Subsidiespons Bert Verhoye dankt zijn sponsors: ‘Vlaams slavenvolk’

zwartekomedieuitzelfbevredigingKent u Bert Verhoye? Wellicht niet, want de man heeft in zijn leven nog nooit iets nuttigs verricht. Toch heeft hij al veel van uw belastinggeld gekregen. En hij is van plan om dat te blijven doen. Net als alle andere rood-groene subsidiesponzen is hij daarvoor héél dankbaar ten overstaan van het Vlaamse volk dat hem betaalt: ‘ een slavenvolk’, zo klinkt het.

Bert Verhoye slaagde erin zich in de jaren ’70 even in de belangstelling te werken door een toneelstuk te maken dat de draak stak met één van de grote historische voormannen van de Vlaamse vrijheidsstrijd, Cyriel Verschaeve. Enkele Vlaamsnationalisten maakten de fout in de val te trappen en daartegen te protesteren, en zo werd Verhoye uitgeroepen tot Eeuwige Held van Linksch Vlaanderen.

Sindsdien hoefde Verhoye eigenlijk niet meer te werken. Als Held van linksch Antwerpen werd hij door het rode stadsbestuur vertroeteld en kreeg hij een eigen theatertje, in een eigendom van de stad, alwaar hij dik gesubsidieerd toneelstukjes mocht opvoeren die geen hond interesseerden. Als volleerde links subsidiespons wist Verhoye daarbij steeds met de rood-groene wind mee te draaien: als links tegen de raketten was, dan maakte Verhoye iets tegen de raketten; als links tegen het Vlaams Blok was, dan schreef Verhoye iets tegen het Vlaams Blok.  (Alle pogingen ten spijt weigerde het VB in te gaan op zijn provocaties.)

Maar aan alle mooie liedjes komt een eind: nu de socialisten er ook in Antwerpen in geslaagd zijn al het geld van een ander op te maken, moet er bespaard worden. En dus heeft de stad Antwerpen eindelijk beslist om Verhoyes inteelt-theater niet langer belastinggeld te geven. Is Verhoye nu dankbaar vanwege al dat geld dat hij al die tijd van de gewone kleine man gekregen heeft? Oordeel zelf en geniet mee: ‘ De Vlamingen zijn een grimmig slavenvolk dat geen satire lust’. Oeioei, dat klinkt toch een beetje verzuurd, verkrampt, onverdraagzaam, en misschien zelfs een beetje polariserend en wij/zij-denkend, Bert. Als de subsidies niet meer binnenkomen is het laagje ‘tolerant’ vernis blijkbaar snel verdwenen, en blijft enkel het chagrijn en de haat van het Miskende Genie…

 Spijtig genoeg zijn er in Vlaanderen nog altijd teveel subsidiepotjes voor linkse hobby’s, en dus mag Verhoye dromen van een nieuwe geldbron. ‘Binnenkort bekijken ze met minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) hoe De Zwarte Komedie kan overleven tot de volgende subsidieronde (subsidieaanvragen voor de subsidieperiode 2016 – 2020 moeten ingediend worden op 1 oktober 2015, nvdr.) en dan de sociaal-artistieke en/of receptieve kaart trekken”, zo klinkt het in het linkse weekblaadje Kack. Meteen krijgen we een inkijk in de rotte rood-groene subsidiezwendel: als de ‘culturele’ haring niet meer braadt, dan roepen we onszelf uit tot ‘sociaal’ project en proberen we op die manier de belastingbetaler te pluimen. Altijd prijs, altijd gewonnen!

Wij zijn alleszins tevreden met één ding: met of zonder subsidies, aan de enkels van een Verschaeve zal Verhoye nooit komen, hoe krampachtig hij ook probeert te springen.

One comment

  1. Geen subsidies voor politiek-correcte propaganda geserveerd als “KULtuur” !

Comments are closed.