maart de Nederlanders te verbieden te gaan stemmen en de stemlokalen dreigen te bezetten, dan gaan wij ook maar NIET STEMMEN?

  Kunnen we niet beter al gelijk maar zelfmoord plegen, dan hoeven we dat niet aan die moslems meer over te laten!

  Ik begrijp het gevaar wel degelijk maar dit is toch te gek om LOS te lopen, er moet JUIST gedemonstreerd worden zoals PEGIDA DRESDEN OOK doet en blijft doen…

  Dit is het hoofd al in de schoot leggen en ‘de moslem’ heeft gewonnen en dit gedrag had ik juist NIET van Bart de Wever verwacht!

  Wel Vlaanderen voor elkaar zien te krijgen maar dat de fundamenten daarvan door de ‘moslems’ ondergraven worden ziet hij niet?

  Dit kàn ik niet begrijpen en ik hoop dan ook dat er massaal avondwandelingen gemaakt worden waardoor de laffe onderdanige dhimmie-houding naar ‘de moslems’ ophoudt vertoont te worden!

  Denken jullie nu ècht dat dàt ‘de moslem’ doet inbinden?
  Het zal alleen nog maar èrger worden, dat kun je toch overal ZIEN hoe dat in zijn werk gaat en daar zouden wij als ‘HET VOLK’ daar aan moeten bijdragen? Ons bij neerleggen?

  Wat hèbben wij voor ‘overheden’? Laf en ruggengraatloos!

 4. Zijne Burgemeesterlijke Vermagerdheid BDW kan de PEGIDA betogers toch ook evenzeer door para’s laten beschermen tegen terreur net zoals hij die bescherming WEL het aan het joodse bevolkingssegment gunt, na wat er in Brussel, Parijs en Copenhagen gebeurd is ! Of…..zou BDW willen “discrimineren op basis van origine” ????? Neen toch !

 5. gaat die actie in Sint-Niklaas dan niet door?
  het zou wel stom zijn om daar tegelijkertijd ook actie te voeren …

 6. waarom niet voor zijn huis gaan betogen ???? Daar is toch beveiliging genoeg ook door u en mij betaalt ????????

 7. Ik heb het reeds duizenden keren gezegd: De(B)wever is gene echten Vlaming. Broekschijter eerste klas voor links en Abu-Kaka vrienden.

 8. Misschien kan BDW de agenten en gepantserde voertuigen inzetten om de veiligheid van de demonstranten te garanderen, hij had hen tenslotte ook nodig voor z’n eigen veiligheid op z’n skireisje.

Comments are closed.