VoorpaginaAls een extreemlinkse aanhanger van Stalin, Mao, Fidel Castro, Kim Il Sung en andere zulke fraaie heerschappen samen met nog een paar acolieten een groep zou oprichten die elk jaar een ‘vredesloop’ zou organiseren, zou u dat zomaar sponsoren? Allicht niet. Toch doet de Stad Ieper dat al 14 jaar. Door logistieke ondersteuning en via geld van het ‘Vredesfonds’ uit belastinggeld geeft zij de organisatie in kwestie ook een schijn van eerbiedwaardigheid mee waardoor deze weer andere sponsors, goedmenende vrijwilligers en sporters kan aantrekken.

 De hele kommunistische PVDA-maskerade werd blootgelegd door VB-gemeenteraadslid en fractieleidster Nancy Six. Zij wil dat de stad de steun aan het ‘Käthe Kollwitz Collectief’ (organisator van de Vredesloop) stop zet.

De Vredesloop werd voor het eerst georganiseerd in 1996 in Koekelare (West-Vlaanderen). Drijvende kracht was de organisatie Fire Gym uit Molenbeek (Brussel). Dit “Sport- en Actiecentrum voor het Volk en het Welzijn van het Kind” is een mantelorganisatie van de PVDA/PTB; Er worden o.a. gevechtsporten geleerd aan jonge allochtonen (boksen en Braziliaanse Jiu Jitsu).

Voor de tweede editie van de vredesloop werd het Käthe Kollwitz-Collectief (KKC) opgericht en begon de eigenlijke telling (vandaar dat we nu anno 2014 de 18de editie hebben). Een van de medestichters is Jan Hasaers, kandidaat op de PVDA-kieslijst.

In 1998 gaat dan de tweede officiële editie door. Eén van de begunstigde projecten is… het sportcentrum “Fire Gym”. Na de wedstrijd volgt een debat met o.a. PVDA-man Jan Hasaers en de Waalse ‘journalist’ Michel Collon, die werkte voor… het PVDA-weekblad “Solidair”.

1999: de derde editie valt op door een delegatie Cubaanse en Filipijnse jongeren. Fire Gym mag in de sporthal van Koekelare enkele demonstraties houden. Verantwoordelijken zijn Paul Decroos uit Tielt (http://west-vlaanderen.pvda.be/contact/print.html) en Erwin Carpentier (http://cubanismo.net/cms/nl/shop/cuba-met-syndicale-groeten) die regelmatig stukjes schrijft voor Solidair en de PVDA-mantelorganisatie ‘Initiatief Cuba Socialista’ (ICS). (Bron: Het Nieuwsblad, “Lopen tegen oorlog en armoede”, 21/10/1999).

2000: de show wordt gestolen door de Cubaanse atlete Ana Fidelia Quirot. Zij mag in een artikel in het Vredesloopkrantje met de titel “Cuba Vencera” (overgenomen in Solidair) haar gal spuwen over de VSA en de NAVO en met lof zwaaien over de communistische dictatuur in Cuba. Interviewer is Geert Vanlangendonck (http://pvda.be/kandidaten/11-geert-vanlangendonck ). Later was Quirot aanwezig op het Ché-presentefeestje van ICS (Initiativo Cuba Socialista) en PVDA-mantelorganisatie INTAL (http://www.intal.be). In het Vredesloopkrantje vinden we ook een lovend artikel over de marxistische PKK-terroriste Fehriye Erdal (http://nl.wikipedia.org/wiki/Fehriye_Erdal).

2001: door het wegvallen van enkele sponsors (o.a. het Rode Kruis) en een dalend aantal deelnemers beslissen de organisatoren om naar Ieper te verhuizen. De Ieperling Geert Vanlangendock (lokale kopman PVDA) wordt nu de drijvende kracht. Zij krijgen steun van het stadsbestuur. Oude bekenden op deze loop zijn o.a. Paul Decroos, Carlos Peres en Michel Collon. (Bron: Het Volk, “Wandelen en lopen in de Vredesstad”, 27/10/2001).

2002:  De opbrengst van dat jaar gaat naar PVDA-mantelorganisatie “Geneeskunde voor de derde wereld” (http://g3w.be).

2003: Nieuw gezicht bij het Collectief is Peter Degand, de verantwoordelijke bij Comac, de jongerenorganisatie van de PVDA (http://pvda.be/taxonomy/term/5245) en Hannes Van Wymelbeke die regelmatig stukken schreef voor Solidair. (Bron: Solidair, “Protest tegen wapentransporten”, 04/04/2003). Op het avonddebat niet nieuws onder de zon met o.a. Dokter Geert Van Moorter (Geneeskunde voor de derde wereld, INTAL, stopusa). Van Moorter (http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/onder-de-bommen-in-bagdad-dokter-van-moorter-tien-jaar-na-humanitaire-missie-naar-irak.html) maakte deel uit van het medische team dat de hongerstaking van de Koerdische PKK-terroriste Fehriye Erdal opvolgde. (Bron: http://www.anti-imperialisme.net, medisch verslag Fehriye Erdal, 23/08/2000).

Palestinian mark Nakba Day2007: Het Collectief nodigde de Palestijnse Leila Shahid uit, vertegenwoordigster van Fatah in Europa. De militaire tak van Fatah, de Al-Aqsa Martelarenbrigades, is door de Europese Unie en de Verenigde Staten aangemerkt als terreurbeweging.( http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/interview-leila-shahid-palestijnse-vertegenwoordiger-in-belgie.html ). Op het laatste moment werd ze vervangen door Marianne Blume, een “ex- coöperante” uit Gaza.  Hiernaast een beeldje van een ‘vredelievende’ optocht van Fatah…

2013: De jogging van 5 km staat in het teken van de ‘Cuban Five’, vijf Cubaanse spionnen die informatie doorspeelden naar de Cubaanse dictatuur, waardoor reddingsvliegtuigjes voor vluchtelingen op zee konden neergeschoten worden, waarbij doden vielen. Het KKC steunt voluit de terecht veroordeelde en opgesloten Cubaanse spionnen.

Op de webstek van de Vredesloop staat te lezen dat zij meedoen (http://vredesloop.be/?page_id=813) aan ManiFiesta, het jaarlijkse PVDA-partijfeest dat via alle PVDA-mantelorganisaties rijkelijk van belastinggeld voorzien wordt.

De kopman van PVDA Ieper is Geert Vanlangendonck. De man die we ondertussen kennen als coördinator van de Vredesloop en tevens lid van het Ieperse Vredesfonds. Van Langendonck is eveneens ACV-afgevaardigde Openbare Diensten-Lokale besturen.

Van de contactpersonen van de Vredesloop zijn drie van de vijf duidelijk van PVDA-signatuur:

Geert Vanlangendonck = PVDA (http://pvda.be/kandidaten/11-geert-vanlangendonck)

Peter Degand = PVDA (http://pvda.be/taxonomy/term/5245)

Bianca Nowak = PVDA (http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/onze-leden-onze-rijkdom-een-vredesactiviste-op-bezoek-bij-de-nasa.html)

De hierboven weergegeven geschiedenis van de Vredesloop toont aan dat de politiek-ideologische achtergrond van het Collectief ervoor heeft gezorgd dat er een politiek-ideologische pensée unique of eenheidsgedachte heerst die de Vredesloop bijzonder eenzijdig kleurt.

nancy sixGemeenteraadslid Six is duidelijk: ‘De Vredesloop is een initiatief dat zeker thuishoort in Ieper-Vredesstad, maar hoort politiek-ideologisch neutraal te zijn. Indien de door mij gevraagde politiek-ideologische diversiteit ook in de toekomst niet in de praktijk kan worden gebracht, is mijn voorstel dat een neutrale sportdienst of lokale sportclub het initiatief overneemt, zonder politiek-ideologisch getinte randanimatie. Een andere mogelijkheid is dat Stad Ieper alleen nog zorgt voor logistieke ondersteuning (zoals bij andere evenementen), dat er verder geen gebruik wordt gemaakt van het stadslogo en dat er geen financiële ondersteuning meer is via het Vredesfonds. Dit om de neutraliteit van het stadsbestuur te respecteren.’

 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “PVDA kaapt ‘Vredesloop’ in Ieper”

  1. deze PVDA extremisten zijn het ware gevaar voor onze maatschappij, de groenen onder het mom van het milieu, de rode onder het mom achter de arbeiders te staan, daarom is er na al die jaren dat deze laatste mee aan de macht waren zoveel armoede en ellende, en zoveel zelfdodingen waarschijnlijk volgens hun uit pure weelde. En de NVA probeert in het belang van den belgiek recht te trekken wat al jaren krom is, ten koste echter van de gewone en zwakke burgers. De laatste jaren van de verrotte VU zag ik wat volk deze partij aantrok, het waren zeker geen Vlaams nationalisten, maar avonturiers en politieke leeggangers , voor en na de val trokken ze naar andere partijen, het werden de grootste smeerlappen jegens het volk, een deel zit vandaag nog verankerd in de NVA dat bij de glorie van de Wever haar bestaan reden heeft. en een groot deel kent de ware toedracht niet eens van deze partij, is het vis of is het vlees. een koude kille anti Vlaamse partij, met enkele omhoog gevallen arrivisten. en een vrouwen ambeteerder met vandaag een groot bakkes die de vorige keer bakzeil moest halen wegens handtastelijkheden, de mensen vergeten blijkbaar vlug, ik niet. de enige heldendaad kunnen ze in hun verkreukte banier dragen ten gunste van dit regiem, dat ze de enige Vlaams nationalistische partij kapot gemaakt hebben, waar zelf het cordon en het gerecht niet in slaagde.

  2. Ha zo, een “Goelag Archipel” loop dus ?

Trending

%d