Grote trek van Albanezen en Kosovaren naar Duitsland

Flüchtlinge-567x410
Massale vluchtelingentrek van Kosovaren richting beter leven, anno winter 2015

De laatste 2 jaar zijn nogal opvallend veel Roma uit Servië en in mindere mate uit Macedonië en Montenegro naar voornamelijk Duitsland getrokken op zoek naar een beter leven. Zeg op zoek naar een vorm van behoorlijke huisvesting en inkomen, zonder er iets voor in de plaats te moeten doen.

De laatste maanden is die stroom zowat opgedroogd – er worden er veel teruggestuurd – en is vervangen door Albanezen en zogenaamde Kosovaarse Albanezen. Zij trekken massaal in autobussen en met kleinere combi’s via Servië naar Hongarije dat het doorvoerland is voor Duitsland en eventueel Oostenrijk. Wat heeft die stroom zo plots doen ontstaan?

Trektochten van Balkan-Roma ten einde?

Over de Roma heb ik al een en ander geschreven en ik begrijp dat ze wegwillen uit hun erbarmelijke Mahalla’s waar ze in hun zelfgebouwde krochten wonen en leven van de ene dag in de andere, van steeds poverder inkomsten. De grote massa Roma leeft immers niet zo als de paar tienduizend die in de EU terechtkwamen, behoorlijk wat sociaal geld opstreken/opstrijken, extra inkomsten hebben uit het ophalen van oude metalen en in al te veel gevallen ook illegale praktijken, vnl. diefstal van alles wat niet te licht of te zwaar is. Van enige aanpassing aan onze maatschappij is slechts in zeer beperkte mate sprake, zeg maar dat het feitelijk onbestaande is, de uitzonderingen niet te na gesproken. Hun onproductiviteit en de (rand)criminaliteit, het niet naleven van de regels enzomeer, heeft er toe geleid dat Duitsland de laatste tijd wat radicaler (en dan nog) optreedt en er toch al heel wat terugstuurde naar het land van herkomst. Mogelijk zullen tegen de maand augustus van dit jaar de meesten onder hen die de laatste twee jaar Duitsland als toevluchtsoord opzochten, terug in hun land zijn, als ze niet zijn doorgereisd naar de omringende landen (voorkeuren gaan uit naar Zweden, Denemarken, Zwitserland en Italië, minder trek is er om nog naar ons land te komen).

Waarom trokken en trekken de Roma weg? Gewoon omdat ze wel degelijk, ook als ze willen en veel moeite doen om een job te krijgen, absoluut geen enkele kans krijgen. Je mag het gerust werkelijke discriminatie noemen, ook al denk je bij jezelf: “Die stomme zigeuners zoeken het allemaal zelf”. Dat is ook dikwijls zo, maar dus niet altijd en diegenen die willen meedraaien in de maatschappij – het zijn er toch wel wat – krijgen sinds enkele jaren totaal geen enkele kans tenzij ze hun toekomstige werkgever drie tot zes maanden loon afstaan om nog maar te mogen beginnen werken bij hem. Of ze worden  jobs aangeboden die zwaar onderbetaald worden (+- 100 euro per maand) en dan wordt het kindergeld, 10 euro per kind, ingehouden. Je zou voor minder economisch vluchteling worden en naar die landen trekken waar men je enige tijd pampert – van maanden tot jaren – en waar je nogal de hand aan een en ander kan slaan. Maar goed, aan hun plezierreizen naar de EU komt een einde, zoniet toch een serieuze inperking.

A-Kosovo-woman-covers-her-baby-after-she-crossed-illegally-the-Hungarian-Serbian-border-near-the-village-of-Asotthalom - foto REUTERS
Een Kosovaarse vrouw dekt haar baby onder die ze net even toonde voor de persfotograaf aan het Servisch-Hongaarse grensgebied ter hoogte van Asotthalom (Hongarije, gelegen tussen de grote grensovergangen Subotica en Horgos) – © REUTERS

Na de Roma’s de Albanezen

Wie de Duitse, Servische, Hongaarse en Oostenrijkse pers wat volgt, stelt vast dat de laatste twee weken zeer veel bericht wordt over de duizenden Albanezen uit zowel Albanië als Kosovo (verder spreek ik over Kosovaren) voornamelijk Duitsland instromen.

Op twee maanden heeft Duitsland meer dan 5.500 van die mensen over de asielvloer gekregen. Ze komen zoals gezegd met busladingen en met propvolle combi’s, mannen, vrouwen, gezinnen met soms nog heel kleine kinderen. Aan de grens met Hongarije stappen ze uit en trekken te voet de grens over, in de sneeuw, door slijkerige weilanden, door grensoverschrijdende riviertjes en beken, langs de autowegen en, soms, ook gewoon over de grensovergangen van voornamelijk Horgos (Servië)/Szeged (Hongarije) en Subotica (Servië)/Tompa (Hongarije). Servië is verplicht vrije doorgang te geven aan Albanezen. Dit is het land opgelegd na de Kosovo-Oorlog van 1999.

Waarom trekken nu zo ineens duizenden Albanezen maar vooral Kosovaren weg, richting Duitsland? Uiteraard willen ze een beter leven hebben en dat begrijp ik. Leven in Kosovo is alleen mogelijk als je crimineel bent. Niet crimineel ingestelde mensen, leven daar in een ware hel. Bovendien worden de moslims in dat islamietisch nep-staatje met de dag agressiever. Net als Bosnië (waar het opnieuw begint te koken!) groeit in Kosovo de IS aanhang met het uur. Wie niet mee in die boot stapt, krijgt problemen. Je zou kunnen stellen dat naast de gewone gelukzoekers, die sowieso deel uitmaken van de vluchtelingenstroom, er een echt ernstig probleem is dat een exodus veroorzaakt. En dat probleem heet maffiose islam. Het feit dat de mensen zowat alles achterlaten en er alles voor over hebben om met zelfs ‘platte kindjes’ de modder te trotseren en het risico nemen opgepakt te worden door grenspolitie, zegt veel. Asielzoekers met minder fraaie bedoelingen gaan gewoon de grens over en stoppen de ‘niet corrupte’ grenswachters wel iets in de hand. We mogen stellen dat de ‘Albanese exodus’, die trouwens niet alleen via Servië gaat, maar ook via Montenegro richting kust, daar speedbootjes in op weg naar Italië, niet zomaar ontstaan is de laatste drie maanden. De absolute stilte over de regio in onze pers spreekt boekdelen en is verdacht. Men schat dat via de lijn Montenegro/Italië al 15.000 mensen de EU binnenkwamen en een deel daarvan reist door naar het beloofde land, het land van het geld, Duitsland. Mensensmokkerlaars beleven gouden tijden. Zijn vluchten niet weg, zij persen de vluchtelingen af die soms ‘maar’ de helft van de reiskosten moeten betalen bij het afreizen en nadien – ‘kamata’ (een zeer hoog winstpercentage tot 100% en meer) inbegrepen – moeten afbetalen aan die smokkelaars als ze een  volgende lichting afleveren in Duitsland.

Im Januar gab es 470 Asylanträge von Kosovaren. copyright  dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH  Daniel KarmannArchiv
Het toverwoord dat massa’s heilzoekers naar Duitland lokt… © dpa – Deutsche Presse-Agentur GmbH Daniel KarmannArc

Afremmen

Duitsland wil die vluchtelingenstroom nu afremmen. De cijfers die we hiervoor vermelden, zijn nog maar het topje van de ijsberg. De Duitse ambassade in Pristina verwacht dat dit jaar, 2015, zo’n 300.000 (!) Kosovaren het land zullen verlaten. 99,9 % van de asielaanvragen worden verworpen en zullen verworpen worden, zo is aangekondigd want: “Kosovo is al 7 jaar een democratie met respect voor de minderheden die allemaal in het parlement zijn vertegenwoordigt”. Die 99,9% mensen zal gerepatrieerd worden nadat ze een tijdelijk opvang krijgen waar hen een onderdak in centra wordt geboden, waar ze te eten krijgen, wat kleding krijgen en hen geen geld wordt gegeven. In het beste geval kan het gaan om wat zakgeld zodat ze zelf wat frisdrank en de onmisbare sigaretten kunnen kopen.

Duitse grenspolitie zal nog deze maand postvatten aan de Servisch-Hongaarse grensovergangen om de agenten aldaar bij te staan. Dat wordt meteen een streep door de rekening voor die Hongaarse en Servische grenspolitie. Zij verdienen een aardige duit bij met het laten passeren van asielzoekers. Als er een Duitser op hun vingers staat te kijken, wordt dit onmogelijk en zullen ze vanzelf strenger gaan optreden. Dit zal tot gevolg hebben dat mensen die de grens overgaan om te reizen of wat ook maar geen asiel gaan vragen, ook zullen teruggestuurd kunnen worden, opgepakt of wat ook. Het zal de nu al soms zeer lange wachttijden aan de grensovergangen alleen nog maar verlengen en de mensen zullen naar alternatieven zoeken. Die zijn er. Servië / Bosnië (vnl. Republika Srbska), Kroatië, Italië enz… En zal het 20-tal Duitse agenten voldoen? De asielzoekers vernemen zo’n nieuws sneller dan wie ook en de routes zullen wijzigen. Ze willen immers hoe dan ook weg uit die landen waar criminaliteit en armoede heersen, waar geen enkele vorm van sociale opvang bestaat, waar geen werkgelegenheid wordt geschapen en waar corruptie alles bepalend is.

Kortom, het probleem van de asielzoekers, echte en valse, is nog lang niet van de baan. De EU zou zich beter eens inspannen om die problematiek echt aan te pakken in plaats van bergen euro’s aan een hoop totaal nutteloze projecten te geven. Geld dat – alweer – verdwijnt in zakken van politieke gangsters die van Kosovo een djihadstaat aan het maken zijn. Een lot dat ook Albanië beschoren is. Het zal zeker de schuld zijn van Putin?

4 comments

  1. Allez, dan schuiven er dra NOG meer aan , bij het OCMW snoepkraam waar wij VERPLICHT worden te trakteren met ONS belastingsgeld in ONS land , terwijl we moeten inleveren en langer werken, al worden 50+ers quasi nergens aangenomen, TOCH langer werken

  2. Ik begrijp niet waarom er geen gewag werd gemaakt van een manifestatie in Anderlecht Rue de l’agrafe waar een grote politiemacht met waterkanon aanwezig waren in de namiddag blijkbaar was het een manifestatie van vreemdelingen tegen de politie die een zwarte hadden dood geschoten. Zal later preciezer informatie vinden van de straten waar dit heeft plaats gevonden en de foto’s van de politievoertuigen en manschappen Groet, Maurice

  3. Zolang het moslims zijn, zijn ze welkom in D. De zigeuners waren niet welkom omdat er te weinig moslims tussen zaten. De nationaal socialisten waren al dikke vrienden met de islam, de huidige socialisten, en daar reken ik de CDU bij, niet minder. De doodsverachting van de moslims en het vernuft van de Duitsers zouden een onoverwinnelijke combinatie vormen, wist Adolf al.

  4. De EU is een verzameling blinde mollen die halsstarrig weigert de problemen te zien, laat staan deze aan te pakken. Het is echter niet daarom dat Poetin een blank eerste communie zieltje zou hebben. Het is een inhalige schofterige machiavellist voor wie ieder middel goed is om zijn macht en invloed uit te breiden. Hij trekt zich van internationale verdragen en regels geen bal aan, zoekt zwakke plekken in de omringende republieken, en begint daar onrust te stoken en opstanden te financieren, met of zonder de hulp van Russische militairen (in uniformen zonder kentekens) en als hij Islamieten voor zijn karretje kan spannen is dat geen probleem. Een paar ronkende verklaringen over Mohammedanen die, als ze zich niet willen aanpassen, dat die dan maar moeten vertrekken, levert massa’s goodwill op van Rechts Europa, die de onderliggende problemen dan niet meer (wil) zien. Zo is de republiek Srbska die in bovenstaand artikel genoemd wordt ook iets dat op Russische steun kan rekenen. Maar zo corrupt als de pest, zoals vele landen in de Balkan. De toekomst van Europa is “duister en vuil en geheel gesteld om te lijden” zoals een Belgisch politieker het enkele jaren geleden zo mooi verwoordde.

Comments are closed.