AZC-Alert: “Elk AZC is potentieel doelwit voor IS.”

Asielzoekers overnachten in bunkerBegin van deze maand is in het nieuws verschenen dat er de eerste zes maanden van vorig jaar 2.741 (gewelds-)incidenten zijn geregistreerd in asielzoekerscentra (AZC) over heel Nederland. Dit zijn enorme aantallen en dit zijn nog slechts de geregistreerde gevallen. Talloze politieverslagen en meldingen doorheen de jaren, lieten al het nodige doorschemeren dat AZC’s vaak ook plaatsen zijn waar veelvuldig zaken mis gaan en zodoende in verband staan met criminaliteit en geweldszaken.

Sinds 2014 is er het platform AZC-Alert, men wil met de deze bundeling van actiecomités weerstand en actiebereidheid van ontevreden burgers bundelen om de massale plaatsingen van AZC’s in Nederland waar mogelijk te verhinderen en beleidsprocessen hieromtrent te beïnvloedden. Daarom enkele vragen aan de organisatie over deze nieuwe, schokkende cijfers;

 

Bent u bekend met de nieuwe cijfers uit de Volkskrant dd. 6 februari 2015 ‘Ruim 2700 incidenten in Nederlandse asielcentra’ En wat is uw eerste reactie?

We zijn zeer geschokt, dat er veel incidenten zouden zijn wisten we, maar deze grote aantallen hadden zelfs wij niet verwacht. Het is het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) er dan ook alles aan gelegen om deze cijfers niet naar buiten te brengen. Dankzij het WOB-verzoek van de Volkskrant zijn er nu eindelijk wat meer feiten bekend.

Het COA heeft getracht deze cijfers buiten het nieuws te houden, zegt dit iets over deze organisatie en haar werkwijze?

Dit bevestigt ons inzien het disfunctioneren van deze organisatie. Door het onvermogen van het COA is elk AZC een potentieel doelwit voor ISIS / IS. Zij hebben al aangegeven cellen naar Europa onder de noemer van vluchtelingen te verspreiden. Bij de IJsselhallen hebben al reeds ronselingen plaatsgevonden. Daarom heeft het COA toen ingegrepen door groepen uit elkaar te halen. Het COA is vooral bezig met ‘nieuwe’ locaties uit de grond te stampen i.p.v zich met recht te bekommeren om de nieuwe bewoners.

AZC-Alert flyer

Zouden deze cijfers gevolgen moeten hebben voor het überhaupt plaatsen en opvangen van asielzoekers in Nederland?

Het COA geeft slechte zorg en nazorg en deze mensen raken steeds dieper in de put. Het COA staat erbij en kijkt ernaar. Als AZC-Alert staan wij voor de opvang in de regio. Waarbij deze mensen de juiste zorg en de juiste nazorg krijgen aangeboden en tevens geen gevaarlijke reis meer hoeven te ondernemen naar Europa. Opvang in de regio is het beste, omdat deze mensen in hun vertrouwde omgeving met vertrouwde gebruiken blijven. Hier zullen ze sneller de draad van het leven weer oppikken en komen niet voor een cultuurshock te staan. Als ze in de westerse wereld terechtkomen, komen ze in een cultuur waarvan ze vaak jarenlang is verteld dat die verderfelijk zou zijn.

Zijn er cijfers beschikbaar over geweld en criminaliteit buiten de AZC’s? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?

Er zullen nooit echte cijfers over incidenten buiten asielzoekerscentra naar buiten worden gebracht, omdat burgers over het algemeen bang zijn om deze te melden. We zien vaak gebeuren als mensen wel de moeite doen om aangifte te gaan doen, ze niet serieus genomen worden door de overheid. Mede dit heeft ons ertoe gebracht om het platform AZC-Alert op te zetten.

Hoe zijn eigenlijk de reacties in het land van omwonenden waar AZC’s worden geplaatst? Want daar lezen we nauwelijks iets over.

Er komen vooral veel meldingen van overlast binnen, maar het COA tracht al deze meldingen onder de mat te vegen onder de noemer van het zijn maar incidenten. Nog steeds durven burgers zelf geen melding te maken, omdat men bang is voor groepsdruk.

2 comments

  1. Glorie aan de Islamitische Staat en felicitaies aan zijn khalief: de destabilisatie van de Westerse maatschppij en het haar aankweken van een angstpsychose schijnt een succes te zijn. Is de Europeaan nu werkelijk een echte broekkakker en schichtige lafaard , en wat nog erger is ,een linkse schoft geworden.? En dan, o rverschrikkelijke ramp, o toppunt van perverse criminaliteit: de : IS kan POTENTIEEL de AZC’s (asielzoekerscebtra) bedreigen!. Mag ik er de aandacht op vestigen dat ISIS niet enkel potentieel maar ook WEREKELIJK de PWG’s (private woongelegenheden) en de ODG’s (openbare drankgelegenheden) bedreigt. En wat doet Europa? Zijn zij bezorgd om de bescherming van de welvaart scheppende Europeaan? NEEN, hun aandacht gaat uit naar de parasieten die hier komen om die welvaart te vernietigen want zij hebben nog nooit iets aan die welvaart bijgedragen en zijn niet van plan dit ooit te doen. Het is niet het VB dat racistisch is door zijn wens “Eigen Volk Eerst”, maar de linkse volksverraders met de toepassing van hun stelregel: “Eigen Volk Laatst”.

  2. Terwijl de Europese lafaards hier nog meer Pampers onder de islamkont steken , zijn het de Jordaniërs en de Egyptenaren die serieus weerwerk bieden tegen deze IS monsters. ook een Israëlisch Minister kloeg de makheid van het westen reeds aan, al wie hier als terrorist rondloopt zoals de monsters van IS , gooi ze eruit, roepen dat we geen schrik moeten hebben terwijl ze zelf op vakantie gaan met een leger lijfwachten en gepantserde voertuigen klinkt het zoals; zolang het gepeupel het loodje legt bij een aanslag zullen een massa bloemen en betogingen en het gepeupel protest het wel goed maken. maar angst moet ge niet hebben domme kiezers, roepen ze uit hun ivoren toren. en de Vlaming zwijgt, betaal en draait verder zijn kl…af voor uitkeringen, sociale woningen, en bakzitters van allerlei slag. ach ja !! ze zijn allemaal Charly nietwaar …

Comments are closed.